Abonneer Log in

Alle tags

#beternacorona

1 jaar corona: tijd om lessen te trekken
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
De essentiële politieke en maatschappelijke vragen waar de coronacrisis ons toe brengt zijn opnieuw naar de achtergrond verdwenen.
#BETERNaCorona
maart 2021
Veranker een verplichting tot langetermijnbeleid in de Grondwet
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Elke beleidskeuze moet worden afgetoetst aan een reeks randvoorwaarden die de compatibiliteit aantonen met het collectief langetermijnbelang met 2050-2100 als horizon.
Han Vandevyvere
september 2020
Samen naar een inclusiever taalgebruik
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Met een nieuw woord alleen gaan we het niet redden, maar taal is essentieel in het racismedebat.
Kevin De Coninck
september 2020
Jeugdwerk in tijden van bubbels
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Minder planlast en meer subsidies voor het jeugdwerk zou een enorme maatschappelijke winst opleveren.
Rik Röttger
september 2020
Een virus op ons bord
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Een pandemie als opportuniteit voor korte keten en lokaal voedselbeleid.
Thomas Kuyper
september 2020
Een shift naar meer treinverkeer
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Hier en daar een nachttrein opnieuw laten rijden is mooi, maar het is niet voldoende. De luchtvaartsector moet grondig worden herdacht en gereguleerd.
Hans Elsen
september 2020
De sirene voor het haalbare en het gedroomde
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Ik geloof dat we allemaal meer verdienen dan dansen in de ratrace van elke zotte dag.
Geert Six
september 2020
Blijf in je kot! Maar wat als je geen goed kot hebt?
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Het is duidelijk dat voor de Vlaamse regering woningen louter een marktproduct zijn. Het is hoog tijd voor een alternatief woonmodel.
Maxim Veys
september 2020
Wij zijn volwaardige Belgen
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Geef jongeren met Afrikaanse afkomst meer inspraak in het deklolonisatiedebat.
Sandrine Ekofo
augustus 2020
Weg met ontwikkelings­hulp
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Ontwikkelingshulp past niet in een progressieve agenda. Drie voorstellen voor een betere wereld zonder hulp en inmenging.
Jan Orbie
augustus 2020
Water voor later
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
We zullen water veel meer moeten bufferen, beter laten infiltreren en vasthouden in de ondergrond.
Marijke Huysmans
augustus 2020
Van een defensief naar een offensief industrieel klimaatbeleid
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Het moment is gekomen om te breken met het weinig ambitieuze en asociale beleid van de afgelopen 15 jaar.
Yelter Bollen en Olivier Beys
augustus 2020
Stadsplanning gericht op gezondheid
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Enkel met gezonde dorpen en steden als fundering kan een robuust gezondheidssysteem gerealiseerd worden dat in staat is om corona en nieuwe pandemieën te beheersen.
Jens Aerts
augustus 2020
Sociaal werk op 1,5 meter afstand
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Dankzij een stevige portie creativiteit komt het sociaal werk in al haar facetten weer op gang. Maar het blijft een uitdaging om toegankelijk te blijven op niet-digitale manieren.
Lieselotte Van Hoecke
augustus 2020
Pleidooi voor een kinderrechtenreflex
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
De coronacrisis dwingt ons om na te denken over de wijze waarop we omgaan met kwetsbare gezinnen.
Jochen Devlieghere
augustus 2020
Ouderenzorg uit het verdomhoekje
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Laat de ruim 6.200 doden in de woonzorgcentra eindelijk een wake-upcall zijn om radicaal werk te maken van een warme ouderenzorg.
Katrien Vervoort
augustus 2020
Ons vaccin tegen de sociale coronacrisis
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Tijdens de coronacrisis werden we geconfronteerd met een inhalig patronaat. We hopen nu op een regering die vormgeeft aan een robuuste sociale agenda.
Miranda Ulens
augustus 2020
Omarm de alleenstaanden
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Dit was voor mij de zwaarste periode uit mijn leven, waarin ik plots besefte wat 'alleen' in alleenstaande eigenlijk betekent.
