Abonneer Log in

Geen staatshervorming zonder hervorming gezondheidszorg

Samenleving & Politiek, Jaargang 27, 2020, nr. 8 (oktober), pagina 30 tot 35

Voor de één is het een staatshervorming, voor de ander een hervorming van de gezondheidszorg. De visies op ons toekomstig gezondheidszorgbeleid verschillen. Althans op het eerste gezicht. Als je dieper graaft, komen veel gedeelde bekommernissen en ambities naar voor. Voor het Socialistisch Ziekenfonds is het hierbij Vlaanderen noch België, maar de gezondheidszorg voor de patiënt die bepaalt.

Vraag gelijk wie in de gezondheidszorg naar zijn frustraties met het huidige systeem en naar zijn verwachtingen voor beter, en je mag er gif op innemen dat volgende antwoorden naar boven komen:

  • We willen een gedragen en gedeelde visie op volksgezondheid.
  • We willen een gezondheidszorg gestuurd vanuit een visie, vanuit de zorg voor de patiënt en niet vanuit corporatistische of financiële belangen.
  • We willen een gezondheidszorg die duurzaam, voldoende en solidair gefinancierd wordt.
  • We willen een gelijkwaardige toegang tot kwalitatieve zorg voor iedereen met minder gezondheidsongelijkheid.
  • We willen een geïntegreerde zorg rond en dichtbij de...

Samenleving & Politiek, Jaargang 27, 2020, nr. 8 (oktober), pagina 30 tot 35