Abonneer Log in

Redenen voor anciënniteitsbarema’s

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 5 (mei), pagina 63 tot 67

Het opgeven van de barema's betekent het aangaan van individuele onderhandelingen, ongelijkheid introduceren onder oudere werknemers, en ook vroeger in de carrière al het signaal geven dat de collectieve loonvorming niet de hele loopbaan dekt.

SOCIALE ZEKERHEID

Fight for 14
Lars Vande Keybus en Jean-Marie De Baene
Zelfstandigen krijgen (te) veel waar voor hun geld
Ria Janvier
Redenen voor anciënniteitsbarema’s
Sem Vandekerckhove

Recent laaide de discussie weer op over het nut en nadeel van anciënniteitsregelingen. De aanhoudende lage tewerkstellingsgraad van oudere werknemers, in combinatie met vage aannames, had quasi tot een consensus geleid rond de noodzaak om de koppelingen van lonen aan ervaring op te geven. Op basis van vage aannames werd daarvoor de link gelegd met de institutionele loonvorming. Enkel uiterst links volgde die logica niet. Nadat het sociaal overleg al de financiële crisis had moeten oplossen, wacht nu het vergrijzingsvraagstuk. Alleen zal ook deze staatse oplossing een maat voor niets blijken, en dat is te wijten aan onvoldoende appreciatie voor...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 5 (mei), pagina 63 tot 67