Abonneer Log in

Alle tags

sociale zekerheid

edito
Geen herhaling van de bijna-deal tussen N-VA en PS in 2020
We gaan de sociale zekerheid op haar 80ste verjaardag toch niet splitsen?
Wim Vermeersch
mei 2024
Kan je menswaardig leven met een minimuminkomen?
De minimuminkomens volstaan meestal niet om menswaardig te leven. Wanneer een gezin een sociale woning kan huren, worden ze net toereikend.
Marieke Frederickx, Heleen Delanghe, Tess Penne en Bérénice Storms
april 2024
15 voorstellen voor nog eens 80 jaar sociale zekerheid
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Op 20 april vieren we 80 jaar Sociaal Pact. Al wie een sociaal rechtvaardigheidsgevoel bezit, moet onze sociale zekerheid met hand en tand blijven verdedigen. Al wil dat niet zeggen dat er niet verder gemoderniseerd moet worden.
Jef Maes
april 2024
Snijden in gezondheidszorg is een slecht idee
Lineair besparen in de gezondheidszorg heeft vaak het omgekeerde effect dan de vooropgezette objectieven, zoals een betere volksgezondheid, economie en begroting.
John Crombez
maart 2024
Het zijn niet enkel de zotten die werken
De oorzaak van de werkloosheidsval ligt niet bij de ‘genereuze’ werkloosheidsuitkering. Als zo’n val al bestaat, moeten we de oorzaak elders zoeken.
Olivier Pintelon
maart 2024
4. De index houdt ons boven water
Een wonder is geschied: onze index deed haar werk en iedereen moet dat nu toegeven.
Jean-Marie De Baene
december 2023
2. De overheid is terug
We zien een pril herwonnen geloof dat de overheid op een betere manier werkt dan de markt.
Ferdi De Ville
december 2023
edito
Werken zonder lasten
Flexi-jobs, lagere patronale bijdragen, loopoptimalisatie, vennootschappen,... Willen we de sociale zekerheid nog wel financieren?
Wim Vermeersch
november 2023
Wie wordt warm van activering?
Zowel disciplinerende als begeleidende activering kunnen op veel bijval rekenen. Maar beide types activering spreken een erg verschillend ideologisch profiel aan.
Bart Meuleman, Arno Van Hootegem, Federica Rossetti en Koen Abts
september 2023
Naar een humaan activeringsbeleid
Neen, langdurig werklozen hebben geen 'pijn aan hun goesting'. De meesten dromen van een fijne job, maar stoten op drempels die hun zoektocht naar werk bemoeilijken.
Caro Van der Schueren en Stefanie Ruymen
september 2023
België spendeert helemaal niet te veel aan sociale zekerheid
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
België besteedt minder middelen aan sociaal beleid dan Frankrijk, de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland.
Matthias Somers
september 2023
10 jaar na de Pensioencommissie: waar staan we?
Houden de aanbevelingen over de gezinsdimensie van de pensioenen van de Commissie pensioenhervorming 2020-2040 stand in het huidige hervormingsklimaat?
Bea Cantillon
september 2023
Breng alle uitkeringen boven de Europese armoederisicogrens
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Ondanks herhaaldelijke beloftes, over alle partijgrenzen heen, laten de politiek verantwoordelijken het al decennia na om deze belofte waar te maken.
Heidi Degerickx
augustus 2023
Geef dak- en thuislozen een adres
Meer dan 25 jaar geleden werd het referentieadres in leven geroepen om de 'onzichtbaren' zichtbaar te maken. Helaas zijn de opgelegde voorwaarden te streng.
Laure-Lise Robben en Koen Hermans
mei 2023
Loonindexering, niet zo Belgisch als het lijkt
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
'Automatische loonindexering bestaat alleen in België', horen we vaak. Maar dat klopt niet. In vele andere, Europese landen bestaan er ook systemen van indexeringen. Zo uniek is België dan toch niet.
Stan De Spiegelaere
december 2022
column
Hoe de politiek zelf het 'tekort' in de sociale zekerheid creëert
(column, niet verschenen in het magazine)
Kwatongen stellen de evenwichtsdotatie voor als het tekort in de sociale zekerheid. Niets is minder waar.
Olivier Pintelon
december 2022
column
De sociale zekerheid kent geen genade
(column, niet verschenen in het magazine)
In het strafrecht bestaat er zoiets als het genaderecht. Dat is niet zo in onze sociale zekerheid. De wet is de wet, soms hard, maar altijd onontkoombaar.
