Belgian Society and Politics 2012 - The Crisis Comes in Many Guises

Een uitgave van Stichting Gerrit Kreveld en
Samenleving en politiek
Wim Vermeersch (ed.)


ISSN: 1784-9829
144 pagina's

Het is de 6de keer dat Samenleving en politiek (Sampol) en Stichting Gerrit Kreveld een Engelstalig jaarboek uitgeven. Deze publicatie is een bundeling van de beste bijdragen uit Sampol van het voorbije jaar, aangevuld met artikels van gastauteurs uit de politiek, het middenveld en de universitaire wereld. Het thema van dit jaar is de multipele crises waarmee we geconfronteerd worden. U krijgt niet alleen een analyse van de huidige financiële storm, maar ook een stand van zaken hoe België die poogt door te komen. Samen met de crisis van ons financiële systeem, lijkt ons democratisch bestel steeds meer onder druk te staan. Bijzondere aandacht gaat naar de malaise die onze parlementaire democratie en meer bepaald de traditionele partijen doormaken.

INHOUD

Rudi VANDER VENNET - The Crisis Comes in Many Guises

Wim VERMEERSCH - Editor's Choice: Featured Articles

Steven VAN HECKE - The Euro Crisis Comes in Many Guises

Koen SCHOORS - The Financial Earthquake of the Century

Jos LEYS - Finance and Ethics -

Jean Paul VAN BENDEGEM - Capitalism and Logic - An Internal Paradox in Capitalist Thinking

Paul VERHAEGHE - Capitalism and Logic - Identity and Angst: on Civilisation's New Discontent

Jan DE ZUTTER - Interview with writer and Occupy activist Jeroen Olyslaegers - 'An Inexhaustible Reservoir of Anger. Occupy in Belgium'

Fons LEROY & Francis HOLDERBEKE - How Belgian Employment Survived the Crisis

Jan CORNILLIE - A Plea for Belgian Market Activism

Tom JANSEN & Inti GHYSELS - How Fair is the Belgian Tax System?

Bart MARTENS - Profit without Money

Kris DESCHOUWER - A Crisis of Democracy! But which Democracy?

Jan DE ZUTTER - Interview with writer and creater of G1000 David Van Reybrouck - 'G1000. Democracy on Vitamins'

Sofie MARIEN - Why we Should Care about a Crisis in Political Trust

Carl DEVOS & Nicolas BOUTECA - Traditional Parties in Crisis - Amorphous Ideology or Loss of Credibility?

Luk SANDERS - Traditional Parties in Crisis - Comparing Two Forms of Belgian Socialism

Mark ELCHARDUS - Traditional Parties in Crisis - Yet Another Crisis of Social Democracy