Michelle Ginée
augustus 2020
Nieuwe tijden, nieuwe actievormen
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Grote massamanifestaties zullen in 2020 wellicht niet meer kunnen, dus moeten we als klimaatbeweging op zoek naar nieuwe protestvormen.
David Huylebroeck
augustus 2020
Niemand achterlaten, het kan
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
De coronacrisis is voor de overheid een herkansing om het tij te keren en iedereen mee te nemen.
Anne Van Lancker en Michel Debruyne
augustus 2020
Neemt corona ons voedsel­systeem op de schop?
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
De kortstondige opflakkering van boerentrots tijdens corona herinnert ons aan de noodzaak van lokale en weerbare voedselsystemen.
Joeri Thijs
augustus 2020
Lang leve (andere) intercommunales
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Infrastructuur in intergemeentelijke handen kan de hardwire zijn voor een duurzame toekomst.
Laura Deruytter
augustus 2020
Hoe we de identitaire knoop losser kunnen maken
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Wordt de islam door het multiculturalisme bevoordeeld?
François Levrau
augustus 2020
Gelukkig ben ik niet pessimistisch
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Het geeft hoop om mensen te zien vechten voor wat zij denken dat juist is.
Hind Eljadid
augustus 2020
De opbranding van 'gezonde' werkmieren
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Ik verlang naar een systeem dat je effectief flexibel laat combineren wat voor jou en je leefomgeving het meest haalbaar én menselijk wenselijk is.
Lynn Formesyn
augustus 2020
Beter ontsmettingsalcohol van Rubbens dan handgel uit China
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Hoe kunnen we in het post-coronatijdperk klimaatbewust consumeren, met respect voor de volgende generaties?
Karine Van Doorsselaer
augustus 2020
Back To the Future
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Kunnen we voor de economische relance na corona iets leren uit het Belgisch industriebeleid van de jaren 1950 en 1960?
Tomas Wyns
augustus 2020
Artificiële intelligentie: ongekende kansen én grote uitdagingen
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Hoe zetten we AI optimaal in om mens en machine samen te laten werken in het belang van de mens, dat is de centrale vraag aan de vooravond van de vierde Industriële Revolutie.
Katia Segers
augustus 2020
1.5°C versus 1.5 meter
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Als de sociale afstand van 1,5 meter ons kan redden van corona, waarom kunnen we dan niet 1,5°C gebruiken als morele plicht om ons te redden voor het leven?
Ignace Schops
augustus 2020
Wie zorgt er voor de zorgers?
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
De samenstelling van het relanceteam geeft weinig hoop dat zorg in de toekomst anders en beter zal worden georganiseerd.
Bieke Purnelle
juli 2020
Welke toekomst voor de cultuursector?
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Corona heeft de waardering voor alles wat kwetsbaar en immaterieel is nog doen toenemen. Maar de heropstart van de cultuursector hangt aan een zijden draadje.
Franky Devos
juli 2020
Voer telewerk in voor alle administratieve taken
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Als de coronacrisis iets positief heeft opgeleverd, dan wel het besef dat we het gewone leven te veel in de hoek laten drukken.
Luc Vanneste
juli 2020
Reclaim the land
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Memoires van een overgangskind (2025-2053)
Steven Vromman
juli 2020
Postcorona city: stad van capsules
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Het bestaan van de stad zoals we die gekend hebben, van 'stedelijkheid' als levenswijze, staat op het spel.
Lieven De Cauter
juli 2020
Naar een wereldregering én sterke lokale besturen
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Vanuit het besef van mondiale onderlinge afhankelijkheid moet solidariteit naar die macroschaal doorgedacht worden, wil een links alternatief nog toekomst hebben.
Rik Pinxten
juli 2020
Manifest voor straathoekwerk 2.0
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Straathoekwerk is doen en doormodderen, nooit aanmodderen. Maar hoe moet straathoekwerk er uitzien na corona?
Joost Bonte
juli 2020
Leg eindelijk die eerste steen
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Bouwpakket voor een beter arbeidsmarktbeleid en een groots huis der sociale zekerheid (zonder koterij).
