Abonneer Log in

Stop het politiek kapitalisme

Samenleving & Politiek, Jaargang 27, 2020, nr. 7 (september), pagina 30 tot 35

De 21e eeuw kent, anders dan de vorige eeuw, een opeenvolging van grote crisissen zonder dat er zicht is op een beter maatschappelijk bestel voor de brede bevolking. Nochtans bestaat die kans. De vraag die zich echter stelt, is dubbel: zijn er net als 100 jaar geleden projecten in wording voor een betere maatschappij of wint het kapitaal? Op dit moment lijkt de kans dat het kapitaal wint groter.

Sinds de bankencrisis van 2008 is de ideologische strijd weer zeer tastbaar. Niet aan de oppervlakte zoals eerder in de geschiedenis, maar eerder als een veenbrand, smeulend onder de oppervlakte, die steeds groter wordt. De vragen zijn echter dezelfde als bij eerdere periodes: wie krijgt de macht om het maatschappelijk model uit te tekenen en naar wie zullen de welvaartswinsten gaan? De grootste ideologische verschuiving kwam er na de Tweede Wereldoorlog, in een combinatie van het herverdelen van de welvaart en het afdwingen van de mensenrechten. Vandaag zijn er, anders dan toen, weinig aanwijzingen dat een gelijkaardige en broodnodige stap...

Samenleving & Politiek, Jaargang 27, 2020, nr. 7 (september), pagina 30 tot 35