Abonneer Log in

Wie stopt deze 'Nakba 2.0'?

 • Maha Abdallah - Doctoraatsonderzoeker aan de Faculteit Rechten, UAntwerpen
 • 1 december 2023

Israëls eliminatieproces van het Palestijnse volk is al tientallen jaren onmiskenbaar aan de gang. Het wordt opgelegd, gezien en gevoeld in de systematische en wijdverspreide aanvallen op Palestijns leven in Gaza, en in de ontheemding van Palestijnen zoals in Jeruzalem, de Jordaanvallei en in de Naqab door sloop van huizen, intrekking van verblijfsvergunning, uitbreiding van nederzettingen en toe-eigening van land. Dit alles met de schaamteloze steun van de VS en de EU.

GAZA, WAAR 'ALLEEN VERWOESTING ZAL ZIJN': 'WE ZULLEN ALLES ELIMINEREN'

Op dit moment van schrijven, 24 november, zijn reeds meer dan 1,5 miljoen Palestijnen gedwongen ontheemd en overgebracht doorheen de Gazastrook op bevel van het Israëlische leger en als direct gevolg van de voortdurende bombardementen over land, door de lucht en over zee. Hoewel geen plek veilig is in Gaza, hebben sommigen hun toevlucht gezocht in scholen die als schuilplaats worden gebruikt, anderen in provisorische tenten, of bij familieleden.

Duizenden liggen dagen of weken onder het puin. Op een video die circuleert, is een moeder te zien die haar kinderen herhaaldelijk en met ruwe stem roept: Baraa', Mo'taz, Taysir, Aya en Mahmoud. Ze smeekt hen tevergeefs te reageren. Ze liggen onder het puin, dan waarschijnlijk al dood, samen met talloze anderen, waaronder veel kinderen.

Beelden van massagraven, van tientallen lichamen in lijkwaden die naast elkaar in ziekenhuizen liggen te wachten om begraven te worden, of van misvormde lijken van mannen, vrouwen en kinderen op de wegen zijn al te veel dagen de norm geworden. Zelfs bij het sterven en begraven wordt Palestijnen waardigheid ontzegd. Meer dan 14.000 mensen zijn gedood, voornamelijk burgers, waaronder meer dan 6.000 kinderen. Er zijn meer dan 30.000 gewonden. Dit zijn de slachtoffers die geteld konden worden. De levens van individuen, gemeenschappen en een volk kunnen niet worden gereduceerd tot louter getallen. Toch spreken deze cijfers over de ernst, intensiteit en pure barbaarsheid van deze genocidale agressie.

De Israëlische minister van Defensie stelde openlijk dat ze 'tegen menselijke dieren vechten'.

De Israëlische premier Netanyahu heeft openlijk verklaard dat Israël van plan is Gaza in 'puinhopen' te veranderen. De Israëlische minister van Defensie stelde openlijk dat ze 'tegen menselijke dieren vechten', dat ze 'het aangezicht van de werkelijkheid in de Gazastrook over tientallen jaren zullen veranderen' en dat ze 'een volledige belegering van Gaza' zullen opleggen. Er zal geen elektriciteit zijn, geen voedsel, geen water, geen brandstof. Alles is afgesloten.' 'We zullen alles elimineren'. Deze werden bekrachtigd en versterkt met verscheidene andere verklaringen met hetzelfde sentiment over de vernietiging en uitroeiing van Gaza, haar bevolking en Palestijnen door Israëlische ministers, de president en het Israëlische leger, evenals parlementsleden, religieuze leiders en andere publieke figuren. Israëlische militairen hebben herhaaldelijk verklaard dat de 'nadruk ligt op schade en niet op nauwkeurigheid', dat er 'alleen verwoesting zal zijn', 'geen gebouwen', dat het hun doel is om de 'civiele infrastructuur uit te wissen' en dat de Palestijnen in Gaza 'geen toekomst zullen hebben'.

