Abonneer Log in

Alle tags

Fit for 55

Deze crisis zal Europees klimaatbeleid maken of kraken
Fit for 55 is geen perfect pakket, maar schuift wel klimaatambities naar voren die onze veiligheid beter beschermen dan een nucleair arsenaal.
Louise Hoon en Karel Pype
april 2022
Hoe 'Fit for 55' een 'laag-koolstof neoliberalisme' voorbereidt
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
'Fit for 55', dat moet zorgen voor de EU-doelstelling om in 2030 de netto‑uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55% te verminderen, betekent nog eens 15 jaar bijkomend neoliberalisme.
Aviel Verbruggen
januari 2022
opinie
De strijd voor een sociale 'Fit for 55'
Kan het Europees klimaatbeleid ook de sociale cohesie versterken?
Saïd El Khadraoui
september 2021