Abonneer Log in

Alle tags

ongelijkheid

Democratiseer de werkplek
Als we de mogelijkheid om geld met geld te verdienen drastisch willen inperken, zal de zeggenschap van werkers in de bedrijfsvoering moeten worden versterkt.
Arthur Berkhout
april 2024
De aandeelhouder: investeerder, rentenier of parasiet?
Moderne aandeelhouders investeren niet in een bedrijf, ze kopen en verkopen financiële eigendomsrechten zonder dat het bedrijf er baat bij heeft.
Bakou Mertens
april 2024
Snijden in gezondheidszorg is een slecht idee
Lineair besparen in de gezondheidszorg heeft vaak het omgekeerde effect dan de vooropgezette objectieven, zoals een betere volksgezondheid, economie en begroting.
John Crombez
maart 2024
6. Belastingen ontwijken wordt moeilijker
In het Global Tax Evasion rapport 2023 lezen we twee belangrijke overwinningen in de internationale strijd voor meer fiscale rechtvaardigheid.
Sacha Dierckx
december 2023
opinie
De linkerzijde heeft electoraal goud in handen
Julia Cagé en Thomas Piketty zien koopkracht, pensioenen en sociale welvaart als hoofdfactoren voor stemgedrag.
Jurgen Masure
november 2023
interview
'De kapitaalmarkten moeten weer in hun kot'
Links moet deze keer wél klaarstaan bij de volgende crisis van het kapitalisme die onvermijdelijk komt. "We hebben een Observatorium van de Ongelijkheid nodig".
Paul Goossens
september 2023
Verlicht de schulden voor lagere inkomenslanden
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
60% van de lagere inkomenslanden heeft een te hoge schuldenlast of een hoog risico daarop.
Femmy Thewissen
augustus 2023
column
Het grote taboe in het mobiliteitsbeleid
(column, niet verschenen in het magazine)
Het is een schier onmogelijke opdracht om een significante CO2-reductie te bereiken zonder de mobiliteitspatronen van hypermobiele mensen aan te pakken.
Eva Van Eenoo
juni 2023
boekbespreking
Racisme meten, discriminatie bestrijden
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Piketty blijft een gevestigde waarde als het gaat over het meten en tegengaan van inkomensongelijkheid. Op vlak van het bestrijden van etnische ongelijkheid is dit essay echter niet overtuigend.
Pieter-Paul Verhaeghe
mei 2023
Hoe klimaatverandering en ongelijkheid elkaar versterken
Klimaatverandering en ongelijkheid zijn twee grote uitdagingen waar we vandaag mee geconfronteerd worden, met veel interactie tussen beide crisissen.
Arthur Apostel en Thomas Lebbe
maart 2023
Het grote taboewoord met een K
Joël De Ceulaer heeft ongelijk: het kapitalisme zal het klimaat niet redden. Het huidig economisch systeem bedreigt net onze toekomst.
Dirk Holemans
maart 2023
Een snelle kijk in de nieuwste ongelijkheidsdata voor België
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
De nieuwste cijfers over de inkomens- en vermogensongelijkheid in België tonen aan hoe het financieel vermogen veel ongelijker verdeeld is dan vastgoed, maar dat tweede verblijven wel degelijk zijn weggelegd voor een selecte groep aan de top.
Bakou Mertens en Arthur Jacobs
februari 2023
Ongelijkheid in België bekeken door een nieuwe bril
Deze eerste – voorlopige! – DINA-resultaten, die ook inkomen uit financieel vermogen meenemen, nuanceren het beeld van België als land met weinig ongelijkheid.
André Decoster en Nabil Sheikh Hassan
januari 2023
De paradox van de Belgische inkomensongelijkheid
Is de inkomensongelijkheid in België toegenomen of niet? Jan Modaal denkt wellicht van wel. Al is er amper evidentie die wijst op toenemende inkomensongelijkheid.
Jonas Vanderkelen
januari 2023
Zet de SDG's terug op het juiste spoor
De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) zijn lang niet systemisch genoeg. Dit is de grootste uitdaging voor het post-2030-kader.
Dries Lesage
november 2022
edito
Werkgeversorganisaties, zet die ploat af!
Zijn de lonen te hoog? Vooraleer die vraag mag worden gesteld, moet er een andere vraag worden gesteld: is de ongelijkheid aanvaardbaar?
Luc Vanneste
november 2022
Neen, onze lonen zijn niet te hoog
De laagste lonen draaien op voor de loonsverhogingen van de best betaalde beroepen. Dit is geen houdbaar model.
Matthias Somers
november 2022
Waarom goedbedoelde beleid als wereldvreemd overkomt
Zelf ben ik opgegroeid in een wereld zonder hoop. Maar nu behoor ik ogenschijnlijk tot de hoopvollen. Hoe kan het dat die twee werelden zo ver van elkaar af staan?