Dit waren niet alleen verklaringen. Het Israëlische leger handelde ernaar. De militaire agressie van Israël tegen Gaza heeft grootschalige verwoesting aangericht, hele wijken en gebieden tot puin gereduceerd, niet langer herkenbaar voor de plaatselijke bewoners. De Israëlische luchtaanvallen en artilleriebeschietingen, waarbij gebruik werd gemaakt van de meest geavanceerde wapens, maar ook van verboden wapens, zoals witte fosfor, waren gericht op alles en nog wat in Gaza: huizen, scholen, schuilplaatsen, bakkerijen, vissersboten, kerken, moskeeën, ziekenhuizen, ambulances, medische centra, journalisten, maar ook de infrastructuur voor water, elektriciteit, riolering, telecommunicatie en energie. Tijdens de agressie werd Gaza gedwongen tot een volledige black-out en isolement van de wereld. De vernietiging, de dood en het lijden dat journalisten, influencers en inwoners hebben weten vast te leggen, is slechts een glimp die de wereld te zien kreeg; een pijnlijke glimp die ons tientallen jaren zal achtervolgen.

Israël heeft de uithongering van een burgerbevolking openlijk ingezet als oorlogsmethode.

Israël heeft de uithongering van een burgerbevolking openlijk ingezet als oorlogsmethode. Honderdduizenden zijn opzettelijk beroofd van de meest elementaire levensbehoeften, waaronder water, voedsel, medische voorraden (en zorg), brandstof en elektriciteit. Israël heeft zich niet alleen op de Palestijnen gericht in fysieke zin en hen een langzame dood toegebracht, maar is ook vastbesloten om de Palestijnse waardigheid en integriteit te breken. De gevolgen op de lange termijn voor de Palestijnen in Gaza (ongeveer 2,3 miljoen) en voor de Palestijnen overal in Palestina (ongeveer 5 miljoen) en in opgelegde ballingschap als vluchtelingen (meer dan 5 miljoen) zijn onvoorstelbaar. Het is pure horror.

COLLECTIEVE BESTRAFFING EN VERVOLGING IN DE WESTELIJKE JORDAANOEVER

Terwijl we live getuige zijn van deze genocidale agressie gepleegd tegen een belegerde bevolking van 2,3 miljoen in de Gazastrook, heeft Israël de Palestijnse bevolking op de Westelijke Jordaanoever, in Jeruzalem, Israël (Palestijns land bezet in 1948), en in Israëlische gevangenissen en detentiecentra, onderworpen aan steeds meer wijdverspreide en systematische praktijken van collectieve bestraffing en vervolging die voortkomen uit Israëls bredere langdurige structurele onderdrukking en institutionele discriminatie – waarvan veel niet eens in het reguliere nieuws in de westerse wereld is geweest.

Deze omvatten moorden, arrestaties, detentie, verblijfsvergunning en burgerschap intrekkingen, bewegingsbeperkingen, slopen van huizen, verhoogde bewaking, het zwijgen opleggen en intimidatie, evenals invallen, militaire operaties, luchtaanvallen en bombardementen doorheen de hele Westelijke Jordaanoever. Het door de staat gesteunde geweld van kolonisten, vaak uitgevoerd onder bescherming van het Israëlische leger, is aanzienlijk geëscaleerd, wat heeft geleid tot doden, gewonden en de gedwongen overplaatsing van hele Palestijnse gemeenschappen. De Israëlische minister van Nationale Veiligheid heeft publiekelijk duizenden geweren uitgedeeld aan Israëlische kolonisten. Israëlische kolonisten hebben alleen al sinds 7 oktober 8 Palestijnen gedood, waaronder een kind. Sinds het begin van 2023 heeft Israël 450 Palestijnen gedood op de Westelijke Jordaanoever en in Jeruzalem, waarvan 209, waaronder 52 kinderen, sinds 7 oktober. Meer dan 2.300 mensen zijn gewond geraakt, velen van hen door scherpe munitie van het Israëlische leger.

