Over ons

De Stichting is een centrum voor studie, bezinning en initiatieven die het sociaaldemocratisch gedachtegoed ondersteunen. Ze wil op een stimulerende manier meedenken over de mogelijkheden en de grenzen van de sociale democratie in de huidige maatschappelijke context. De vereniging is onafhankelijk.

De Stichting draagt de naam van Gerrit Kreveld als eerbetoon aan de stichter en gewezen afgevaardigd beheerder van het vakantiecentrum Blutsyde te Bredene aan zee. Dit centrum vervulde niet alleen een functie van sociaal toerisme maar was ook een zeeklassencentrum. In de persoon van Gerrit Kreveld wordt bovendien een generatie militanten geƫerd, die van de jaren 1930 tot het begin van de jaren 1980 de ruggengraat van de beweging vormden.

De naam Bezinnings- en Initiatiefcentrum voor een Sociale Democratie wijst erop dat we een stimulerende bijdrage willen leveren tot de versterking van het sociaaldemocratisch gedachtegoed. Het doel van de Stichting is de studie en promotie van het sociaaldemocratisch denken, werken en handelen te bevorderen in hun maatschappelijke, culturele en politieke dimensie. Ze organiseert daartoe (open en interne) debatavonden.

De Stichting is sinds begin 2000 het nieuwe onderdak van Samenleving & Politiek. Sinds 2008 is ze lid van de progressieve Europese denktank FEPS en in 2016 stichtend lid van Denktank Minerva.