Tim s'Jongers
oktober 2022
interview
'De energiecrisis dreigt het politiek vertrouwen verder te kelderen'
De energiecrisis, en meer bepaald een ontoereikende reactie van de politiek op de exploderende prijzen, dreigt het politiek vertrouwen verder te kelderen.
Silke Goubin
oktober 2022
column
Ongelijkheid is geen natuurwet, ook vandaag niet
(column, niet verschenen in het magazine)
We komen heus niet terug getuimeld in de feodale middeleeuwen, en Elon Musk is geen Jakob Fugger.
Wouter Ryckbosch
juni 2022
IQ + inspanning = verdienste?
De meritocratische mythe leidt de aandacht af van de structurele achterstellingsystemen in de samenleving.
Steven Debbaut en Judith Perneel
juni 2022
De ene mens pompt, de andere mens verzuipt
Hopelijk laat de linkerzijde zich niet verleiden door de frames en de mantra's van een conservatieve rechterzijde die de transitie wil vertragen.
Jos Geysels
april 2022
column
Zijn diesel en benzine basisbehoeften?
(column, niet verschenen in het magazine)
We hadden het debat over de brandstofprijzen kunnen gebruiken als breekijzer om fundamentele vragen te stellen over hoe we onze maatschappij minder autoafhankelijk kunnen maken.
Eva Van Eenoo
maart 2022
opinie
Mensen in armoede op weg zetten naar eerstelijnszorg
Community Health Workers zijn een laagdrempelig antwoord op zorgvragen in de meest kwetsbare wijken.
Mathias Neelen en Karen Mullie
december 2021
Hoe maken we onze gezondheidszorg betaalbaar voor iedereen?
Het verschil in onvervulde medische behoeften tussen het armste en het rijkste inkomenskwintiel is in België het grootste van alle westelijke EU-landen.
Rita Baeten
december 2021
Ook hoge inkomens steunen progressieve belastingen
Zelfs burgers met een hoog inkomen steunen progressieve belastingen, althans bij diegenen die voldoende politieke kennis en interesse hebben.
Dieter Stiers, Marc Hooghe, Silke Goubin en Michael Lewis-Beck
november 2021
opinie
Energiesubsidies zijn niet genoeg
Waarom investeren we geen extra middelen in vormen van hernieuwbare energie die potentieel collectief beheerd en gebruikt kunnen worden?
Maïka De Keyzer
november 2021
column
Ongelijkheden kunnen zes eeuwen lang nazinderen
(column, niet verschenen in het magazine)
Historisch onderzoek over Renaissance Firenze suggereert dat sociale mobiliteit moeilijker te verwezenlijken valt dan we vaak denken.
Wouter Ryckbosch
oktober 2021
opinie
Waarom bonussen een probleem zijn
De sterke groei in het gebruik van bonussen en prestatieloon in Europa draagt bij tot grotere loonongelijkheid.
Wouter Zwysen
september 2021
tot slot
Niet terug naar 'het normale'
Een pijnlijk momentje: Jan Jambon die zegt dat 'tuinfeesten tot 50 genodigden enkel kunnen meteen professionele cateraar'.
Els Keytsman
juni 2021
Naar een vaccinatiestrategie die niemand achterlaat
We moeten precaire groepen maximaal ondersteunen in hun opname van het vaccinatie-aanbod.
David de Vaal en Henk Van Hootegem
juni 2021
Mensen in armoede geven wél om het milieu
Mensen in armoede zijn voor hun levensonderhoud en hun overleven afhankelijk van het land, van het bos, het water en de natuur.
Pieter Leroy
april 2021
American Capitalism 2.0
De daling van de vakbondsmacht in de VS is de eerste en belangrijkste oorzaak van stagnerende lonen en stijgende inkomensongelijkheid.
Glenn Rayp
februari 2021
Stop het politiek kapitalisme
Na de bankencrisis van 2008 was er een begin van een oplossing. Maar de bal is nooit binnen gekopt.
John Crombez
september 2020
interview
'Belast erfenissen boven 100 miljoen aan 100%'
Grote vermogens vormen een publiek gevaar. We moeten terug naar een systeem met minder ongelijkheid.
Paul De Grauwe
september 2020
Wat kan ik weten, wat mag ik hopen, wat moet ik doen?
De coronacrisis is vooral een crisis omdat ze de fouten van het economische systeem blootlegt dat op zich al op weg was naar een eindfase.
Paul Verhaeghe
mei 2020
edito
#BeterNaCorona
Het zou een onvergeeflijke fout zijn om een nieuwe wereld niet op zijn minst te proberen verbeelden.