Marjolijn De Wilde
december 2022
Nee, onze lonen zijn niet te hoog
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
De laagste lonen draaien op voor de loonsverhogingen van de best betaalde beroepen. Dit is geen houdbaar model.
Matthias Somers
november 2022
Drietrapsraket voor een sociaal klimaatbeleid
De zoektocht naar een gedeeld belang bij een sociaal beleid en een klimaatbeleid, is dé uitdaging waar we vandaag voor staan.
Wim Van Lancker en Adeline Otto
mei 2022
10 maatregelen om de energiecrisis te verlichten
Om de huidige, meervoudige crisis aan te pakken, is een tienpuntenplan nodig dat zowel op sociaal als op ecologisch vlak positieve effecten heeft.
Sacha Dierckx
mei 2022
Solidariteit is tweerichtingsverkeer
Mensen in armoede worden al te vaak afgedaan als parasieten en er wordt voortdurend geopperd dat ze niets bijdragen. Dat is twee keer fout.
Veerle Stroobants en Mélanie Joseph
maart 2022
column
Wat als… je je eigen leeftijd kan kiezen
(column, niet verschenen in het magazine)
Stel dat een wettelijke leeftijdsverandering ooit realiteit wordt, dan moeten we onze hele sociale zekerheid herdenken.
Tijs Laenen
december 2021
Richtingwijzers voor een sociaal klimaatbeleid
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Drie centrale take-aways uit de Herfstschool van Denktank Minerva en Reset.Vlaanderen.
Louise Hoon
december 2021
Minimuminkomens beschermen niet tegen armoede
Het minimuminkomen in Vlaanderen volstaat meestal niet om menswaardig te kunnen leven en ook de impact van sociale voordelen is vaak onvoldoende.
Marieke Frederickx, Bérénice Storms, Heleen Delanghe en Tess Penne
december 2021
Hoe maken we onze gezondheidszorg betaalbaar voor iedereen?
Het verschil in onvervulde medische behoeften tussen het armste en het rijkste inkomenskwintiel is in België het grootste van alle westelijke EU-landen.
Rita Baeten
december 2021
column
De les van de Vlaamse kinderbijslag
(column, niet verschenen in het magazine)
De regionalisering van de kinderbijslag bleek de voorbode voor de sociale afbraak. Laten we die naïeve fout niet herhalen in 2024 bij een regionalisering van de sociale zekerheid.
Olivier Pintelon
december 2021
opinie
Een basisinkomen: echt voor iederéén?
Een basisinkomen dat niet langer gelijk is voor iedereen, maakt een betere kans om publiek en politiek aanvaard te worden.
Tijs Laenen
november 2021
column
Een basisinkomen: is dat echt voor iederéén?
(column, niet verschenen in het magazine)
Een basisinkomen dat niet langer gelijk is voor iedereen, maakt een betere kans om publiek en politiek aanvaard te worden.
Tijs Laenen
oktober 2021
Hoe de sociale zekerheid ons behoedde voor erger
De sociale zekerheid is een 'automatische stabilisator', een hyperefficiënte schokdemper bij economisch onweer.
Olivier Pintelon
juni 2021
tot slot
Profiteren van de sociale zekerheid
We betalen te veel sociale bijdragen, zegt u? Voor zo veel lekkers wil ik er gerust nog wat meer betalen.
Sacha Dierckx
maart 2021
9. 'Kies voor buurtgerichte ouderenzorg'
We moeten, liever vandaag dan morgen, ophouden met investeren in grootschalige wooncampussen.
Mieke Vogels
maart 2021
8. 'Versterk ten volle de eerste pijler'
Nu de tweede pensioenpijler aanmoedigen op een moment dat er al te veel gespaard wordt, is niet de juiste beleidskeuze.
Jozef Pacolet
maart 2021
7. 'Ken volledige sociale rechten toe vanaf 4/5e VTE'
In een solidair systeem moet onbetaald werk de waarde krijgen die het verdient. Laten we volledige sociale rechten hiervoor als startpunt nemen.
Franne Mullens
maart 2021
6. 'Geef platformwerkers basisrechten'
Laten we minimumstandaarden opleggen wat betreft de omstandigheden waaronder platformwerkers werken.
Karolien Lenaerts
maart 2021
5. 'Maak de bijstand toegankelijker'
Hoe verzoenen we de bijstandsinstellingen, gebaseerd op maatwerk, met een steeds groeiende, heterogene groep?
