Abonneer Log in

Meet onze 21 columnisten voor '21:

column
Onderwijzers zijn geen sociaal werkers
Op scholen zien we dat meer en meer gezinnen het steeds moeilijker krijgen om te voorzien in primaire behoeften als voeding, huisvesting, vrije tijd, fysieke en mentale gezondheid.
Jef Groffen
column
Het patent behoort het volk toe
De snelste route naar 'het rijk der vrijheid' werd opgeofferd om de winsthonger van de farma-industrie veilig te stellen.
Hielke Van Doorslaer
column
Hervorm het doctoraatsstatuut
Academische hunkering naar flexibiliteit, leidt tot precaire statuten.
Maïka De Keyzer
column
Het recht op een maatschappij
Kan je als overheid een hulpverlening met steeds grotere stokken achter kwetsbare mensen aan doen hollen, als de wachtlijsten aangroeien?
Celia Groothedde
column
Beste collega-politici, wat is jullie poolster?
Een stem zijn voor hen die al te vaak niet gehoord worden door de politiek maar op wiens leven politiek de grootste impact heeft, dat is wat mij drijft.
Thijs Verbeurgt
column
Vrouwe Justitia is niet kleurenblind
Als Zwart vrouwelijke Rechtenstudente kwam ik snel tot het besef dat neutraliteit niet bestaat in het recht.
Nozizwe Dube
column
Waarom beleid afstemmen op De Grote Corona-studie gevaarlijk is
Als beleid wordt afgestemd op enquêtes is het van cruciaal belang dat de geselecteerde steekproef een zo correct mogelijke afspiegeling van de bevolking is.
Tijs Laenen
column
Op zoek naar de grote boze wolf in de landbouwsector
Ik besloot, met Cyriel Buysse in het achterhoofd, een voorstelling te maken over het leven van moderne boeren in Vlaanderen.
Martha Balthazar
column
Geef ons de geborgenheid van een gemeenschap
Jongeren verlangen ernaar om niet alleen maar een IK, een individu te moeten zijn.
Dominique Willaert
column
'Alle bedden zijn vol'
Ook in Kenia rukt het virus op, onder meer vanuit buurland Tanzania. Getuigenis vanuit het Aga Khan University Hospital in Nairobi.
Marleen Temmerman
column
Erbij horen in tijden van anders zijn/denken
Het is meer dan ooit noodzakelijk om hernieuwd in te zetten op twijfel, op voortschrijdend inzicht, op argumentatie, op discussie, op meerstemmigheid, op feitelijkheid.
Christophe Busch
column
Fossiele brandstoffen zijn massavernietigingswapens
We hebben een non-proliferatieverdrag voor fossiele brandstoffen nodig. Wie neemt het voortouw?
Lien Vandamme
column
Sherman, we got a problem
Massadividenden zijn géén vergoeding voor het risico dat ondernemers nemen. Dat is toch een debat waard?
John Crombez
column
Een schamele 7.000 euro schadevergoeding
Slachtoffers van mensenhandel zouden niet moeten wakker liggen over hun medische kosten.
Saskia Van Nieuwenhove
column
De toekomst is aan de bruggenbouwers
De bevolking schreeuwt als een radeloos kind om leiders die ons weten te verbinden in een samenleving die oprecht zorg draagt voor het welzijn van al haar burgers.
Jaouad Alloul
column
Hoeveel vooruitgang boekten we sinds de pest?
Het coronadraaiboek van de regering-De Croo was ook de gemiddelde middeleeuwer niet vreemd.
Wouter Ryckbosch
column
Sociaal werkers zijn veel te stil
Nu voor en achter de politieke schermen uitgevochten wordt wie de coronafactuur zal betalen en wie zal moeten besparen, is het dringend tijd om onze krachten te bundelen.
Lieselotte Van Hoecke
column
Ondernemers kunnen de wereld veranderen
Het is een beloftevolle evolutie dat ondernemers zich steeds meer engageren en dat sociale werkers steeds meer ondernemersskills gebruiken om hun doelstellingen te bereiken.
Joke Quintens
column
Als het maar een vrouw is, toch?