Sinds het begin van 2023 heeft Israël 450 Palestijnen gedood op de Westelijke Jordaanoever en in Jeruzalem.

Sinds 7 oktober heeft Israël zijn arrestatie- en detentiecampagne opgevoerd tot ongeveer 3.000 gevangenen op de Westelijke Jordaanoever en in Jeruzalem, met name gericht tegen voormalige gevangenen, activisten, kinderen en journalisten. Het huidige aantal Palestijnse gevangenen en gedetineerden heeft de 7.000 overschreden, met ten minste 2.070 in administratieve detentie zonder aanklacht of proces en 200 kinderen, geplaatst in ongeveer 25 Israëlische gevangenissen en detentiecentra, waarvan de meeste zich in Israël bevinden – buiten het bezette gebied – in strijd met het internationaal humanitair recht. Tientallen Palestijnse studenten en activisten in heel Israël werden ook gearresteerd.

Ondertussen hebben mensenrechtenorganisaties en gevangenen de strafmaatregelen tegen Palestijnse gevangenen en gedetineerden omschreven als de 'ergste'. Het Israëlische gevangenissysteem heeft hen onderworpen aan wrede en intensieve vormen van onderdrukking, waaronder uithongering, uitdroging, inbeslagname van basisbenodigdheden, waaronder dekens en beddengoed, overvolle kamers en hen communicatie met advocaten of familie ontzegd. Zieke gevangenen is opzettelijk medische zorg en behandeling ontzegd, ook voor langdurige en ernstige ziekten. Velen zijn onderworpen aan vormen van marteling en mishandeling. Sinds 7 oktober zijn zes Palestijnse gevangenen gedood in Israëlische gevangenschap.

DE NAKBA IS ONMISKENBAAR AAN DE GANG

Israël beweert dat dit een oorlog uit 'zelfverdediging' is, als vergelding voor de operatie die Palestijnse gewapende groepen op 7 oktober uitvoerden, waarbij zo'n 1.200 Israëli's werden gedood en 240 mensen werden gegijzeld volgens de media. Deze bewering heeft Israël een complete straffeloosheid en onvoorwaardelijke steun van de internationale gemeenschap, vooral van westerse staten, gegeven om een hele bevolking, een heel volk, te vernietigen. Deskundigen van de Verenigde Naties hebben sinds 7 oktober herhaaldelijk gewaarschuwd dat 'de ernstige schendingen die Israël begaat tegen Palestijnen, vooral in Gaza, wijzen op een genocide in de maak' en riepen de internationale gemeenschap op om tussenbeide te komen om genocide te voorkomen. De flagrante schendingen die Israël sinds 7 oktober en nog veel langer heeft begaan, kunnen en mogen niet worden gerechtvaardigd onder het mom van zelfverdediging. Of het de wereld nu sust of niet, Israël blijft de enige macht, een bezettingsmacht, die effectieve controle uitoefent over het bezette Palestijnse gebied dat de Westelijke Jordaanoever, het oostelijke deel van Jeruzalem en de Gazastrook omvat, evenals de gehele bevolking van de Jordaan tot aan de Middellandse Zee. Het heeft dat gedaan terwijl het een hele bevolking ontmenselijkte, hun bestaan - als individu of als collectief - volledig negeerde en probeerde uit te roeien door middel van raciale en gemilitariseerde structuren.

Hoewel ongekend in omvang, ernst en kwaadaardigheid in de recente geschiedenis van het Palestijnse volk, is het niet de eerste (maar hopelijk wel de laatste). In de afgelopen 75 jaar heeft Israël het Palestijnse volk – in historisch Palestina en in ballingschap – onderworpen aan fragmentatie, onteigening, institutionele discriminatie en segregatie (ook bekend als apartheid), terwijl het een langdurige illegale militaire bezetting heeft opgelegd aan de mensen op de Westelijke Jordaanoever, met inbegrip van de oostelijke delen van Jeruzalem, en de Gazastrook; met als doel het vestigen van overheersing over zoveel mogelijk grondgebied en natuurlijke hulpbronnen en met zo weinig mogelijk Palestijnen.

