Abonneer Log in

Alle tags

column

column
Wat wil de arbeidersklasse?
(column, niet verschenen in het magazine)
Het ligt niet voor de hand vandaag de stem van de arbeidersklasse te zijn. De werkende bevolking blijft erg verdeeld, spreekt niet met één stem.
Eric Corijn
juni 2024
column
Waarom klimaat geen thema was tijdens de verkiezingen
(column, niet verschenen in het magazine)
Het lijkt erop dat extreemrechts en neoliberalen elkaar versterkt hebben, die elk baat hebben bij aanvallen op de ecologische beweging.
Dirk Holemans
juni 2024
column
Waarom 2024 niet 2003 is voor Groen
(column, niet verschenen in het magazine)
Het zag er lang niet goed uit voor Groen in de campagne. Maar toen veranderde er plots een aantal zaken in het voordeel van de partij.
Bram Wauters
juni 2024
column
The day after: links Vlaanderen tussen hoop en wanhoop
(column, niet verschenen in het magazine)
Voor links zijn dit verkiezingen met veel gemengde signalen en opties. Wat zijn de eerste belangrijkste observaties en de beste opties voor links?
Brent Bellefroid
juni 2024
column
Ontlast de hulpverlener: schep orde in de rechtenchaos
(column, niet verschenen in het magazine)
Een maatschappelijk OCMW-medewerker zit vaak urenlang achter de computer om de wet en haar uitzonderingen uit te pluizen, en documenten en formulieren in te vullen. Voor het opbouwen van een vertrouwensband met de cliënt is geen tijd.
Michelle Ginée
juni 2024
column
Naar een nieuw normaal over migratie onder invloed van Vlaams Belang
(column, niet verschenen in het magazine)
Vlaams Belang komt voorlopig nergens aan de macht. Toch is haar invloed groot. De toekomstige regeringen zullen grotendeels een migratiebeleid voeren zoals dat door Vlaams Belang wordt bepleit.
Laura Jacobs
juni 2024
column
Het is niet Vlaanderen versus Wallonië, het is stad versus platteland
(column, niet verschenen in het magazine)
Het vijandbeeld van rechts verschuift van de Waal naar de woke stedeling, die op haar beurt niet begrijpt dat rechts zo groot is in landelijke gemeenten.
Martha Claeys
juni 2024
column
Geen modelburger? Dan moet je blijkbaar worden gestraft
(column, niet verschenen in het magazine)
Langstudeerboetes, integratiesteun, gemeenschapsdienst, … Iedereen die geen modeltraject volgt, moet blijkbaar worden gestraft. Is dat wel het juiste antwoord op de opgang van extreemrechts?
Hadjira Hussain Khan
juni 2024
column
Eerlijke kansen of gelijke kansen voor de sociaaldemocratie?
(column, niet verschenen in het magazine)
De keuze voor eerlijke kansen, boven gelijke kansen, zet de deur open voor een meritocratische maatschappijvisie die abstractie maakt van structurele ongelijkheden.
Marc Swyngedouw
juni 2024
column
Een blik onder de electorale aardverschuiving in Wallonië en Brussel
(column, niet verschenen in het magazine)
MR is de grootste partij in zowel Wallonië als Brussel. Maar de kiezers herschikten er de kaarten op een heel andere manier.
Pascal Delwit
juni 2024
column
De niet zo nobele kunst van het huurders weggommen
(column, niet verschenen in het magazine)
Laten we hopen dat formateur Diependaele minister Diependaele de les spelt. Een koerswijziging op Wonen is immers fundamenteel.
Caroline Copers
juni 2024
column
Bescherm de democratie, respecteer de rechtstaat
(column, niet verschenen in het magazine)
Op de partijen die overwegen een regering te vormen met N-VA rust een grote verantwoordelijkheid.
Kati Verstrepen
juni 2024
column
Von der Leyen speelt gevaarlijke politieke stratego
(column, niet verschenen in het magazine)
Door haar paringsdans met extreemrechts draait de Europese Volkspartij zich steeds verder weg van het pro-Europese compromis dat de koers van de Europese Unie al die tijd heeft vormgegeven: een samenwerking in het centrum van de politiek.
Kathleen Van Brempt
mei 2024
column
Progressieve samenwerking in Zweden: noodzakelijk maar onmogelijk
(column, niet verschenen in het magazine)
De huidige rechtse minderheidsregering, met gedoogsteun van de extreemrechtse Zweden Democraten, zal in 2026 wellicht de macht verliezen. Maar dan zal de progressieve oppositie wel moeten kunnen samenwerken.
Nassreddin Taibi
mei 2024
column
Het Eurovisiesongfestival als slagveld voor een informatieoorlog
(column, niet verschenen in het magazine)
Om internationale steun te genereren, heeft Israël beruchte en goed gedocumenteerde informatieoorlogcapaciteiten, ook wel eens ‘Hasbara’ genoemd.
Nathalie Van Raemdonck
mei 2024
column
Gratis schoolmaaltijden is symptoombestrijding
(column, niet verschenen in het magazine)
Om armoede echt aan te pakken, is het vooral belangrijk om de kosten te verlagen en het inkomen te verhogen.
Michelle Ginée
mei 2024
column
Er was nooit meer migratiecontrole dan vandaag
(column, niet verschenen in het magazine)
Ondanks onheilsberichten dat migratie ongekende proporties aanneemt, leven we in een tijd waarin bewegingsvrijheid meer beknot is dan in eender welke periode in de geschiedenis.
Sara Cosemans
mei 2024
column
We hebben geen IKEA of Zara, maar donutbedrijven nodig
(column, niet verschenen in het magazine)
Donutbedrijven zijn een sterke remedie tegen economische brolproductie én tegen democratische vervreemding.
Dirk Holemans
april 2024
column
Waarom koopkracht meer is dan een slogan
(column, niet verschenen in het magazine)
Wat als … de drie grote problemen die mensen naar voren schuiven – migratie, koopkracht en politiek ongenoegen – allemaal met elkaar verbonden zijn?