Het debat rond de naamsverandering van de Brusselse Leopold II-tunnel naar de Annie Cordy-tunnel was problematisch. Hoeveel inwoners van onze hoofdstad kennen Annie Cordy?
Soumaya Majdoub
column
Wanneer heel Instagram plots over armoede praat
Hoe lang is het niet geleden dat er zo vaak én zo breed over armoede werd gepraat op sociale media als nu over menstruatie-armoede?
Celia Groothedde
column
Spend, spend, spend
Overheden moeten, in de woorden van het IMF, 'zoveel uitgeven als ze kunnen, en daarna nog wat meer uitgeven'.
Hielke Van Doorslaer
column
Wie helpt de schoolteams?
Vlaanderen heeft nood aan onderwijsvisie, ondersteund door wetenschappers en gedragen door onderwijzers.
Jef Groffen
column
Ik zwijg niet langer
Ik neem me voor vaker te reageren op uiterst rechtse strapatsen, waar ik ze ook zie of lees, op de trein, op Twitter of in de familiale kring.
Olivier Pintelon
column
Waarom worden de aula's in onderaanneming gekuist?
Als de universiteiten de morele vaandeldragers willen worden van een nieuw sociaal pact, kunnen ze beginnen zelf het goede voorbeeld te geven.
Maïka De Keyzer
column
Hoe progressieven het pleit verloren en hoe het tij te keren
Het verleggen van het maatschappelijk discours vraagt drie zaken: een actieve ideologische debatcultuur, hyperlokaal engagement en collectief denken.
Thijs Verbeurgt
column
Representatie is geen collectieve bevrijding
Met Kamala Harris heeft de VS een eerste Zwarte vicepresident, maar daarmee is nog niets veranderd aan de structurele uitsluiting.
Nozizwe Dube
column
Onzekerheid over vaccins: een catch-22
Hoe krijg je mensen zover dat ze zich én laten vaccineren, én aan de coronaregels blijven houden?
Tijs Laenen
column
C'est comme si on était mort
De Universele Rechten van de Mens zouden toch eerder de Selectieve Rechten van Mensen met een Rijksregisternummer moeten heten.
Martha Balthazar
column
De Exodus van Westphalia
Technisch opgeleide arbeiders verenigen zich steeds meer in virtuele gemeenschappen en vormen stilaan ook een natie.
Michel Bauwens
column
Jongeren hebben wél grinta
Wie zich de moeite getroost om het te zien, zal ontdekken hoe de jonge generatie op haar manier strijdbaar blijft.
Dominique Willaert
column
Geschiedschrijving vanuit heroïsch perspectief
Meer en meer wordt herinneringseducatie een onderdeel van culturele diplomatie.
Christophe Busch
column
De batterij is het probleem niet
Elektrificatie kan alleen lukken door expliciet af te stappen van het groeidenken, en met strikte regels rond mensenrechten en milieu.
Lien Vandamme
column
Nog even, en we herdenken het Vlaams Welzijn
Zes keer per jaar een extra miljoen budget aankondigen, is niet de oplossing voor de schrijnende problemen in de welzijnssector.
John Crombez
column
Groeten uit Kenia
Kenia zal waarschijnlijk tot 2022 moeten wachten op toegang tot levensreddende vaccins.
Marleen Temmerman
column
'Ga niet lopen want niemand moet je nog'
Tienerslachtoffers van mensenhandel verdienen onze aandacht.
Saskia Van Nieuwenhove
column
Wat een vrouw ook doet, het lijkt nooit goed
Hoe kan het dat in de 21e eeuw een psycholoog klacht indient omdat een collega zich te sexy kleedt?
Jaouad Alloul
column
Nieuwe allianties: de creatie van een nieuw 'wij'
Laten we komaf maken met het vooroordeel tegen participatie dat de zwaksten uit de boot zouden vallen.
Joke Quintens
column
Welk perspectief hebben kwetsbare werkzoekenden nog?
Om mensen aan de slag te krijgen zijn er ook jobs nodig. En daar strooit de coronacrisis roet in het eten.
Lieselotte Van Hoecke
column
Een Viking in het Capitool
Voor veel rechts-extremisten zijn de middeleeuwen symbool voor een mythisch tijdperk van witte suprematie.
Wouter Ryckbosch