Abonneer Log in

Alle tags

N-VA

Geen vrije baan aan ‘hate speech’
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
N-VA en Vlaams Belang willen dat het aanzetten tot haat straks nog enkel strafbaar is als wordt aangezet tot gewelddadig gedrag.
Dirk Voorhoof
juni 2024
column
De niet zo nobele kunst van het huurders weggommen
(column, niet verschenen in het magazine)
Laten we hopen dat formateur Diependaele minister Diependaele de les spelt. Een koerswijziging op Wonen is immers fundamenteel.
Caroline Copers
juni 2024
column
Bescherm de democratie, respecteer de rechtstaat
(column, niet verschenen in het magazine)
Op de partijen die overwegen een regering te vormen met N-VA rust een grote verantwoordelijkheid.
Kati Verstrepen
juni 2024
edito
Geen herhaling van de bijna-deal tussen N-VA en PS in 2020
We gaan de sociale zekerheid op haar 80ste verjaardag toch niet splitsen?
Wim Vermeersch
mei 2024
column
Te veel focus op de Walen, blind voor eigen falen
(column, niet verschenen in het magazine)
Vlaanderen is voor N-VA een instrument geworden om Vivaldi te bashen, in plaats van een sterk Vlaanderen op te bouwen.
Maxim Veys
april 2024
Hoe we de verkiezingsstrategie van N-VA kunnen verklaren
De enige kans om het confederalisme te realiseren, is om met Vlaams Belang een meerderheid te halen. Daarom mobiliseert men de culturele open-gesloten breuklijn.
Marc Swyngedouw
april 2024
column
Het begin van het einde van het cordon sanitaire
(column, niet verschenen in het magazine)
Met de nieuwe regels voor de lokale verkiezingen is de kans groter dan ooit dat het cordon sanitaire dit najaar lokaal sneuvelt. Dit kan verregaande politieke gevolgen hebben op hogere niveaus.
Laura Jacobs
april 2024
Op een linkse tandem naar de verkiezingen
N-VA en Vlaams Belang passen de 'radicale flank'-strategie al jaren succesvol toe. Het kan een les zijn voor Vooruit en PVDA.
Tim Christiaens
november 2023
column
Lessen trekken uit 10 jaar falend woonbeleid
(column, niet verschenen in het magazine)
Dat de woningmarkt in Vlaanderen helemaal is vastgelopen, is niet spontaan gebeurd. Het was geen natuurramp, maar een beleidsramp.
Maxim Veys
november 2023
Vaarwel cordon sanitaire, dag cordon wokinaire
Op de rechtse flank van het debat kristalliseren zich nieuwskanalen rond de boodschappen van Vlaams Belang en N-VA. Het begin van een virtuele zuil.
Hind Fraihi
juni 2023
edito
Tom Van Grieken: paljas of partner?
Blijft Bart De Wever in 2024 Tom Van Grieken zien als een paljas of wordt hij een partner?
Wim Vermeersch
juni 2023
column
Hoe N-VA het sociaal woonbeleid saboteert
(column, niet verschenen in het magazine)
Minister Diependaele gedraagt zich als een strenge sheriff die zijn eigen draagvlak onderuit schopt.
Maxim Veys
juni 2023
column
Wat hebben N-VA en Vlaams Belang te winnen of verliezen bij een samenwerking?
(column, niet verschenen in het magazine)
Buitenlandse voorbeelden tonen aan dat besturen voor zowel radicaal-rechts als potentiële partners een hachelijke onderneming is die zelden electoraal wordt beloond.
Laura Jacobs
mei 2023
edito
Het wokespook is een goedkoop rookgordijn
We mogen ons niet laten vangen door het frame en discours van de zogenaamde wokekruisvaarders.
Jurgen Masure
mei 2023
De catch 22 van het wokedebat
De antiwokehetze legitimeert niet louter een nationalistische agenda, het injecteert extreemrechtse talking points in de mainstream.
Ico Maly
mei 2023
De aanval van N-VA op artikel 23
Met deze aanval op het Recht op een Menswaardig Bestaan verlegt N-VA alweer een steen waarmee ze zichzelf ondemocratischer maakt.
Celia Groothedde
april 2023
column
Waarom CD&V de strijd met N-VA zal verliezen
(column, niet verschenen in het magazine)
CD&V vecht niet alleen voor het overleven als partij, maar ook voor haar vorm van samenlevingsopbouw.
Eric Corijn
maart 2023
Waarom de coalitie met N-VA in Antwerpen niet werkt voor Vooruit
Een Grote Verbinding tussen Vlaams-nationalisten en socialisten? In Antwerpen werkt ze alvast niet.
Wim Vermeersch
oktober 2022
tot slot
De N-VA-staat, de nieuwe CVP-staat
Zonder absolute meerderheid benadert N-VA in Vlaanderen nu de rol van CVP in die tijd. Heer en Meester van het land, met coalitiepartners die 'accenten' mogen leggen.
Geert Mareels
oktober 2022
Houdt de Chinese muur tussen N-VA en Vlaams Belang stand in 2024?
Wat de politieke communicatie van N-VA op Twitter ons leert.
Laura Jacobs
maart 2022
opinie
Links en Vlaams: een onbestaande relatie?