Israëls plannen om Palestijnen buiten Gaza te vestigen, waarschijnlijk naar de naburige Sinaï, zijn geen verbeelding, noch een overdrijving.

Israëls plannen om Palestijnen buiten Gaza te vestigen, door middel van de evacuatieorders – een 'doodvonnis' voor honderdduizenden Palestijnen – waarbij ze geleidelijk van het noorden van Gaza naar het zuiden worden verplaatst, en dan uiteindelijk buiten bezet Palestina, waarschijnlijk naar de naburige Sinaï, getuigen van Israëls langdurige systematische onteigening van Palestijnen. Het is geen verbeelding, noch een overdrijving. Het gebeurde in 1947-1949 toen zionistische milities (wat later het Israëlische leger werd) ten minste 700.000 Palestijnen dwongen hun huizen te ontvluchten, massamoorden pleegden zoals in Deir Yassin en Tantura, en honderden dorpen en steden verwoestten toen ze de staat Israël vestigden. Sindsdien is het nooit meer gestopt.

De Palestijnse Nakba is onmiskenbaar aan de gang. Het wordt opgelegd, gezien en gevoeld in de ontheemding van Palestijnen zoals in Jeruzalem, de Jordaanvallei en in de Naqab door sloop van huizen, intrekking van verblijfsvergunning, uitbreiding van nederzettingen, toe-eigening van land en nog veel meer. Het betekent decennia van genormaliseerde onderdrukking uitgevoerd door middel van talloze praktijken en beleidsmaatregelen, waaronder demografische manipulatie en andere schendingen van de mensenrechten en het internationaal recht, met name het onvervreemdbare recht op zelfbeschikking, leven en waardigheid.

Niets of niemand heeft Israël er de afgelopen zeventig jaar van weerhouden om deze uit te voeren. Vandaag herhalen Israëlische leiders en het publiek hun oproepen aan de Israëlische regering en het leger om de Palestijnen een 'tweede Nakba' toe te brengen, 'Nakba 2.0', en blijven ze 'dood aan de Arabieren' scanderen.

SCHAAMTELOZE STEUN VAN DE VS EN DE EU

Dit had allemaal voorkomen kunnen worden. Het had gestopt en beëindigd kunnen worden. Dit bevolkingskoloniale, supremacistische etno-religieuze regime, gedreven door de 'logica van de eliminatie', zou niet hebben kunnen voortbestaan en groeien als het niet de schaamteloze en onvoorwaardelijke steun had gekregen van de internationale gemeenschap, in het bijzonder van de Verenigde Staten en Europa, die voortdurend politieke, financiële en materiële steun hebben verleend. Ze hebben er ook voor gezorgd dat Israël niet ter verantwoording kan worden geroepen voor internationale mechanismen die niet effectief zijn gebleken in het bereiken van gerechtigheid voor de Palestijnen, aangezien de westerse mogendheden alle inspanningen in dit opzicht blijven blokkeren, wat de nadruk legt op de expliciete selectiviteit in de toepassing van het internationaal recht en zijn instrumenten en hun dubbele standaarden.

Europa en de Europese Unie blijven er trots op de grootste handelspartner van Israël te zijn.

Europa heeft Israëls veelvuldige schendingen van de mensenrechten en het internationaal recht – waarvan een groot deel neerkomt op oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en mogelijk genocide – op verschillende manieren mogelijk gemaakt, geholpen en gesteund, zonder zich te schamen of rekening te houden met het Palestijnse leven en bestaan – en met pure minachting voor zijn plichten en verplichtingen volgens het internationaal recht. Europa en de Europese Unie blijven er trots op de grootste handelspartner van Israël te zijn. Multinationals en financiële instellingen gevestigd in Europa, met inbegrip van banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en zakelijke ondernemingen, hebben een sleutelrol gespeeld in de instandhouding, economische levensvatbaarheid en groei van Israëls kolonisatie, het duidelijkst zichtbaar in hun financiële relaties en zakelijke activiteiten, geschat op miljarden dollars, in en met de Israëlische nederzettingenonderneming die de internationale gemeenschap, met inbegrip van Europa, als illegaal beschouwt en als ernstige schendingen en oorlogsmisdaden.

