Belgian Society and Politics - Annual Review 2007

Een uitgave van Stichting Gerrit Kreveld en
Samenleving en politiek
Wim Vermeersch (ed.)


ISSN: 1784-9829
152 pagina's
Met deze eerste editie van een Engelstalig jaarboek poogt de Stichting Gerrit Kreveld de deur open te zetten naar een meer internationale aanpak. We hebben de beste bijdragen die het voorbije jaar in ons maandblad Samenleving en politiek verschenen zijn, gebundeld in dit Engelstalig jaarboek. Dit zal internationaal verspreid worden. Dit jaarboek heeft helemaal niet de bedoeling een exhaustief, algemeen beeld van de Belgische politiek te geven. Het is eerder een poging om enkele Belgische of Vlaamse kwesties, die de voorbije jaren gespeeld hebben, onder de aandacht te brengen. Ons tijdschrift Samenleving en politiek besteedt, vanuit een sociaaldemocratische invalshoek, zijn aandacht voornamelijk aan politieke, sociale en economische kwesties. We laten daarbij zowel beleidsmakers, wetenschappers uit de academische wereld als critici aan het woord. In dit jaarboek bundelen we dus afzonderlijke bijdragen van mensen uit alle sectoren van de maatschappij. Dit moet de (buitenlandse) lezer in staat stellen om een beeld te vormen van het huidige politieke klimaat in België. In dit Engelstalig jaarboek vindt u daar een afdruk van.

INHOUD

Social Democracy in Need of a trans-Border Debate - Herman Balthazar

The Bizarre World of Belgium - Carl Devos

Editor’s Choice: Featured Articles - Wim Vermeersch

1. Eight Years Socialist-Liberal Government (1999-2007)

1.1. Bio-ethics and Politics: Achievements and Challenges - Myriam Vanlerberghe

1.2. Belgium and its Finances - Freya Van den Bossche

2. Belgium’s Renown Social Security under Threat?

2.1. Insuring Work - Peter Vanvelthoven

2.2. Social Security: Silent (r)evolutions; Great Challenges - Jef Maes

2.3. Our Compass Points to the North - Kevin Brackx

3. Belgium: a Dual Economy in a Global Market?

3.1. Flanders and Europe in Tomorrow’s World - Norbert De Batselier and Koen Lebegge

3.2. Wage Setting, Competitive Strengths and Employment in Belgium - SHERPPA, University of Ghent

3.3. The Role of the Marshall Plan in the Revival of the Walloon Economy - Giuseppe Pagano and Miguel Verbeke

4. The Diversity Challenge

4.1. Government Funding of the Flemish Bloc/Interest - Bart Maddens and Karolien Weekers

4.2. Diversity, Ethnocentrism and Trust in Europe - Marc Hooghe, Tim Reeskens and Dietlind Stolle

4.3. The Multicultural Challenge and the Village Street - Bob Van den Broeck

4.4. Innovative Ideas for Equal Opportunities in Education - Kaat Delrue, Patrick Loobuyck, Koen Pelleriaux,
Sven Sierens en Mieke Van Houtte