Brent Bellefroid
april 2024
column
Te veel focus op de Walen, blind voor eigen falen
(column, niet verschenen in het magazine)
Vlaanderen is voor N-VA een instrument geworden om Vivaldi te bashen, in plaats van een sterk Vlaanderen op te bouwen.
Maxim Veys
april 2024
column
Niet elk vooroordeel is gelijk
(column, niet verschenen in het magazine)
Het is belangrijk vooroordelen niet als een psychologisch probleem te duiden, maar wel als een sociaal probleem.
Martha Claeys
april 2024
column
Migratiepact: een pact waarbij iedereen verliest
(column, niet verschenen in het magazine)
Terwijl het Europese Migratiepact zo goed als geen oplossing biedt voor de bezorgdheden van de EU-landen, houdt het voor mensen op de vlucht wel zeer ernstige mensenrechtenschendingen in.
Kati Verstrepen
april 2024
column
Kijk eens verder dan kopstukken en lijsttrekkers
(column, niet verschenen in het magazine)
Wil je als kiezer op 9 juni echt impact hebben, breng dan een voorkeurstem uit voor één of meerdere kandidaten lager op de lijst.
Bram Wauters
april 2024
column
Het begin van het einde van het cordon sanitaire
(column, niet verschenen in het magazine)
Met de nieuwe regels voor de lokale verkiezingen is de kans groter dan ooit dat het cordon sanitaire dit najaar lokaal sneuvelt. Dit kan verregaande politieke gevolgen hebben op hogere niveaus.
Laura Jacobs
april 2024
column
Europa: veel meer dan een markt?
(column, niet verschenen in het magazine)
De Europese plannen voor een zoveelste ronde ‘verdiepen van de eenheidsmarkt’ zijn vooral een zwaktebod. Het gebrek aan financiële vuurkracht moet dringend op de Europese agenda.
Greg Van Elsen
april 2024
column
De salariswagen is een verkiezingsthema waard
(column, niet verschenen in het magazine)
Door het systeem van de salariswagen in stand te houden, illustreert de overheid op uitstekende wijze hoe een sociaal rechtvaardige, ecologische mobiliteitstransitie vooral níet moet worden georganiseerd.
Eva Van Eenoo
april 2024
column
1 mei 2024: Occupy the future! Hack the system!
(column, niet verschenen in het magazine)
Vlaanderen verrechtst voor onze ogen en de linkse partijen zetten daar elk hun eigen, nogal smal, nicheprogramma tegenover. Zo zal het progressief alternatief er niet komen.
Eric Corijn
april 2024
column
Zien we straks ongekende chantagemacht voor Vlaams Belang en PTB-PVDA?
(column, niet verschenen in het magazine)
In de peilingen halen Vlaams Belang en PTB-PVDA samen 46 zetels. Als deze voorspelling op 9 juni uitkomt, dan wordt het vormen van een federale regering nog moeilijker dan in 2019.
Pascal Delwit
maart 2024
column
Welk migratiemodel voor links?
(column, niet verschenen in het magazine)
Tegenover het Australische migratiemodel van rechts, kan links het Zuid-Amerikaanse migratiemodel zetten.
Sara Cosemans
maart 2024
column
Waar blijft de toenadering op links?
(column, niet verschenen in het magazine)
Er is nood aan verzet tegen de rechtse hegemonie van N-VA en Vlaams Belang. Helaas zijn de vier stromingen op links nauwelijks on speaking terms.
Eric Corijn
maart 2024
column
Strijd tegen discriminatie komt álle werknemers ten goede
(column, niet verschenen in het magazine)
Waarom ABVV nu zondag deelneemt aan de nationale betoging United Against Racism in Brussel.
Caroline Copers
maart 2024
column
Laten we ons bezinnen over de subsidiëring van dienstencheques
(column, niet verschenen in het magazine)
Is het subsidiëren van poetshulp, die van mensen werkende armen maakt, echt een kerntaak van de overheid?
Michelle Ginée
maart 2024
column
Kan Alexander De Croo Open VLD nog redden?
(column, niet verschenen in het magazine)
Open VLD scoort slecht in de peilingen. Door Alexander De Croo als eerste minister uit te spelen, zullen ze proberen om via de ‘kanseliersbonus’ stemmen te winnen. Maar bestaat die kanseliersbonus eigenlijk wel?
Bram Wauters
maart 2024
column
Hoe centrumpartijen boer, natuur en zichzelf in de voet schieten
(column, niet verschenen in het magazine)
Cd&v heeft het christelijk begrip van rentmeesterschap onherroepelijk in de vuilbak gekieperd.
Dirk Holemans
maart 2024
column
Een normverschuiving dreigt wanneer we haatmemes niet bestraffen
(column, niet verschenen in het magazine)
Het is aan de ‘weerbare democratie’ om de grenzen van toelaatbaar gedrag te blijven stellen en de normen van gelijkheid en diversiteit actief te verdedigen in het dagelijkse leven.
Nathalie Van Raemdonck
maart 2024
column
De Grote Politieke Peiling en De Stemming zijn kaduke telescopen
(column, niet verschenen in het magazine)
De stemintenties die uit de internetenquêtes De Grote Politieke Peiling en De Stemming komen, zijn weinig betrouwbaar.
Marc Swyngedouw
maart 2024
column
De communistische wederopstanding in Oostenrijk
(column, niet verschenen in het magazine)
Na lokale successen in Graz en Salzburg, komt de communistische KPÖ dit najaar wellicht, voor het eerst in 60 jaar, terug in het Oostenrijkse parlement. Hoe kunnen we haar wederopstanding verklaren?
Nassreddin Taibi
maart 2024
column
Confessies van een lijstduwster
(column, niet verschenen in het magazine)
Wanneer je een ongewenste plek krijgt en een zeer succesvolle legislatuur had, is het prettig om bloemen te krijgen die een mens anders pas op het graf krijgt, maar maakt men dus ook de staat van je leven op alsof je er niet meer bent.