Sarah Marchal
maart 2021
4. 'Financier eerstelijnszorg duurzaam en fair'
Forfaitaire capitatiefinanciering is een noodzakelijk instrument in de hervorming van de eerstelijnsgezondheidszorg.
Veerle Vyncke en Tom Meeus
maart 2021
3. 'Geef schoolverlaters meteen een uitkering of, nog beter, een job'
Het beperken van het recht op sociale uitkeringen van jongeren helpt hen geen zier in hun zoektocht naar werk. Het versterkt enkel hun bestaansonzekerheid.
Astrid Thienpont
maart 2021
2. 'Maak van kinderopvang een basisvoorziening'
Zorg dat kwalitatieve kinderopvang een afdwingbaar recht wordt voor elk gezin. Dat is goed om economische, educatieve en sociale redenen.
Michel Vandenbroeck
maart 2021
10. 'Bouw een mondiaal fonds voor sociale zekerheid'
Het wordt hoog tijd om de principes van de sociale zekerheid door te trekken over landsgrenzen heen. Omdat mensrechten mensenplichten meebrengen, én uit welbegrepen eigenbelang.
Gorik Ooms
maart 2021
1. 'Herfinancier de sociale zekerheid'
De omvang van de evenwichtsdotatie dreigt zeer groot te worden, waardoor het gehele financieringssysteem van onze sociale zekerheid onder druk zal komen te staan.
Raf De Weerdt
maart 2021
Wie verdient de hulp van onze welvaarts­staat?
Politiek rechts zou bovenop de kwestie van individuele verantwoordelijkheid graag nog een identiteitssausje gieten.
Tijs Laenen
september 2020
Wat zoekt sp.a in de federale regering?
Het stabiliseren en weer versterken van onze sociale zekerheid, na de doelbewuste ondermijning ervan in vorige regeerperiodes, moet centraal staan.
Matthias Somers
februari 2020
Sociale zekerheid als compagnon de route
Vandaag dreigt de sociale zekerheid veeleer een katalysator te worden van spanningen dan een kordate begeleider in tijden van verandering.
Bea Cantillon
december 2019
Is er nog ruimte voor internationale solidariteit?
Globale solidariteit hoeft niet per se in tegenspraak te zijn met de bestaande systemen van sociale bescherming uitgebouwd op het niveau van de natiestaat.
Bart Criel, Willem Van de Put en Kristof Decoster
december 2019
Investeren in de overheid loont
Tussen 2008 en 2018 stond ik aan het hoofd van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). Een getuigenis uit de buik van de Sociale Zekerheid.
Luc Vanneste
december 2019
Help, daar is de robot
In een situatie waar menselijke arbeid massaal overbodig wordt, kan een ‘evenwichtsinkomen’ de oplossing zijn.
Geert Janssens
december 2019
Een pact met steden tegen armoede
Geef steden en gemeenten niet alleen de verantwoordelijkheid maar ook de middelen om het sluitstuk te zijn van een beleid dat daadwerkelijk armoede wil aanpakken.
Philippe De Coene
december 2019
opinie
Een klimaattaxshift is niet asociaal
Het is wel degelijk mogelijk een klimaattaxshift te ontwerpen die geen zwaardere last legt op de gezinnen met een laag inkomen.
Kris Bachus
december 2019
edito
Dingen durven benoemen
Laten we ‘durven benoemen’ dat de huidige loonoptimalisatie niet meer te verantwoorden is.
Wim Vermeersch
december 2019
Bijdragen naar draagkracht
Er heerst een soort angstvallige, heilige waas rond het belasten van kapitaal en vermogen. Alsof ons land zou afglijden naar een Sodom en Gomorra aan de Noordzee.
Raf De Weerdt
december 2019
Baas over eigen DNA?
Hoe zit het met onze bereidheid om te betalen voor een wettelijke ziekteverzekering, wanneer we weten dat we zelf kerngezonde genen hebben?
Rik Thys
december 2019
1.500 euro pensioen is perfect betaalbaar
Wie aanstuurt op een verschuiving richting aanvullende pensioenregelingen dient alleen de agenda van private verzekeraars en financiële fondsen.
Anja Vanrobaeys
december 2019
Zelfstandigen krijgen (te) veel waar voor hun geld
Het probleem is dat solidariteit tussen de minder goed verdienende zelfstandigen en de grootverdieners ver te zoeken is.
Ria Janvier
mei 2019
Redenen voor anciënniteitsbarema’s
In de praktijk bestaan voor arbeiders amper anciënniteitstrappen. Dit is niet de reden van hun vervroegde uitstroom uit de arbeidsmarkt.
