Belgian Society and Politics 2009 - The Diversity Challenge for the Left

Een uitgave van Stichting Gerrit Kreveld  en
Samenleving en politiek
Wim Vermeersch (ed)

ISSN: 1784-9829
142 pagina's

Op 12 november 2009 werd ons derde Engelstalige jaarboek Belgian Society and Politics 2009 voorgesteld.

‘Wij gaan niet weg’ lezen we op de coverfoto van Belgian Society and Politics 2009 - The Diversity Challenge for the Left.

Diversiteit bestaat, zal er altijd zijn en zorgt soms voor spanningen in de samenleving. Het is een realiteit die de sociaaldemocratie stilaan onder ogen durven zien, na het probleem jarenlang onder te mat te hebben geschoven. ‘Dat zijn onze onderwerpen niet’, hoorde men vaak, met als gevolg dat verschillende diversiteits- en integratiethema’s momenteel meer dan ooit breuklijnen lijken die dwars door sociaaldemocratische partijen heen lopen. Vandaag luidt de vraag immers niet langer of we voor of tegen migratie zijn, maar hoe we die gaan managen.

Sinds tien jaar is migratie in zijn breedste betekenis het hoofdthema van de projecten van onze Stichting Gerrit Kreveld, Bezinnings- en Initiatiefcentrum voor een Sociale Democratie. Ook met deze publicatie hopen we een inhoudelijke bijdrage aan het diversiteitsdebat te leveren. Welke opvattingen heeft de Vlaamse sociaaldemocratie tegenover het thema gehad, en welke visie moet het voor de toekomst ontwikkelen?

INHOUD

Herman BALTHAZAR - Why the Gerrit Kreveld Foundation’s Emphasis on the Migration Topic?

Wim VERMEERSCH - Editor’s Choice: Featured Articles


Patrick LOOBUYCK & Dirk JACOBS - Migration and Integration Policy in Belgium and Flanders

Bob VAN DEN BROECK - How Diverse is Flanders?

Mark ELCHARDUS - The Flemish Socialist Party and ‘Strangers’: 1987-2009

Patrick VANDER WEYDEN - Multiculturalism: the Sp.a Members’ Sensory Nerve

Geert VAN ISTENDAEL - Social Democracy and Diversity. Things Must Change

Nadia FADIL & Sarah BRACKE - Social Democracy and Diversity. Anti-racism and the Progressive Left

Frank VANDENBROUCKE & Dirk MALFAIT - Real Equality of Opportunity in Work and Education in the
Immigration Society: the Challenge of a Decathlon

Kaat DELRUE - Multilingualism in School: Optional or Impossible?
Jan DE ZUTTER - The Hijab in School: Between Truth and Pragmatism
Fons LEROY - Showing one’s True Colours. Immigrants and Employment

Interview with Sp.a Mayors Patrick JANSSENS and Daniël TERMONT - One Socialist Vision of Diversity?

Koen DEWULF & Julie LEJEUNE - Social Democracy and Immigration. Between Reality and Policy

Bob VAN DEN BROECK - Marriage Migration. Should Love Know No Boundaries?
Jean-Marie DE BAENE - Labour Migration. A Gulf Dividing the Socialist Trade Union Leadership and the Rank and File?

Dirk VAN DEN BULCK - Towards a European Asylum Policy

Patrick LOOBUYCK - A Refugee Policy is More than an Asylum Policy