In plaats van het voortouw te nemen om de internationale rechtsorde te beschermen, hun verplichtingen onder internationale mensenrechten en humanitair recht na te komen en op te roepen tot sancties, diplomatieke banden te verbreken of op te schorten en ervoor te zorgen dat daders van ernstige schendingen en internationale misdaden ter verantwoording worden geroepen bij het Internationaal Strafhof en binnen hun binnenlandse rechtsgebieden - zoals landen als Zuid-Afrika en Bolivia de afgelopen weken al hebben gedaan, hebben Europese leiders, zoals de voorzitter van de Europese Commissie Ursula Von der Leyen en de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, openlijk de huidige aanval gezegend, onder het mom van zelfverdediging, besmeurd met het gewicht van historische schuld. Onder andere Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland hebben Israël lange tijd voorzien van wapens en andere materialen voor militaire doeleinden. Andere landen in Europa, waaronder België, hebben de doorvoer en overdracht van wapens via hun havens, luchthavens en soeverein grondgebied toegestaan. Europese en andere westerse mediakanalen hebben, samen met sommige politieke vertegenwoordigers en besluitvormers, een belangrijke rol gespeeld in het verheffen en bevestigen van de ontmenselijking van Palestijnen - waardoor de genocidecampagne werd gerechtvaardigd. Tegelijkertijd hebben Europese regeringen zoals Duitsland actief en openlijk de vrijheid van meningsuiting en vereniging in hun landen ondermijnd en daden van solidariteit met het Palestijnse volk verboden. Het lijkt erop dat sommige Europese regeringen en vertegenwoordigers inderdaad 'gedeelde waarden' en principes hebben met Israël - tenminste wat betreft onderdrukking en verdrukking.

Zal de wereld eindelijk gehoor geven aan de roep om bevrijding, gerechtigheid en waardigheid?

Terwijl wereldleiders in besloten ruimten overleggen of ze zullen oproepen tot een staakt-het-vuren, een humanitaire pauze, of pauzes; en hoe de 'day after' eruit zou moeten zien voor Gaza – nog steeds diep geworteld in een koloniale mentaliteit, en volledig beledigend voor de zaak van de Palestijnse strijd en weigerend om hun het Palestijnse grondrecht op zelfbeschikking daadwerkelijk te erkennen of te helpen realiseren – hebben Palestijnen, samen met hun bondgenoten over de hele wereld – van sociale basisbewegingen, tot inheemse volken en overlevenden van genocide, inclusief Joodse en Bosnische gemeenschappen - gepleit voor een einde aan deze genocide, voor een einde aan Israëls koloniale overheersing en bezetting van het Palestijnse volk, een vrij Palestina. Zal de wereld eindelijk gehoor geven aan de roep om bevrijding, gerechtigheid en waardigheid?

Abonneer je op Samenleving & Politiek

abo
 

SAMPOL ONLINE

40€/jaar

 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
MEEST GEKOZEN

SAMPOL COMPLEET

50€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 

SAMPOL STEUN

100€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*
 

SAMPOL SPONSOR

500€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*

Het magazine verschijnt 10 keer per jaar; niet in juli en augustus.
Proefnummer? Factuur? Contacteer ons via info@sampol.be of op 09 267 35 31.
Het abonnementsgeld gaat jaarlijks automatisch van je rekening. Het abonnement kan je op elk moment opzeggen. Lees de Algemene voorwaarden.

Je betaalt liever via overschrijving?

Abonneren kan ook uit het buitenland.

*Ontdek onze SamPol draagtas.