Celia Groothedde
maart 2024
column
Bied een veilige vluchtroute aan Gazanen
(column, niet verschenen in het magazine)
Hulpgoederen droppen is slechts een druppel op een hete plaat. Het is hoog tijd dat de Gazanen kunnen worden geëvacueerd.
Kati Verstrepen
maart 2024
column
Weg met de huishoudboekjeswijsheden van fiscale alarmisten
(column, niet verschenen in het magazine)
Het is een populaire misvatting dat de overheidsfinanciën werken ‘zoals een gewoon huishoudboekje’ en dat de overheid haar centen moet beheren ‘zoals een goede huisvader’.
Greg Van Elsen
februari 2024
column
Wanneer de dreiging van desinformatie kwalijker is dan desinformatie zelf
(column, niet verschenen in het magazine)
Verschillende landen hebben nieuwe wetgeving in het leven geroepen om desinformatie een halte toe te roepen. Maar die wetten kunnen ook misbruikt worden om onafhankelijke pers de mond te snoeren.
Nathalie Van Raemdonck
februari 2024
column
Solidariteit tussen lidstaten, niet met vluchtelingen
(column, niet verschenen in het magazine)
Het idee van het nieuwe Europese migratiepact dat de lasten zoveel mogelijk verdeeld moeten worden, verdoezelt de realiteit dat elke lidstaat in feite zijn eigen lasten probeert te minimaliseren.
Sara Cosemans
februari 2024
column
Laat ons rouwen voor Gaza
(column, niet verschenen in het magazine)
Rouwen is een daad die het verlies erkent. Rouw is een verzet tegen het dehumaniseren, tegen het schouderophalend aanvaarden van de dood.
Martha Claeys
februari 2024
column
Laat AI niet aan kapitalisten
(column, niet verschenen in het magazine)
Momenteel ligt de toekomst van AI in handen van de Zuckerbergs en Musks. Het is aan de overheid om de groei van technologie een richting te geven en te begrenzen.
Brent Bellefroid
februari 2024
column
Hef uw lui gat op, Vlaamse regering
(column, niet verschenen in het magazine)
De regering-Jambon doet precies het omgekeerde van wat nodig is om haar grootste ambitie waar te maken: de werkzaamheidsgraad optrekken naar 80%.
Maxim Veys
februari 2024
column
De busreiziger betaalt de kost van ruimtelijke verrommeling
(column, niet verschenen in het magazine)
Zou minister Peeters tegen kwetsbare groepen die afhankelijk zijn van een bushalte en de bus ook durven zeggen dat ze moeten stoppen met ‘klagen en zagen’?
Eva Van Eenoo
februari 2024
column
Wat als … Mette Frederiksen naar Brussel verhuist
(column, niet verschenen in het magazine)
De Deense sociaaldemocraten staan voor een groot dilemma als premier Mette Frederiksen straks de Deense politiek achterlaat voor een topbaan in Brussel.
Nassreddin Taibi
januari 2024
column
Sociale huisvesting is een hefboom, geen beloning
(column, niet verschenen in het magazine)
Wie elke dag de centen moet tellen en oud brood moet eten om de huur te kunnen betalen, heeft in het hoofd weinig ruimte om echt bezig te zijn met de zogenoemde sociale mobiliteit.
Michelle Ginée
januari 2024
column
Op een goed verkiezingsjaar met meer saaie analyses
(column, niet verschenen in het magazine)
Mijn wens voor 2024: dat we in dit verkiezingsjaar vaker analyses terugvinden op basis van betrouwbaar en empirisch sociaalwetenschappelijk onderzoek. Zeker over de succesfactoren voor radicaal-rechts.
Laura Jacobs
januari 2024
column
Green Deal is niet de schuldige dat boeren onder druk staan
(column, niet verschenen in het magazine)
Dat er steeds minder boeren zijn, ligt niet aan het klimaatbeleid of strengere milieunormen, maar aan het verdienmodel van de agro-industrie.
Kathleen Van Brempt
januari 2024
column
Europa is aan een grondige reset toe
(column, niet verschenen in het magazine)
Laat het Belgisch voorzitterschap van de EU de aanleiding zijn voor een debat over de toekomst van Europa. Want daarover valt echt wel meer te zeggen dan de business as usual.
Eric Corijn
januari 2024
column
Dalende PISA-resultaten: het is de sociale ongelijkheid, domkop
(column, niet verschenen in het magazine)
Zowat alle voorgestelde oplossingen voor de dalende PISA-resultaten zijn gericht op de kinderen uit het hoogste opleidingsniveau. En dat is verwonderlijk.
Marc Swyngedouw
januari 2024
column
Busje komt nooit
(column, niet verschenen in het magazine)
Hoe de Vlaamse Regering vandaag met het openbaar vervoer omgaat, begint stilaan meer te lijken op sabotage.
Caroline Copers
januari 2024
column
Laat ons niet gerust, maar hou ons ook niet voor de gek
(column, niet verschenen in het magazine)
De 2.000 langdurig werklozen die wij hebben bevraagd, willen overduidelijk deel uitmaken van de samenleving. Ze schreeuwen om hulp van de VDAB, ook al zijn ze vandaag teleurgesteld in het aanbod dat ze krijgen.
Caroline Copers
december 2023
column
De mythe van de Weimar-hyperinflatie
(column, niet verschenen in het magazine)
Een slepende recessie, verergerd door een strenge besparingspolitiek, vormde de directe aanleiding voor het electorale succes van de nazi's. Niet een te stimulerend monetair of begrotingsbeleid, zoals al te vaak geopperd wordt.
Hielke Van Doorslaer
december 2023
column
Wat met jongeren die echt geen zin hebben in school?
(column, niet verschenen in het magazine)
Ik vrees dat één van de grootste problemen van het onderwijs vandaag is dat het geen weg weet met het naar mijn gevoel groeiende probleem van demotivatie.
