Abonneer Log in

Boechout: 95% woont er graag … nog verkiezingen nodig?

MIJN GEMEENTE, VK 14/10

 • Ferre Wyckmans - Voormalig algemeen secretaris van LBC-NVK, medestichter van De Sfinks vzw
 • 27 augustus 2018

Omdat mijn moeder voor de bevalling van een tweeling naar het 'moederhuis' in Mortsel moest ben ik naar de letter geen geboren Boechoutenaar, getogen ben ik er zeker. Ik had er vrienden, liep er school en raakte niet op de dool.

Boechout-Vremde, ligt geprangd tussen de steden Mortsel en Lier, landelijk Ranst, verstedelijkt Borsbeek, residentieel Hove. De fusie in 1977 met Vremde bracht het inwonersaantal boven 10.000. Ondertussen wonen we er met bijna 13.000 met een negatief natuurlijk aangroeisaldo, wat gecompenseerd wordt door een lichte externe inloop van Boechoutenaren. Dat er in 1977 (en nadien) niet werd gefusioneerd met Hove had alles te maken met het feit dat Frank Swaelen daar burgemeester was. De Wetstraat heeft zijn kleine lokale neveneffecten nooit gemist. Overigens is 'Vremde', 41 jaar na de fusie nog steeds een extra factor in de lokale politiek en het sociale leven én – door niemand te vergeten – bij elke lokale verkiezing. De Vremdese kiezer wil ook graag aandacht, want enig achterstelgevoelen is – het zeer en meer groene karakter ten spijt – nooit weg, het is het haast blijvende lot van de kleinere fusiegemeenten.

Wie Boechout enkel associëert met De Sfinks, die Boechout op de wereldmuziekkaart zette of met de zgn. The Boechout Beatles (Peeters, Mathyssen, Mosuse, Leyers, Kruithof) behoeft toch een extra BV-geschiedenisversie. Jan Frans Willems, vader van de Vlaamse Volksbeweging zag er in 1793 het levenslicht en in 1931 werd Vic Anciaux, in een later leven Volksunie-voorzitter en federaal en Brussels staatssecretaris, er geboren. Jef Van Hoof, componist en o.a. oprichter van het Vlaams Nationaal Zangfeest woonde er tot aan zijn dood, daar herinnert het Jef Van Hoofplein nog aan. En Eugeen De Ridder o.a. medeopricher van de Vlaamse Toeristenbond én tekstauteur van de klassieker "Op de purperen hei" was Boechouts inwoner, de gemeente eerde hem met een eigen straat.

Boechout heeft dus wel wat ultra Vlaamse genen. De Volksunie heeft er in de jaren 80-90 in de meerderheid gezeten en twee legislaturen en een half de burgemeester geleverd, wat toen in de Antwerpse Zuid-Oostrand ongewoon was. Bij de verkiezingen in 1994 en 2000 scoorde de lokale Gangmaker/Agalev/Groen er respectievelijk meer dan 18 en 19%, daarmee telkens voor de top van de Groen-scores in Vlaanderen tekenend. En in 2012 was met meer dan 36% van de stemmen de lijst van ex-sp.a/Spirit veruit de grootste. Dat leidde tot een meerderheid en burgemeester zonder N-VA-signatuur, waarmee het een regelrechte uitzondering werd in de ruime Antwerpse én directe omgeving (Lier, Hove, Mortsel, Lint, Edegem, Kontich, Borsbeek).

Boechout staat in de Vlaamse indicatoren genoteerd als een 'woongemeente met hogere inkomens' (de zgn. V3 indeling), die omschrijving deelt het met 36 andere gemeentes. Dat het een woongemeente is moge blijken uit de hoge bevokingsdichtheid van 625 eenheden per hectare. Uit die gegevens leren we ook dat de gemeente in haast alles beter scoort dan het gemiddelde van het Vlaamse Gewest. De vergrijzing slaat er licht sterker toe dan in gemeenten met een gelijkaardige quotatie (V3), de gemiddelde inkomensgroei lijkt daar evenwel niet echter onder te lijden. De tevredenheid over de lokale overheid is er hoog tot zeer hoog, idem wat de communicatie en de betrokkenheid bij het beleid betreft. Dat verkeersveiligheid – er wordt te snel en agressief gereden oordeelt men – ook aan schoolpoorten politieoptreden vergt, heeft natuurlijk gevolgen … de politie scoort iets minder op de tevredenheidsschaal. Je kan niet alles tegelijkertijd hebben. Aanwezigheid en bereikbaarheid van onderwijs scoren patent. Culturele, sportieve en culinaire voorzieningen zijn een bron van grote satisfactie. Het tegenovergestelde zou verwonderen, eerder het gebrek aan dagen in een jaar lijkt het probleem om al dat georganiseerd en aangeboden vertier behapt te krijgen. Het mag dan ook lichtelijk verwonderen dat een nieuwe lijst die zich aankondigt ('t Dorp) in een eerste publicatie het had over nood aan 'meer feesten', laten we het een beginnersfout noemen.

