Belgian Society and Politics 2013 - As Ever, in Between Elections

Een uitgave van Stichting Gerrit Kreveld en
Samenleving en politiek
Wim Vermeersch (ed.)


104 pagina's

download de volledige bundel

Dit is het zevende Engelstalige Jaarboek van de Stichting Gerrit Kreveld, uitgever van Sampol. Met deze publicatie pogen we de geïnteresseerde buitenlandse lezer te informeren over de complexe Belgische politiek in het algemeen en de stand van zaken van en uitdagingen voor onze sociaaldemocratie in het bijzonder. Na verkiezingen in 2003, 2004, 2006, 2007, 2009 en 2010, bevinden we ons opnieuw tussen twee verkiezingen in: de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2012 en de federale, regionale en Europese verkiezingen van 25 mei 2014. We vroegen aan ’s lands voornaamste politicologen een terug- en vooruitblik op beide stembusgangen. Daarnaast werpt deze publicatie haar licht op de verschillen tussen de Vlaamse en Franstalige socialisten die, hoewel samen in de regering Di Rupo, volgend jaar erg verschillende vooruitzichten hebben.

INHOUD

Rudi VANDER VENNET - As Ever, in Between Elections

Wim VERMEERSCH - Editor’s Choice: Featured Articles

PART 1 - THE LOCAL AND PROVINCIAL ELECTIONS OF 2012

Koenraad DE CEUNINCK, Ellen OLISLAGERS, Herwig REYNAERT,  Kristof STEYVERS, Tony VALCKE - Politics is a Card Game

Marc HOOGHE, Ruth DASSONNEVILLE - Determinants of Electoral Volatility. Where Did the N-VA Find its Local Support?

Marc HOOGHE - Political Parties in the Trenches

Peter VAN AELST - Battlefield Antwerp. How Flemish Nationalists Conquered City Hall

Marc SWYNGEDOUW - Battlefield Antwerp. How Socialists Lost City Hall

Frederik VERLEDEN - Town and Country. A Politico-geographical Faultline?

Pascal DELWIT - PS: The Tentative Steps of the Parti Socialiste 

PART 2 - THE FEDERAL, REGIONAL AND EUROPEAN ELECTIONS OF 2014

Carl DEVOS - Sp.a: Taking the Offensive

Dave SINARDET, Jérémy DODEIGNE and Min REUCHAMPS - Beyond the Myth of Unanimity. Opinions of Belgian MPs on Federalism and the Sixth Reform of the Belgian State

Nicolas BOUTECA, Carl DEVOS - Flemish Nationalists (N-VA) Versus the Rest and... Themselves

Hugues RENARD, Pierre VERJANS - The Francophone Parties in Unfamiliar Territory

Hendrik VOS - Real European Elections at Last?