Dirk Van Damme
november 2023
column
'Spijbelaars' in het parlement, of destructieve telraampolitiek?
(column, niet verschenen in het magazine)
Slechte journalistiek van De Morgen schoot in een periode van lijstvorming onterecht gaten in de stevige reputatie van gedreven en onderlegde Vlaamse parlementsleden.
Celia Groothedde
november 2023
column
Minister Van Peteghem, kijk eens naar de spaarrekeningen naar Frans model
(column, niet verschenen in het magazine)
In Frankrijk krijgen burgers een billijke vergoeding voor een deel van hun spaargeld, dat vervolgens (semi-)publieke infrastructuur en de reële economie financiert.
Greg Van Elsen
november 2023
column
Mijn dag in het depot van het MAS
(column, niet verschenen in het magazine)
Ook de kunstwerken uit andere continenten verdienen, net als de Vlaamse topstukken, een plek uit de duisternis.
Hadjira Hussain Khan
november 2023
column
Menselijkheid in duistere tijden
(column, niet verschenen in het magazine)
Bertold Brecht schreef in de jaren 1930 een dichterlijk denkbrokstuk: Aan hen die na ons komen.
Christophe Busch
november 2023
column
Lessen trekken uit 10 jaar falend woonbeleid
(column, niet verschenen in het magazine)
Dat de woningmarkt in Vlaanderen helemaal is vastgelopen, is niet spontaan gebeurd. Het was geen natuurramp, maar een beleidsramp.
Maxim Veys
november 2023
column
Hoe het OCMW verlamd geraakt in haar professionaliteit
(column, niet verschenen in het magazine)
Een maatschappelijk werker moet zoveel verantwoording afleggen aan instanties dat ze soms de weg naar wat eigenlijk nodig is voor een gezin niet meer vindt.
Marjolijn De Wilde
november 2023
column
Het werknemersstatuut voor kluswerkers: een peperkoekenhuisje?
(column, niet verschenen in het magazine)
We moeten het verhaal van de Belgische kluswerkers blijven verkondigen om meer peperkoekenhuisjeswetgeving in Europa te vermijden.
Tim Christiaens
november 2023
column
De paradox van de permanente campagne
(column, niet verschenen in het magazine)
Zowel politici als journalisten doen best eens aan zelfreflectie over de politieke campagne.
Laura Jacobs
november 2023
column
De dwaasheid komt van de kansel
(column, niet verschenen in het magazine)
Effectief altruïsme, ecomodernisme en nu ook effectief accelerationisme. Manifesto's en bewegingen over hoe het nu moet met de toekomst van de mensheid vliegen ons om de oren. Maar helpen ze wel?
Thomas Goorden
november 2023
column
Aan theoretische hot takes hebben de Palestijnen niets
(column, niet verschenen in het magazine)
Wat te doen met een platform als dit? Ik overweeg een column van stilte, als protest, uit solidariteit.
Martha Claeys
november 2023
column
Gezocht: werkbare jobs
(column, niet verschenen in het magazine)
De Vlaamse regering heeft de doelstelling van een werkbare job geruisloos laten vallen. Nergens in beleidsteksten is die nog opgedoken in de afgelopen legislatuur.
Caroline Copers
oktober 2023
column
Focus op 13 oktober 2024!
(column, niet verschenen in het magazine)
Vandaag, precies 1 jaar voor de belangrijke lokale verkiezingen, is het tijd om de campagne op te starten.
Eric Corijn
oktober 2023
column
De fossiele subsidiekraan moet dicht
(column, niet verschenen in het magazine)
Bernie Sanders en Frans Timmermans hebben gelijk: het is oké om kwaad te zijn op het kapitalisme.
Kathleen Van Brempt
oktober 2023
column
Wie durft de migratienorm uit te dagen?
(column, niet verschenen in het magazine)
Radicaal-rechts leidt, centrumrechts volgt en centrumlinks zwijgt. Welke partij durft een breekpunt te maken van een humaner migratiebeleid?
Laura Jacobs
september 2023
column
Welkom in het tijdperk van het individueel verdringingsoptimisme
(column, niet verschenen in het magazine)
Het postmoderne progressisme individualiseert problemen, personaliseert oplossingen en verdringt de noodzaak van georganiseerde strijd op basis van gedeelde belangen.
Rudi Laermans
september 2023
column
Vlaanderen, stop met investeren in fossiele dino’s
(column, niet verschenen in het magazine)
Er is geen planetaire ruimte meer om de bestaande waardeketen van plastic gewoon te vrijwaren, laat staan significant uit te breiden met nieuwe mega-installaties zoals Ineos Project One in de Antwerpse haven.
Greg Van Elsen
september 2023
column
Ultrakorte PFAS: de donkere hypothese
(column, niet verschenen in het magazine)
Er dringt zich een vreselijk hypothese op: werd het gat in de ozonlaag vervangen door een giftige vlek in ons oppervlaktewater?
Thomas Goorden
september 2023
column
De Septemberverklaring die er jaren geleden al had moeten liggen
(column, niet verschenen in het magazine)
Hoe mooi de woorden ook mogen zijn, het feit blijft dat de gewone Vlaming erop achteruitgaat, en deze regering werkt voor een klein deel van de bevolking: de hoge middenklasse.
Maxim Veys
september 2023
column
De godvergeten macht van slachtoffers
(column, niet verschenen in het magazine)
De arrogantie van de kerkelijke heerschappij vergat dat de waarlijke macht ligt bij zij die samen komen en samen handelen tegen een heerser. Dat moment is nu gekomen.
Christophe Busch
september 2023
column
De foutieve focus op leefloongerechtigden
(column, niet verschenen in het magazine)
Telkens opnieuw moet ik als onderzoeker politici wijzen op hun veronderstelling dat veel mensen te veel leefloon krijgen.
