Huwelijksmigratie, een zaak voor de overheid?

Frank Caestecker (red.)

Uitgegeven door ACCO in de reeks
Minderheden in de samenleving
i.s.m. Stichting Gerrit Kreveld


ISBN: 90 334 5834 9
131 pagina's

uitgegeven in 2005

Huwelijksmigratie uit Turkije en Marokko is recent een thema geworden dat de passies doet oplaaien. Terwijl asiel- en arbeidsmigratie reeds lang publieke thema’s waren die regelmatig het voorpagina nieuws haalden, bleef deze kwantitatief zeker zo belangrijke migratiestroom uit de publieke blik. Huwelijksmigratie is ook een veel minder visuele migratiestroom waarover beslist wordt in privé-vertrekken. Recent heeft de keuze van de Belgen van Turkse en Marokkaanse herkomst voor een partner uit hun land van herkomst de private sfeer verlaten en de krantenkoppen veroverd. Het thema roept zo veel emoties op dat het migratiedebat opnieuw (te) scherp wordt gevoerd. Dit boek wil dit maatschappelijk en politiek debat voeden met een stand van zaken rond het complexe fenomeen huwelijksmigratie en het beheer van deze migratiestroom. Het boek steunt op heel diverse expertise, zowel uit het werkveld als van academici. De auteurs brengen huwelijksmigratie als sociaal-cultureel fenomeen in kaart en geven een inzicht in de beleidsopties ten opzichte van deze migratiestroom.

Inhoud

Deel I: Huwelijksmigratie en haar regelgeving, een stand van zaken De sociale dynamiek van huwelijksmigratie bij etnische minderheden in West-Europa (Patrick Loobuyck) De internationalisering van de ‘Vlaamse’ huwelijksmarkt, een oriënterende schets (Luc Deschamps) Migratiebeheer van huwelijksmigratie (Frank Caestecker en Sarah D’hondt)

Deel II: Het huwelijk als alibi? Als schijn bedriegt? Culturele, juridische en politieke normativiteit inzake huwelijksmigratie (Gily Coene) De strijd tegen schijn- en afgedwongen huwelijken. De werking van Cel schijn- en afgedwongen huwelijken Antwerpen, 2000-2004 (Frank Beyens) Ontsporingen in de strijd tegen schijnhuwelijken: verhoogde waakzaamheid is geboden ( Bertrand Vrijens)

Deel III: Conclusies De lappendeken van de huwelijksmigratie, beschouwingen bij de voorgenomen beleidsheroriëntering (Frank Caestecker)