Wim Vermeersch
mei 2020
De stem van de uitzendwerker
Vooral diegenen met een zwakkere socio-economische positie hebben meer negatieve ervaringen en zijn meer ontevreden over uitzendwerk.
Maarten Hermans en Karolien Lenaerts
april 2020
opinie
Een pleidooi voor meer herverdeling
Soms is een terugkeer naar het verleden al vooruitstrevend genoeg.
Wouter Ryckbosch
februari 2020
Magere middenklasse, magere democratie
Het aandeel van werknemers met een laag of gemiddeld vaardighedenpatroon in de middenklasse daalde met meer dan 20% op tien jaar tijd.
Lars Vande Keybus
januari 2019
opinie
Het sluipend gif van tijdelijk werk
De opmars van tijdelijk werk vergroot de ongelijkheid en creëert een loondruk op de middeninkomens.
Valeria Pulignano
januari 2019
De valse stabiliteit van de middenklasse in België
Behoorde in België halfweg de jaren 1980 nog bijna vier op tien mensen tot de kernmiddenklasse, nu is dat nog maar één op drie.
Matthias Somers
januari 2019
interview
‘Ongelijkheid zorgt voor statusangst’
In ongelijke samenlevingen zien we meer compulsief eten, compulsief drinken, compulsief shoppen en compulsief gokken.
Kate Pickett
juni 2018
Waarom ongelijkheid voor élke partij een strijdpunt moet zijn
Veel mensen beschouwen de strijd tegen ongelijkheid als een ‘links’ thema, maar dat is het niet.
Sacha Dierckx
april 2018
’t Is nog niet in de sacoche
Het zou een eerste stap zijn als de regering-Michel minstens haar eigen wetten zou toepassen.
Sofie De Graeve
april 2018
opinie
Pleidooi voor een progres­sieve vermogens­belasting
Ik moet toegeven dat ook ik tot de economen behoorde die de studie van ongelijkheid niet echt belangrijk vonden. Ten onrechte.
Paul De Grauwe
april 2018
Ongelijk gezond en wel
Mannen van 25 jaar met een diploma hoger onderwijs leven meer dan 18 jaar langer zonder grote gezondheidsproblemen dan mannen van die leeftijd zonder diploma.
Annick De Donder en Jan De Maeseneer
april 2018
Meer voorschoolse voorzieningen, minder ongelijkheid?
Waarom zijn we met z’n allen gaan geloven dat gelijke kansen zo veel belangrijker zijn dan de klassieke herverdeling en bescherming?
Michel Vandenbroeck
april 2018
Laat de sociale mix in scholen niet los
Vanuit bepaalde politieke hoek wordt het bestaan van onderwijsongelijkheid in twijfel getrokken om bepaalde structurele onderwijsveranderingen tegen te houden.
Mieke Van Houtte
april 2018
Koude woningen, koude overheid
De Vlaamse overheid probeert werk te maken van de strijd tegen energiearmoede, maar in de praktijk zien we Mattheüseffecten en valkuilen.
Jill Coene
april 2018
Is België wel zo’n paradijs van inkomensgelijkheid?
Welkom in België, waar de inkomensongelijkheid laag is, het overheidsbeslag hoog en de buiken rond. Maar is dat wel zo?
Wim Van Lancker
april 2018
Inclusief digitaal is het nieuwe normaal
Iedere overheid, iedere stad die inzet op digitalisering heeft nood aan een e-inclusieambtenaar.
Ilse Mariën
april 2018
opinie
Herverdelen is niet genoeg
Pak de ongelijkheid bij de bron aan en herstel het publiek eigendom in ere.
Dries Goedertier
april 2018
De strijd om mobiliteit is een strijd om gelijkheid
Mobiliteitsongelijkheid heeft veelal te maken met bereikbaarheid. Lagere inkomens verplaatsen zich minder en trager.
Dirk Lauwers en Thomas Vanoutrive
april 2018
edito
België, land van verborgen kloven
Onze welvaartsstaat schiet, ondanks al haar troeven, nog steeds tekort.
Maaike Vanmeerhaeghe
april 2018
interview
‘Alle markteconomieën eindigen ongelijk en onvrij’
Het is een misvatting om België en Nederland als eilanden te zien in een oceaan van ongelijkheid.
Bas van Bavel
april 2018
edito
De geheime geschiedenis van Monopoly
Wim Vermeersch
januari 2016
edito
Man Age of Machine Age?
Wim Vermeersch
april 2015
Wat kunnen sociaaldemocraten van Piketty leren?
Paul de Beer
juni 2014
De wereld ons dorp, en onze gelijke niet
Tom De Herdt
maart 2014
Meer gelijkheid in het onderwijs
Mark Elchardus
februari 2014
edito
De zo(o)n gaat ook op
Wim Vermeersch
februari 2014
Zijn we gebaat bij een waterpas?
Mark Elchardus
januari 2013