Marjolijn De Wilde
september 2023
column
4 principes van een sociaal rechtvaardige mobiliteitstransitie
(column, niet verschenen in het magazine)
We moeten vermijden om eerst een mobiliteitstransitie in gang zetten en vervolgens, pas in een tweede fase, de mogelijke sociale gevolgen proberen te compenseren.
Eva Van Eenoo
september 2023
column
Wie werkt, moet niet smeken
(column, niet verschenen in het magazine)
Waar we toelaten dat collectieve bescherming met de voeten getreden wordt, veroordelen we de werknemer vooral tot eenzaamheid. Het is hij of zij alleen tegen de baas.
Caroline Copers
juni 2023
column
Verplicht kirren van plezier
(column, niet verschenen in het magazine)
Wat past er meer in een tijd van voortdurende optimalisatie en productiestreven dan een spinningsessie die je zowel het verbranden van 800 calorieën belooft, als de ervaring van een feestje, allemaal op 45 minuten?
Martha Claeys
juni 2023
column
Stemrecht voor 16-jarigen: een fausse bonne idée
(column, niet verschenen in het magazine)
Op het eerste zicht lijkt het een interessant idee dat jongeren ook gebruik mogen maken van het democratisch kiesstelsel. Toch heb ik mijn twijfels.
Hadjira Hussain Khan
juni 2023
column
Reduce, reuse, recycle
(column, niet verschenen in het magazine)
We gaan in Vlaanderen alleen niet het business model van de Primarks veranderen. Maar een goed opgezette ‘uitgebreide producentenverantwoordelijkheid’ (UPV) voor textiel kan er wel voor zorgen dat kledij vaker een langer of tweede leven kent.
Greg Van Elsen
juni 2023
column
Onze tijd is bijna op
(column, niet verschenen in het magazine)
We leven om te werken. Meer nog dan de strijd om het geld, moeten we ook opnieuw denken aan de strijd om de tijd.
Eric Corijn
juni 2023
column
Kiezen de christendemocraten voor Europese samenwerking of voor rauw euroscepticisme?
(column, niet verschenen in het magazine)
Gaat CD&V in zee met extreemrechts? Tot voor kort leek het idee compleet absurd. Maar de nieuwe koers van de Europese Volkspartij en het debat over de natuurherstelwet doen twijfel ontstaan.
Kathleen Van Brempt
juni 2023
column
Hoe N-VA het sociaal woonbeleid saboteert
(column, niet verschenen in het magazine)
Minister Diependaele gedraagt zich als een strenge sheriff die zijn eigen draagvlak onderuit schopt.
Maxim Veys
juni 2023
column
Het grote taboe in het mobiliteitsbeleid
(column, niet verschenen in het magazine)
Het is een schier onmogelijke opdracht om een significante CO2-reductie te bereiken zonder de mobiliteitspatronen van hypermobiele mensen aan te pakken.
Eva Van Eenoo
juni 2023
column
Het gevecht om het begrijpen van de oorzaken van de inflatie
(column, niet verschenen in het magazine)
De inflatie verdeelde beleidsmakers en economen in twee kampen: ‘team hardnekkig’ en ‘team tijdelijk’. Door die laatsten als voorbarig dood te verklaren, begingen we een historische vergissing.
Hielke Van Doorslaer
juni 2023
column
Groen en rood moeten gelijktijdig oversteken
(column, niet verschenen in het magazine)
Het streven naar ecologische duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid blijft botsen. Om dit te ontmijnen heb je niet alleen een doordachte roodgroene politiek nodig, maar ook een synchrone beleidsvoering.
Rudi Laermans
juni 2023
column
De sluipwespen van het fascisme
(column, niet verschenen in het magazine)
Bij de besmetting en graduele ombuiging van de democratie gebruikt extreemrechts de tactiek van de sluipwespen.
Christophe Busch
juni 2023
column
De risicovolle goocheltruc van Pedro Sánchez
(column, niet verschenen in het magazine)
Als Pedro Sánchez op 23 juli tot premier wordt herkozen, is dit de zoveelste memorabele comeback van zijn politieke carrière.
Nassreddin Taibi
juni 2023
column
Zirkus Konzentrazani
(column, niet verschenen in het magazine)
Vandaag is het 90 jaar geleden dat het Börgermoorlied, een muzikaal meesterstuk van menselijke verzet tegen een onmenselijke realiteit, werd gecreëerd.
Christophe Busch
mei 2023
column
Wat hebben N-VA en Vlaams Belang te winnen of verliezen bij een samenwerking?
(column, niet verschenen in het magazine)
Buitenlandse voorbeelden tonen aan dat besturen voor zowel radicaal-rechts als potentiële partners een hachelijke onderneming is die zelden electoraal wordt beloond.
Laura Jacobs
mei 2023
column
Op zoek naar verloren tijd
(column, niet verschenen in het magazine)
We zitten opgesloten in een kooi van e-mails, task forces en eindeloze vergaderingen, waardoor er minder tijd overblijft voor de taken waarvoor we eigenlijk aangenomen zijn.
Tim Christiaens
mei 2023
column
Leren, levenslang, echt?
(column, niet verschenen in het magazine)
Levenslang leren blijft intrinsiek een heel mooi concept. Maar laat er ons op een inclusievere en meer sociaal rechtvaardige manier naar kijken en er werk van maken.
Dirk Van Damme
mei 2023
column
Hoe de federale overheid de OCMW-werking steeds meer stuurt
(column, niet verschenen in het magazine)
De federale overheid wil meer vat krijgen op de invulling van de algemene OCMW-opdracht. Hoewel nobel, heeft deze keuze twee belangrijke neveneffecten.
Marjolijn De Wilde
mei 2023
column
Het Sinterklaas-syndroom
(column, niet verschenen in het magazine)
Onze hersenen draaien op dezelfde patroonherkenning als AI. Hoe vaker je aan een bepaald idee wordt blootgesteld, hoe hoger de kans dat je er in begint te geloven.
