Abonneer Log in

Is #iedereen­aanboord?

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 8 (oktober), pagina 18 tot 23

De nieuwe Brusselse regering wil dialoog met het middenveld om haar bestuursakkoord mee te realiseren; ook als het over de uitdagingen van de superdiversiteit & migratie gaat. ORBIT aanvaardt die uitgestoken hand en heeft in dat perspectief het bestuursakkoord kritisch gelezen. We vonden interessante knooppunten, maar ook losse eindjes.

DE REGIONALE REGEERAKKOORDEN

Wie niet horen wil, moet voelen
Michelle Ginée
Hoe rood is paarsgroen?
Pierre Verjans
Is #iedereen­aanboord?
Didier Vanderslycke

Voor de verkiezingen van 26 mei publiceerde ORBIT 19 aanbevelingen voor een samenhangend en menswaardig beleid in de superdiverse migratiesamenleving. De focus lag daarbij op klassieke thema's van migratie- en integratiebeleid, maar ook op politieke participatie, structurele aanpak van racisme en actief omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit. Het geheel werd gepubliceerd onder #iedereenaanboord.

Midden juli was het Brussels Regeerakkoord een feit, met opnieuw Rudi Vervoort als minister-president. De media berichtten vooral over opvallende passages in het akkoord, zoals het feit dat zone 30 de norm wordt in de Brusselse straten en dat het Gewest zich achter 5G schaart. Maar wat wordt...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 8 (oktober), pagina 18 tot 23