Stichting Gerrit Kreveld:
stichtend lid van Denktank Minerva

In 2016 was Stichting Gerrit Kreveld stichtend lid van Denktank Minerva, een denktank binnen de brede progressieve beweging.

Via scherpe opinies en sterk onderbouwde studies wil Denktank Minerva een progressieve stem doen weerklinken in het maatschappelijk debat. De bedoeling is daarbij tweeledig: enerzijds bestaande denkwijzen tegen het licht houden, anderzijds aantonen dat er concrete, haalbare en wenselijke alternatieven zijn. In zijn werking wordt denktank Minerva gedreven door gelijkheid, solidariteit, democratie, vrijheid, duurzaamheid, rechtvaardigheid en internationale solidariteit.

www.denktankminerva.be