Thomas Goorden
mei 2023
column
Gemeenschapsdenkers zijn geen solidariteitsdenkers
(column, niet verschenen in het magazine)
We zullen in 2024 zien of er nog genoeg Helden van het Verzet overblijven om de solidariteit te verdedigen.
Eric Corijn
mei 2023
column
Wees niet bang van de automatisering van het leefloon
(column, niet verschenen in het magazine)
Als ik vertel dat ik werk rond de automatisering van beslissingen in de sociale zekerheid, weet ik dat er achter de gefronste wenkbrauwen van mijn gesprekspartners heel wat gedachten voorbijflitsen.
Marjolijn De Wilde
april 2023
column
Schaam u, Vlaamse regering
(column, niet verschenen in het magazine)
De inwoners van Vlaanderen hebben recht op een regering waar ze kunnen op rekenen, niet één waar ze moet blijven op wachten.
Maxim Veys
april 2023
column
Naakt in Japan
(column, niet verschenen in het magazine)
Waarom hebben we hier, in tegenstelling tot in Japan, zo'n moeite met publiek naakt?
Martha Claeys
april 2023
column
Het spook uit Den Haag
(column, niet verschenen in het magazine)
Ook in ruraal Vlaanderen sluimert de politieke ontevredenheid over de veelal stedelijke elite die haar voeling heeft verloren met het volk.
Laura Jacobs
april 2023
column
De zorgwekkende emancipatie van de minister van Wonen
(column, niet verschenen in het magazine)
Als het grondrecht op wonen ondergeschikt wordt gemaakt aan de zoektocht naar werk, dan is dat zoveel zeggen als: wie niet genoeg solliciteert, moet maar dakloos worden.
Caroline Copers
april 2023
column
De schande van graaiflatie
(column, niet verschenen in het magazine)
Hoe private hebzucht tot collectieve verarming leidt.
Hielke Van Doorslaer
april 2023
column
De onstuitbare opkomst van de spraakrobots
(column, niet verschenen in het magazine)
ChatGPT haalt al 10% van het aantal bezoeken van Facebook en kent daarmee de snelste doorbraak van eender welke technologie ooit. Het zet heel wat op losse schroeven.
Thomas Goorden
april 2023
column
De kwalijke framing van het Europees klimaatbeleid
(column, niet verschenen in het magazine)
Zuhal Demir zet zich graag af tegen het Europees klimaatbeleid en werpt zich op als de verdediger van de belangen van de Vlaming. Maar daarbij geeft ze u bewust niet het hele plaatje mee.
Kathleen Van Brempt
april 2023
column
Waarom zoveel stress over studiekeuze helemaal niet hoeft
(column, niet verschenen in het magazine)
Dat men een verkeerde studiekeuze zou kunnen maken die de gehele toekomst van een mensenleven zou hypothekeren, is een idee dat niet alleen psychisch zeer stresserend is, maar ook gewoon fout.
Dirk Van Damme
maart 2023
column
Waarom liggen sommige wetenschappelijke vragen zo moeilijk?
(column, niet verschenen in het magazine)
Is het centrale doel van wetenschap eigenlijk wel compatibel met industriële machtspolitiek? En, als dit niet helemaal zo zou zijn, wat is 'wetenschappelijke berichtgeving' in populaire pers dan?
Thomas Goorden
maart 2023
column
Waarom CD&V de strijd met N-VA zal verliezen
(column, niet verschenen in het magazine)
CD&V vecht niet alleen voor het overleven als partij, maar ook voor haar vorm van samenlevingsopbouw.
Eric Corijn
maart 2023
column
Monetair beleid zet het mes op de keel van de werkende klasse
(column, niet verschenen in het magazine)
Het huidige monetaire beleid komt de facto neer op een 'klassenoorlog', waarbij kapitaal heeft gewonnen en arbeid is veroordeeld te ondergaan.
Hielke Van Doorslaer
maart 2023
column
In onze smartphones zit bijna een halve tabel van Mendeljev
(column, niet verschenen in het magazine)
Als we de materialenvoetafdruk willen halveren tegen 2050, moeten we vier keer minder lepelen uit de natuur dan nu.
Greg Van Elsen
maart 2023
column
Weg met holle marketingpraatjes over de 'fietsstad'
(column, niet verschenen in het magazine)
Het zou jammer zijn mocht fietsbeleid worden geïnstrumentaliseerd om een beeld van een duurzame, hippe, jonge stad te creëren – aantrekkelijk voor investeerders en toeristen, en handig om vastgoedwaardes op te krikken.
Eva Van Eenoo
februari 2023
column
We zijn erg goed in het zien van pijn, maar zien we ook het geweld?
(column, niet verschenen in het magazine)
Omdat bij de dakloze vluchtelingen de geweldpleger niet fysiek maar door middel van papierwerk en wettelijke kaders met het slachtoffer interageert, zou je bijna denken dat er geen geweld plaatsvindt, en dat er slechts pijn is.
Martha Claeys
februari 2023
column
Waar taal toe in staat is
(column, niet verschenen in het magazine)
Vandaag is taal het middelpunt van een woelige strijd. Toch is taal tot heel wat in staat, zelfs in zijn meest eenvoudige vorm.
Hadjira Hussain Khan
februari 2023
column
Misschien moeten we de briefschrijvers heruitvinden
(column, niet verschenen in het magazine)
De gemiddelde maatschappelijk werker schrijft niet graag brieven voor hun cliënten naar officiële instanties. Nochtans is dat het verschil tussen iemand met een moeilijke taak of met opluchting naar huis te sturen.
Marjolijn De Wilde
februari 2023
column
Hoe de linkse wolk in Nederland opstapelde
(column, niet verschenen in het magazine)
Ik ben geboren in 2002 en heb nog nooit meegemaakt dat een linkse partij een Tweede Kamerverkiezing won. Met de samenwerking tussen PvdA en GroenLinks is dat nu eindelijk een reële mogelijkheid.
