Abonneer Log in

Alle tags

PES

De Partij van Europese Socialisten: een inleiding
De PES speelde een cruciale rol bij het vormgeven van Europa, al verloor ze stelselmatig aan invloed. Hoe is de partij ontstaan en wat zijn haar uitdagingen?
Gilles Pittoors
mei 2024
Een nieuwe beginselverklaring voor de Europese sociaaldemocratie
Caroline Gennez
mei 2013
Socialisten aller lidstaten, verenigt u
Kathleen Van Brempt en Saïd El Khadraoui
maart 2012
Eurocrisis toont zwakte van Europese sociaaldemocratie
Annelies Pilon en Jan Marinus Wiersma
februari 2012
Bij ongewijzigd gedrag gelieve u naar de volgende crisis te begeven
Saïd El Khadraoui
september 2010
interview
'De socialistische winkel is gesloten'
Martin Schulz (PES-fractieleider)
november 2009
Sociale balans van 5 jaar PES-fractie in het Europees Parlement
Anne Van Lancker
december 2008
PES-Manifesto: Europese socialisten bereiden verkiezingen voor
Saïd El Khadraoui
april 2008