De afgelopen twee jaar zette een uitgebreide ploeg van 'gutmenschen' zich in om de opvang van asielzoekers te helpen organiseren via het Lokaal Opvangsinitiatief (LOI). Fedasil heeft aan de gemeente Boechout laten weten dat het tegen 1 januari 2019 liefst 10 van de 21 opvangplaatsen schrapt. Het gevolg van de beslissing van Staatssecretaris Francken om de opvang van het aantal asielzoekers zowat te willen halveren. Het aantal inwoners met een vreemde nationaliteit bedraagt 514 of 4%, zonder de Nederlanders gerekend is dat 350 of 2,7%. Waarmee Boechout zich qua inwoners met vreemde nationaliteit ver onder het gemiddelde van het Vlaamse Gewest situeert. Deze cijfers tonen in ieder geval geen 'significant' probleem, waarvoor de burgemeester verondersteld wordt in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn verantwoordelijkheid te nemen, zoals de heren Jambon en Francken waarschuwen.

De verkiezingen in Boechout zullen hopelijk geen federaal plebisciet worden. Er is geen Wetstraat, de straten heten er Boshoek, Kapelleveld, Fruithoflaan, Appelkant en de Melkkuip refereert naar een grote kuilende koeienwei. Lokale aspecten behoren deze lokale verkiezingen toe, Brussel mag dan even aan de kant. Met 95% die er graag wonen en 75% Boechoutenaren die zelfs 'fier' zijn op hun gemeente, rijst de vraag of verkiezingen er noodzakelijk zijn. Uiteraard, niets is voor altijd en alles kan uiteraard nog beter.

Of de progressieve lijst – die al twee legislaturen de burgemeester levert – ook deze keer nog 36% haalt zal meer dan een dubbeltje op zijn kant zijn. Of dus de meerderheid PRO (zeg maar sp.a), Groen, CD&V haar 15 van de 23 zetels behoudt zal niet alleen een zaak zijn van pure beleidsbeoordeling. Groen leverde vorige verkiezing een pak stemmen in, maar er is verjonging én dus zijn er mogelijkheden tot stemmenrecuperatie.

Open-VLD heeft op dit moment geen mandataris en het Vlaams Belang-restant (Gemeentebelangen) ging in 2012 van vier naar één gemeenteraadslid, wijzigingen zijn in beide gevallen niet denkbeeldig.

De CD&V incasseerde in 2012 ondanks haar gekend trouw publiek een verlies van liefst 10%, nieuwe groeikansen zullen afhangen van mogelijk nieuwe kandidaten.

De N-VA haalde 27% van de stemmen, de vroegere sterkhouder goed voor de tweede plaats qua voorkeurstemmen en VU-burgemeester geweest, komt deze keer niet meer op. Het effect daarvan is niet echt voorspelbaar.

De vraag wordt wat de nieuwe lijst 't Dorp aan electorale potten zal breken, nieuwe spelers hebben steeds effect. Filip Peeters, de acteur die nu een aantal jaren in Boechout woont en met een campagne rond een mogelijke bouwovertreding in zijn buurt heel wat rumoer wist los te maken, zette samen met o.a. radiomaker Sven Speybroeck en een kapitaalkrachtige Boechoutenaar de schouders onder dit project. Pas op 1 september wordt duidelijk of m.n. Filip Peeters ook daadwerkelijk de lijst zal aanvoeren. "Wordt Peeters de nieuwe burgemeester?", luidde reeds enkele keren de mediatieke titel zelfs in de nationale pers. Publieke bekendheid is vaak een extra troef. Die airplay staat niet in verhouding tot de politieke ervaring en een Boechouts verleden … Maar verkiezingen gaan daar niet over en ook nieuwkomers genieten alle rechten op alle fronten.

Democratie is een fijn individueel en collectief goed en het behoort niemand exclusief toe, politici niet, kandidaten niet, en zelfs de particuliere kiezer niet. Of de nieuwe woonwijk in plaats van een vervuilend industrieel complex midden in het dorp, de nieuwe sportaccomodatie, de veelvuldige verfraaiingswerken en veiliger fietspaden de toch al zeer tevreden kiezers weten te overtuigen, zal moeten blijken. Op de jaarmarkt – de dinsdag voor de verkiezingen – zal het wringen worden tussen aandachtvragende lokale kandidaten. Het gewoonlijk obligate drankgebruik zal pieken, die zekerheid is er al. Al zal halve Boechoutenaar Bart Peeters 's avonds in de feesttent alle aandacht claimen, dàt is nog zekerder.

Deze bijdrage verscheen in de reeks Mijn Gemeente, VK 14/10

Abonneer je op Samenleving & Politiek

abo
 

SAMPOL ONLINE

40€/jaar

 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
MEEST GEKOZEN

SAMPOL COMPLEET

50€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 

SAMPOL STEUN

100€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*
 

SAMPOL SPONSOR

500€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*

Het magazine verschijnt 10 keer per jaar; niet in juli en augustus.
Proefnummer? Factuur? Contacteer ons via info@sampol.be of op 09 267 35 31.
Het abonnementsgeld gaat jaarlijks automatisch van je rekening. Het abonnement kan je op elk moment opzeggen. Lees de Algemene voorwaarden.

Je betaalt liever via overschrijving?

Abonneren kan ook uit het buitenland.

*Ontdek onze SamPol draagtas.