Nassreddin Taibi
februari 2023
column
Een individuele vuist oogt leuk, maar een collectieve is effectiever
(column, niet verschenen in het magazine)
Er is niets mis met het vergroten van persoonlijke handelingsvermogens, maar maatschappelijke emancipatie komt neer op het creëren van een georganiseerde samenhang.
Rudi Laermans
februari 2023
column
De pestmaatregelen van de Vlaamse regering
(column, niet verschenen in het magazine)
Om tot een werkzaamheidsgraad van 80% te komen, toont de Vlaamse regering vooral trots de stokken achter de deur, maar wortels zijn niet in de aanbieding.
Caroline Copers
februari 2023
column
Bent u woke of bent u niet woke?
(column, niet verschenen in het magazine)
Bent u woke of bent u niet woke? Deze vraag wordt voorgesteld als een zwart-wit keuze. Maar zo werkt de levende wereld niet.
Christophe Busch
februari 2023
column
Waar het circulaire schoentje begint te wringen
(column, niet verschenen in het magazine)
We moeten oppassen met het herleiden van de circulaire economie tot één grote, groene business case.
Greg Van Elsen
januari 2023
column
Voor een platformeconomie zonder private platformbedrijven
(column, niet verschenen in het magazine)
Pleidooi voor een tegenbeweging van durfsocialisme: overheden kunnen investeren in ethische alternatieven, zoals platformcoöperatieven of publieke non-profits.
Tim Christiaens
januari 2023
column
Over de moeilijkheid nog socialist te zijn
(column, niet verschenen in het magazine)
Zoals de Derde Weg zich inschreef in de liberale dominantie, zoekt de 'Vierde Weg' het nu binnen een nationalistisch protectionisme.
Eric Corijn
januari 2023
column
Onderwijs (z)onder dwang. De leerplicht naar 16 jaar?
(column, niet verschenen in het magazine)
Er is geen enkele reden om de 40ste verjaardag van de leerplichtwet te vieren. De leerplichtverlenging was een vergissing. Laat ons die rechtzetten en de leerplicht op 16 jaar zetten.
Dirk Van Damme
januari 2023
column
Wat is een diploma nog waard?
(column, niet verschenen in het magazine)
We zien de waarde van een diploma gestaag achteruit gaan. We moeten dus minder exclusief over diploma's gaan denken.
Dirk Van Damme
december 2022
column
Vlaanderen, 50 jaar na de Club van Rome
(column, niet verschenen in het magazine)
Stikstof en chemicaliën, welkom bij de eerste échte grenzen van de groei. De pseudowetenschappelijke en semantische goochelshow krijgt u er gratis bij.
Thomas Goorden
december 2022
column
Spijt is wat de koe schijt
(column, niet verschenen in het magazine)
Dat onze partijpolitiek er niet in slaagde een volgende stap te nemen in zijn historische maturiteit omtrent het koloniale verleden is bijzonder pijnlijk en staat in schril contrast met waar onze buurlanden wel in slagen.
Christophe Busch
december 2022
column
Maakt elke crisis de Europese Unie sterker?
(column, niet verschenen in het magazine)
De Covidcommissie van het Europese Parlement is ondertussen zeven maanden aan het werk. Welke lessen kunnen we trekken?
Kathleen Van Brempt
december 2022
column
Hoe de politiek zelf het 'tekort' in de sociale zekerheid creëert
(column, niet verschenen in het magazine)
Kwatongen stellen de evenwichtsdotatie voor als het tekort in de sociale zekerheid. Niets is minder waar.
Olivier Pintelon
december 2022
column
De sociale zekerheid kent geen genade
(column, niet verschenen in het magazine)
In het strafrecht bestaat er zoiets als het genaderecht. Dat is niet zo in onze sociale zekerheid. De wet is de wet, soms hard, maar altijd onontkoombaar.
Marjolijn De Wilde
december 2022
column
Technologiesector in het rood
(column, niet verschenen in het magazine)
Dit verhaal kan op twee manieren eindigen: ofwel barst de zeepbel en belandt de hele sector in een financiële crisis ofwel winnen een paar bedrijven de competitie en worden zij de monopolisten van morgen.
Tim Christiaens
november 2022
column
Sluit aan, sluit aan … hier is de angstkaravaan!
(column, niet verschenen in het magazine)
Filip Dewinter dweilt met zijn boek 'Omvolking' als een echte handelsreiziger in angst Vlaanderen af om zijn angstinducerend betoog viraal te verspreiden. Net als de nazi's in de jaren 1920.
Christophe Busch
november 2022
column
Let's dance! Met Selma en Sofiane Ouissi
(column, niet verschenen in het magazine)
Selma en Sofiane Ouissi zijn broer en zus. Dansers en choreografen, die een stempel drukken op de samenleving. Niet vanaf een hoog podium in een culturele tempel, maar beneden, samen met en tussen het volk.
Joke Quintens
november 2022
column
It's the bevolkingsgroei, stupid!
(column, niet verschenen in het magazine)
Waarom blijft het zo moeilijk om de omvang en impact van onze bevolkingsgroei hoog op de agenda te krijgen?
Marleen Temmerman
november 2022
column
Geen auto: een bewuste keuze?
(column, niet verschenen in het magazine)
De 23% Vlaamse en 52% Brusselse huishoudens zonder auto zijn in meerderheid alleenstaand en zitten geconcentreerd in de laagste inkomensdecielen.
Eva Van Eenoo
november 2022
column
Een winner is anderen schijnbaar niets verschuldigd
(column, niet verschenen in het magazine)
Er is in principe niets mis met het faciliteren van zelfredzaamheid. Maar zoals het woord suggereert, is een verzorgingsstaat gebouwd op een breed gedragen ethiek van mededogen en solidariteit.
Rudi Laermans
november 2022
column
Een koude Vlaamse huisvader
(column, niet verschenen in het magazine)
Extra inkomsten niet investeren als het moeilijk gaat in het gezin, is dat goed huisvaderschap?
