Abonneer Log in

Als ie maar geen burger wordt

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 9 (november), pagina 16 tot 17

Voor ondernemers zijn er louter steun en knuffels.

Hele boeken zijn er al over geschreven: taal is niet neutraal. Dat geldt bij uitstek voor politieke woordenschat. Spreken we over loonlast of loonkost, of misschien eerder verloning? Noemen we iemand werkloze of werkzoekende, uitkeringstrekker of uitkeringsgerechtigde? En ook: in welke context gebruiken we welke woorden? Bij het lezen van het Vlaamse regeerakkoord viel me op hoe verschillend de taal is die men hanteert naar burgers toe aan de ene kant en ondernemers/bedrijven toe aan de andere kant.

Die twee verschillende visies worden het duidelijkst samengevat in de twee onderstaande passages. Over burgers lezen we: '_Voor wat hoort wat. We...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 9 (november), pagina 16 tot 17