Sem Vandekerckhove
mei 2019
opinie
Ooit worden we allemaal single
Er is geen enkel land waar single zijn zo duur is als in België. Terwijl het aantal singles stijgt, blijft het beleid achter.
Selma Franssen
mei 2019
Fight for 14
Een loon, die naam waardig, moet minstens 2.300 euro per maand of 14 euro per uur bedragen.
Lars Vande Keybus en Jean-Marie De Baene
mei 2019
Links is een verhaal van liefde, niet van onverschilligheid
Volgens Ignaas Devisch berust sociale zekerheid op werkbare onverschilligheid. Maar is een links verhaal wel mogelijk zonder empathie, of zelfs liefde?
Luc Vanneste
maart 2018
edito
Met de groeten van Open VLD
Wim Vermeersch
juni 2017
Wie spekt de kas van de sociale zekerheid?
Bart Bozek en Wim Van Lancker
april 2017
De contouren van een belangrijk debat
Sacha Dierckx
februari 2017
De limieten van de mantelzorg
Paul Callewaert, Mark Elchardus en Katrien Vervoort
november 2016
De mythes in het migratiebeleid ontrafeld
Flor Didden en Bogdan Vanden Berghe
mei 2016
Zeven ziekenfondsmythes doorprikt
Rik Thys en Evelyne Hens
oktober 2015
edito
Weinig centen en veel vluchtelingen
Wim Vermeersch
september 2015
Waar staan we na 1 jaar Michel I?
Marc Hooghe
september 2015
Sociale zekerheid in tijden van robotisering
Bea Cantillon, Linde Buysse en Wim Van Lancker
april 2015
Ver(oor)deel en heers: politieke communicatie over uitkeringstrekkers
Bart Meuleman
januari 2015
Waartoe dienen pensioenen?
Celien Vanmoerkerke
oktober 2014
Norm of niet: de vraag naar gezondheid stijgt
Jeroen Schoenmaeckers
oktober 2014
edito
Geen gewone verkiezingen
Wim Vermeersch
mei 2014
Een Europese Sociale Unie
Frank Vandenbroucke
mei 2014
Kantelpunt voor onze sociale zekerheid?
Bea Cantillon
januari 2014
portfolio
Over leven. De strijd voor sociale zekerheid
november 2013
Welvaartsstaat of participatiesamenleving?
Wim van Oorschot en Tim Reeskens
oktober 2013
Het noorden verschuift
Nico Pattyn
oktober 2013
Welke sociale zekerheid voor Vlaanderen?
Françoise Vermeersch
maart 2013
Hervorming kinderbijslagen vergt visie en inzicht
Françoise Vermeersch en Jean-Marie De Baene
december 2012
De Europese Unie zal sociaal zijn of niet zijn
Frank Vandenbroucke
juni 2012
De legitimiteit van de welvaartsstaat onder de loep
Bart Meuleman, Tim Reeskens en Wim van Oorschot
oktober 2011
De N-VA anders bekeken
Jean-Marie De Baene
maart 2011
De lading onder de vlag
Arne Schollaert
maart 2011
Splitsen? Scheiden is niet goedkoper!
Jef Maes
februari 2011
Hoe kan de Europese Unie bijdragen aan een socialere samenleving?
Mia De Vits en Jos Bertrand
april 2008
Debat over de groeinorm in de ziekteverzekering dekt hele lading
Evelyne Hens, Joeri Guillaume en Ivan Van der Meeren
juni 2007
Wankelt de American Dream?
Stefaan Thijs
mei 2007
Naar een andere economie
Frank Roels
februari 2007
Sociale zekerheid: stille (r)evoluties, grote uitdagingen
Jef Maes
september 2006
Ons kompas wijst naar het Noorden
Kevin Brackx
september 2006
Alternatieve financiering sociale zekerheid: stappen in de goede richting
Christophe Quintard
februari 2006
Financiering sociale zekerheid: oneliners of een echt debat?
Luc Voets
juni 2005
De sociale bescherming vereenvoudigen om ze te verbeteren
Greet van Gool en Kevin Brackx
juni 2005
De strijd om de tijd. Een tegendraads pleidooi voor anders werken
Katrijn Vanderweyden en Dirk Geldof
oktober 2004
Van (actieve) naar geglobaliseerde welvaartsstaat
Luc Vanneste
september 2004
Grijs of zilver? Een wereld van verschil
Kevin Brackx
september 2004
Vertrouwen in de ouder wordende samenleving
Bea Cantillon
januari 2004