Abonneer Log in

Alle tags

regeerakkoord

Zorgen over Asiel en Migratie
Het beleid lijkt een pendule tussen zomer- en winterwende: op sommige punten breekt de lente door, terwijl op andere kwesties de winter voor de deur staat.
Pascal Debruyne
november 2020
Welk energielandschap tegen 2025?
Na jaren van stilstandsbeleid zal deze regering voor tientallen jaren haar stempel op het Belgische energielandschap achterlaten.
Joannes Laveyne
november 2020
redactie
Wat mogen we verwachten op fiscaal vlak?
Het Vivaldi-regeerakkoord is geen volledige trendbreuk met de regering-Michel, maar legt toch veelkleuriger accenten.
Maaike Vanmeerhaeghe
november 2020
redactie
Warme ambities, veel vraagtekens
Het is wachten op ambitieuze budgetten in het federaal armoedebeleid.
Anne Van Lancker
november 2020
redactie
Vier seizoenen
De Croo I heeft voor voor de werknemers lente en zomer in petto, maar zeker ook herfst en winter.
Jean-Marie De Baene
november 2020
Scoort de oppositie in 2024?
De oppositiepartijen N-VA en PVDA staan zelf ook voor de nodige uitdagingen. Alleen Vlaams Belang lijkt vooralsnog in een zetel te zitten.
Vincent Scheltiens
november 2020
Perspectief op werkbaar werk?
Veel zal afhangen van de krachtdadigheid waarmee de sociale partners hun hernieuwde prominente rol binnen het arbeidsbeleid zullen invullen.
Christophe Vanroelen
november 2020
Naar een duurzame mobiliteit met een factor 8?
Ik ben een beetje verliefd op deze regering. De neuzen staan in de juiste richting. Nu nog de regio's meekrijgen, de zaken concreet maken en het benodigde geld vinden.
Cathy Macharis
november 2020
redactie
Loyaal aan de EU en de VN
Het regeerakkoord hangt te veel vast aan de gekende routines en vaste frasen, maar bevat weinig visie over de nieuwe internationale toestand.
Dries Lesage
november 2020
Is dit een klimaatregering?
De toon van Vivaldi is gezet, maar het lied nog niet gespeeld.
Lien Vandamme
november 2020
Hoop met Frank en Ri
Het is een verademing dat opnieuw in gezondheidszorg wordt geïnvesteerd na jarenlange besparingen.
Liesbeth Moortgat
november 2020
Groene minister, nieuwe overheid?
Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven zijn geen 'shitbevoegdheden' voor Groen. Ze kunnen een knooppunt worden in een echt transitiebeleid.
Eric Corijn
november 2020
redactie
Eindelijk 0,7%?
Wint ambitie van realisme op Ontwikkelingssamenwerking?
Jan Van de Poel
november 2020
interview
'Een nieuwe effectentaks is geen goed idee'
Men blijft kromme belastingen uitvinden om toch maar te vermijden wat er nodig is: een brede, lagere belasting op het totale kapitaalinkomen.
Sarah Kuypers & Kevin Spiritus
november 2020
De stempel van PS en Ecolo?
PS haalde verrassend genoeg vrijwel geen belangrijke bevoegdheden binnen. De Franstalige socialisten riskeren in een existentiële crisis terecht te komen.
Pascal Delwit
november 2020
edito
De partituur van Vivaldi
Opluchting dat De Croo I er is, maar toch ook waakzaamheid. Want of de partituur van Vivaldi in de uitvoering voldoende rood en groen kleurt, zal nog moeten blijken.
Wim Vermeersch
november 2020
De begroting is het lelijke eendje
Het begrotingsluik wordt stiefmoederlijk behandeld. Toch zijn er goede argumenten te vinden voor het soepelere aangekondigde begrotingsbeleid van De Croo I.
Glenn Rayp
november 2020
Brief aan de minister van Justitie
Zware straffen komen niemand ten goede komen, noch de dader, noch het slachtoffer, noch de samenleving.
Sonja Snacken en Kristel Beyens
november 2020
Brief aan de coronacommissaris
We rekenen er op dat jij de inspiratie, de coördinatie en de verbinding kan brengen.
Jan De Maeseneer
november 2020
Begin van het einde van het bankgeheim?
De Croo I zal de bankgegevens van de Belgische banken transparanter maken voor de fiscus.
Michel Maus
november 2020
1.500 euro pensioen: trofee, pasmunt of valkuil?
Het lijkt erop dat ook de Vivaldi-regering gevangen blijft in een achterhaalde economische logica.
Patrick Deboosere
november 2020
Het rapport van Di Rupo I
Bruno Dirkx
mei 2013
1 jaar Paul Magnette
Bogdan Vanden Berghe
december 2012
Vluchten kan niet meer
Anne Van Lancker en Els Keytsman
januari 2012
Steven go, go, go
Dirk Van der Maelen
januari 2012
Kurieren am Symptom
Steven Janssen en Arne Schollaert
januari 2012
Hoe sociaal wordt de regering Di Rupo I?
Wim Van Lancker en Olivier Pintelon
januari 2012
Een (fraude)draak met vele koppen?
Philippe Vanden Broeck
januari 2012
Een doorgeschoten activeringsbeleid
Jean-Marie De Baene
januari 2012
De traditionele Belgische compromiskunst op het spel?
Carl Devos
januari 2012
De nieuwe financieringswet: anders en beter?
Willem Sas en André Decoster
januari 2012
De absurditeit van jeugdwerkloosheid
Maite Morren
januari 2012
edito
Onderhandelen we ons kapot?
Geert Mareels
februari 2011
edito
CD&V in poleposition
Patrick Vander Weyden
september 2009
Leterme I: beginselvast of zetelvast?
Peter Vanvelthoven
april 2008
Het regeerakkoord op de weegschaal van sp.a
Luc Vanneste
september 2003