In tegenstelling tot de Volksunie kent N-VA geen linkse of progressieve tendensen meer.
Jan Peumans
april 2020
Een tandem Vlaams Belang-N-VA in 2024?
In Vlaanderen ontstaat een tandem tussen Vlaams Belang en N-VA, die het pad kan effenen voor een extreemrechts machtsblok in 2024.
Loonis Logghe
februari 2020
tot slot
Het primaat van de patriarch
Klimaatbeleid is in het vizier gekomen van rechts-populisten en nationalisten die er een electoraal wingewest in zien.
Jan de Zutter
november 2019
Waarom N-VA zo vijandig staat tegenover de klimaat­beweging
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
De waarschuwing van Ben Weyts aan de spijbelende jongeren is geen geïsoleerde uitspraak, maar past naadloos in de rij klimaatsceptische uitspraken van een hele reeks N-VA'ers.
Jan de Zutter
oktober 2019
Vlaanderen Trumpland
Terwijl N-VA zich verheugt op een gezamenlijk meerderheidsdiscours met Vlaams Belang, zijn progressieve partijen nog steeds bezig de eigen uitslag te interpreteren.
Eric Corijn
juni 2019
Tegen het globale tribalisme
De winst van Vlaams Belang wijten aan proteststemmen is al te simpel. Veeleer werd resoluut gekozen voor een wereldbeeld met tribalistische trekken.
Arne De Winde
juni 2019
edito
Geen N-VA’er op Onderwijs
Onderwijs is wellicht de lastigste Vlaamse portefeuille, maar tegelijk ook veruit de belangrijkste.
Wim Vermeersch
mei 2019
Michel I: eurorealisme in uitvoering?
Het eurorealisme van N-VA blijft eerder vaag en gematigd. Toch wist de partij haar stempel te drukken op de Europese koers van de regering-Michel I.
Louise Hoon
april 2019
opinie
Adieu August Vermeylen
Europa doet het Vlaams-nationalistisch hart niet langer sneller slaan.
Bart Martens
april 2019
Quo vadis, CD&V?
Gebiologeerd door ‘het buikgevoel van de Vlaming’, hanteert CD&V steeds vaker het discours van ideologische tegenstanders.
Benoit Lannoo
februari 2019
Hoe anders is de 'anderspartij' N-VA?
In de Kamer zet Hendrik Vuye N-VA wel eens weg als ‘de vierde traditionele partij’. Daarmee raakt hij N-VA’ers recht in het hart.
Nicolas Bouteca en Lorenzo Terrière
februari 2019
edito
De les van 2009 voor sp.a
Opletten met N-VA, zelfs al komt ze met een ‘mooi aanbod’.
Wim Vermeersch
februari 2019
Het populisme van een middenklassenrevolutionair
Joachim Pohlmann neemt het op voor de hardwerkende Vlamingen die te veel belastingen betalen en die misbegrepen worden door de liberale progressievelingen.
Jean-Marie De Baene
januari 2019
edito
Blauwe hesjes en bruinhemden, één strijd
Johan Van Overtveldt en Viktor Orbán hebben meer met elkaar gemeen dan op het eerste zicht lijkt.
Wim Vermeersch
januari 2019
N-VA-ministers: tussen tweet en daad
De meeste N-VA-minister zijn dan wel erg actief in communicatie, maar dat staat in schril contrast met de realiteit op het terrein.
Jan Cornillie
juni 2018
opinie
Nieuw Rechtse trollen: een handleiding
De trolcampagne rond de VRT-aanwerving van Jihad Van Puymbroeck is een goed voorbeeld van hoe de Nieuw Rechtse strijd werkt
Ico Maly
januari 2018
edito
Het schaduwkabinet à la belge
Wim Vermeersch
januari 2017
interview
'De frustratie van N-VA'
Kris Deschouwer (Politicoloog)
januari 2017
Zonder nieuwe spelregels steeds dezelfde winnaars
Nigel Williams
juni 2014
De Gravensteengroep, de discursieve linkerflank van N-VA
Ico Maly
januari 2014
Het onderbuikdiscours van de N-VA
Jan de Zutter
november 2013
N-VA tegen de rest en tegen zichzelf
Carl Devos en Nicolas Bouteca
september 2013
Waar komen de lokale N-VA kiezers vandaan?
Ruth Dassonneville en Marc Hooghe
januari 2013
'VB light' aan de macht in Aalst
Marc Spruyt
december 2012
Wat Bart De Wever zal doen als burgemeester van Antwerpen
Valerie Descherpere
september 2012
Links en het Vlaams-nationalisme: Living Apart Together in Belgium
Bruno De Wever
oktober 2011
Populisme in Vlaanderen
Teun Pauwels
september 2011
Populisme, de logica van het nationalisme
Gina Heyrman
september 2011
Van twee democratieën naar geen democratie?
Thomas Decreus
maart 2011
edito
Premier van België en burgemeester van Antwerpen
Patrick Vander Weyden
maart 2011
Het communautaire avontuur van links: óók niet in mijn naam
Dries Lesage
maart 2011
Enkele communautaire dogma's en slogans ontrafeld
Dave Sinardet
maart 2011
De N-VA anders bekeken
Jean-Marie De Baene
maart 2011
De lading onder de vlag
Arne Schollaert
maart 2011
edito
De kiezer heeft altijd gelijk
Patrick Vander Weyden
september 2010
edito
Een tsunami, genaamd Nieuw-Vlaamse Alliantie
Tine Boucké
juni 2010
De Vlaamse geeuw
Philippe Diepvents
december 2009