Kim Bosmans en Jessie Gevaert
juli 2020
Flatten de armoedecurve
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
We moeten het effect van corona als ongelijkheidsvirus even hard bestrijden als het eigenlijke gezondheidsvirus.
Dirk Geldof
juli 2020
Eerlijk en groen uit de crisis
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Het Nederlandse collectief Samen uit de Crisis wil eerlijk en groen uit de coronacrisis komen. Het doet daartoe voorstellen op vijf domeinen.
Samen uit de crisis
juli 2020
Een rechtvaardige toekomst zonder groeiorgie
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Waarom zouden we deze crisis niet aangrijpen om de economie te herontwerpen zodat ze minder afhankelijk wordt van groei?
Jonas Van der Slycken
juli 2020
De langste afstand of de minste weerstand?
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Op politiek, sociaal en arbeidsorganisatorisch vlak tast het kleine coronacelletje de grootste structuren aan. We kunnen ons nu behelpen met lapwerk, of kiezen voor vakwerk.
Sem Vandekerckhove
juli 2020
De herontdekking van de fiets
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Meer fietsverkeer. Waarom zijn we er niet eerder aan begonnen?
Wout Baert
juli 2020
De gulden rand van de COVID19 politieke ecologie
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Het is vanuit de nieuwe COVID19 sociaal-ecologische dynamiek dat nieuwe progressieve mogelijkheden zich aandienen, maar deze worden geconfronteerd met ongeziene uitdagingen.
Erik Swyngedouw
juli 2020
Corona en klimaat: hoe overleven we een schizofrene houding?
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Zowel de klimaatcrisis als de coronacrisis hebben te maken met de structurele weeffouten in onze samenleving.
Toon Colpaert
juli 2020
Contouren van een beter Vlaams zorgbeleid
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
De vermaatschappelijking van de zorg kan slechts een succes zijn wanneer er effectief voldoende middelen voor worden uitgetrokken.
Elisabeth Geenen
juli 2020
Tegen herverkiezingen
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Als politici verlamd door de volgende verkiezing het (schijnbare) eigenbelang niet kunnen overstijgen, dan moeten we herverkiezingen maar afschaffen.
Thibaut Renson
juni 2020
De strijd van de Mart(h)a’s
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Ze zijn jong, links en kwaad. Martha Balthazar en Marta Maes strijden overtuigd voor een betere wereld. Maar er is ook twijfel. ‘Wil ik wel kinderen op deze wereld zetten?’
Wim Vermeersch
juni 2020
Who cares aan de universiteit?
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
De coronapandemie en bijhorende lockdown is niet voor iedereen gelijk in de academische wereld. Gender- en andere ongelijkheden dreigen alleen maar te vergroten.
Luce Beeckmans, Valerie De Craene en Anneleen Kenis
mei 2020
Slavoj Žižeks manifest voor een andere wereld
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Het boekje Pandemic! kan worden gezien als Žižeks manifest voor een andere wereld na corona. Zijn bijdrage aan #BeterNaCorona, als het ware.
Victor Debeerst
mei 2020
Dit is hoe we winnen
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Hoe kunnen jij en ik ervoor zorgen dat het beter wordt na corona? Hou zelf actief de hoop hoog en organiseer sociale macht via 'big organizing'.
Koenraad Depauw
mei 2020
Wat als COVID-19 niet de grootste bedreiging is?
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
De overschrijding van de grenzen van de planetaire draagkracht is veel gevaarlijker dan COVID-19.
Han Vandevyvere
april 2020
Naar een natuurlijk relanceplan
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Een relanceplan is een unieke kans om versneld de transitie in te zetten. Met de Europese Green Deal als blauwdruk.
Walter Rycquart
april 2020
Een vaccin tegen ongelijkheid
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Het basisinkomen kan het vlaggenschip zijn van ons streven naar meer vrijheid en gelijkheid, de bestaansreden van progressieve politiek.
Kristof Calvo
april 2020