Log in

Fight for 14

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 5 (mei), pagina 52 tot 57

Wie de strijd tegen inkomensongelijkheid bij de wortel wil aanpakken, moet inzetten op hogere minimumlonen. Een loon, die naam waardig, moet minstens 2.300 euro per maand of 14 euro per uur bedragen.

SOCIALE ZEKERHEID

Fight for 14
Lars Vande Keybus en Jean-Marie De Baene
Zelfstandigen krijgen (te) veel waar voor hun geld
Ria Janvier
Redenen voor anciënniteitsbarema’s
Sem Vandekerckhove

Iedere twee jaar vindt sociaal overleg plaats over lonen en arbeidsvoorwaarden. Eerst wordt het kader federaal (interprofessioneel) vastgelegd, waarna het de beurt is aan de sectoren en ten slotte aan de bedrijven om dit kader in te vullen. Het overleg op interprofessioneel niveau voor 2019-2020 is afgerond, of toch zo goed als. Want over één aspect, de minimumlonen, wordt nog verder onderhandeld. Waarover straks meer.

De inzet van het interprofessioneel overleg begin dit jaar was in de eerste plaats koopkracht. Dat is geen toeval gezien de lonen de afgelopen jaren amper zijn toegenomen. Uit recente cijfers van het Europese vakbondsinstituut...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 5 (mei), pagina 52 tot 57