Abonneer Log in

Een stralende toekomst

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 9 (november), pagina 77 tot 79

Paul Mason kan de verwachtingen niet inlossen. Dit is een boek met een hoog utopisch gehalte, maar met te korte beentjes.

Een stralende toekomst

Paul Mason
De Bezige Bij, Amsterdam, 2019

De bijna zestiger Paul Mason is Britse freelancejournalist onder andere voor The Guardian, economisch commentator, graag geziene gast in praatprogramma's, ook behorend tot de intellectuele omgeving van Jeremy Corbyn, én auteur van de internationale bestseller Postkapitalisme (2015). In deze nieuwe forse klepper, vertaald als Een stralende toekomst, houdt hij een sterk onderbouwd 'radicaal pleidooi voor menselijkheid' en komen de thema's die in Postkapitalisme al werden geïntroduceerd aan bod: een falend neoliberaal systeem en de opkomst van machines die, naast zeer gevaarlijke uitwassen, de wereld ook kunnen verlossen van klassenverschillen, hiërarchieën, armoede, onderdrukking en ongelijkheid.

'Nu, op de drempel van de...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 9 (november), pagina 77 tot 79