Caroline Copers
november 2022
column
De bittere nasmaak van COP27
(column, niet verschenen in het magazine)
COP27 eindigt met een uitkomst die de symptomen aanpakt, maar faalt in het aanpakken van de oorzaken.
Kiki Berkers
november 2022
column
Ach, de mensenrechten!
(column, niet verschenen in het magazine)
Saoedi-Arabië mag dit jaar mag rekenen op een slordige 8% economische groei, wat westerse bedrijven in lange rijen doet aanschuiven om onder de noemer OneLove een deel van de koek te grijpen.
Dominique Willaert
november 2022
column
Zomerakkoord pensioenen nadelig voor laagbetaalde vrouwen
(column, niet verschenen in het magazine)
Een bijsturing van de pensioendeal is op zijn plaats. Het concept 'effectieve tewerkstelling' moet genderneutraal zijn, door ook periodes van zorgarbeid in rekening te brengen.
Olivier Pintelon
oktober 2022
column
Vaarwel Trussonomics, welkom terug besparingsorthodoxie?
(column, niet verschenen in het magazine)
De ondergang van Liz Truss zou wel eens een vergiftigd geschenk voor de progressieve zijde kunnen blijken, als uit het debacle van 'Trussonomics' foute macro-economische lessen worden getrokken.
Hielke Van Doorslaer
oktober 2022
column
Quo vadis met het moedige midden?
(column, niet verschenen in het magazine)
De Europese christendemocraten spelen een gevaarlijk spel door de sleutels van de democratie zomaar over te dragen aan extreemrechts.
Kathleen Van Brempt
oktober 2022
column
Probeer als cliënt maar eens een hulpverlener aan te klagen
(column, niet verschenen in het magazine)
Ik sta voor drie gezinnen in contact met negen advocaten en dit in dertien rechtszaken. De slaagkans van de meeste van dat soort zaken is echter beperkt.
Marjolijn De Wilde
oktober 2022
column
Ode aan Mark Tijsmans (en het principe van weldoen)
(column, niet verschenen in het magazine)
De beslissing van Mark Tijsmans om te stoppen als N-VA- gemeenteraadslid uit protest tegen het Antwerps cultuurbeleid is moedig, omdat ze wordt ingegeven door een principekwestie.
Frederik Sioen
oktober 2022
column
Leg het machtsmisbruik van multinationals aan banden
(column, niet verschenen in het magazine)
We moeten de globalisering weer binnen de lijnen van de welvoeglijkheid brengen en sterke onafhankelijke toezichthouders maken.
John Crombez
oktober 2022
column
Herwaardeer het Standaardnederlands in het onderwijs
(column, niet verschenen in het magazine)
In de taalstrijd in onderwijsland verdedigen veel filologen en linguïsten momenteel een soort taalrelativisme. Mij hebben de taalrelativisten nooit kunnen overtuigen.
Dirk Van Damme
oktober 2022
column
Een burgerdemocratie lost ook niet alles op
(column, niet verschenen in het magazine)
Het volkspopulisme op rechts werd op links gepareerd met het burgerpopulisme, maar dat is een even kaduuk en uitgewoond verhaal.
Rudi Laermans
oktober 2022
column
‘We are here to stay’ met ManSee Kong
(column, niet verschenen in het magazine)
Als een stad gentrificeert, worden kunstenaars bijna vijanden van de oorspronkelijke bewoners. Dat wil ManSee Kong met de Chinatown Art Brigade in New York tegengaan.
Joke Quintens
september 2022
column
Mijn zomer in de Denderstreek
(column, niet verschenen in het magazine)
Ik trok naar achtergestelde wijken in Ninove en trof er een waar slagveld aan. Vlaams Belang zet er een fuik uit voor de inwoners en organiseert, via politiek dienstbetoon, een staat naast ‘de staat’.
Dominique Willaert
september 2022
column
Het recht op siësta
(column, niet verschenen in het magazine)
Misschien is luiheid verstandiger dan jezelf doodwerken onder onverdraaglijke temperaturen.
Tim Christiaens
september 2022
column
Hannah Arendt draait zich niet om in haar graf
(column, niet verschenen in het magazine)
Hannah Arendt haar werk is af. Ze zou waarschijnlijk zeggen dat je nu zelf moet denken, liefst zonder autoriteitsaanspraken door louter haar naam te gebruiken.
Christophe Busch
september 2022
column
Een spook uit het verleden: de terugkeer van armoede
(column, niet verschenen in het magazine)
Met simplistische grafieken lieten vooruitgangsdenkers voorbije jaren uitschijnen dat armoede binnenkort definitief naar de geschiedenisboeken verwezen zou zijn. Niets blijkt minder waar.
Wouter Ryckbosch
september 2022
column
Economische uitbuiting? De vervuiler betaalt niet
(column, niet verschenen in het magazine)
Laten we economische uitbuiting zien als vervuiling. Als we 3M kunnen laten opdraaien voor de schade die ze veroorzaken, waarom zouden we dat bij Borealis ook niet doen?
Caroline Copers
september 2022
column
Dag des oordeels in Pakistan
(column, niet verschenen in het magazine)
Opent Pakistaanse klimaatnachtmerrie eindelijk de weg naar financiering voor schade en verlies?
Kiki Berkers
september 2022
column
Zin en onzin van experimenten met de vierdagenweek
(column, niet verschenen in het magazine)
Experimenten luiden waarschijnlijk niet de grote doorbraak voor de kortere werkweek in. Maar hoe kunnen we collectieve arbeidsduurverkorting dan echt op de rails krijgen?
Olivier Pintelon
juli 2022
column
Onze universiteiten zijn in crisis
(column, niet verschenen in het magazine)
Zolang de deontologische sturing van onze universiteiten in de handen ligt van (vice)rectoren met een sterk economisch motief, kan er niets structureels verbeteren.
Thomas Goorden
juli 2022
column
Hoeveel foutenmarge is aanvaardbaar bij het toekennen van leefloon?
(column, niet verschenen in het magazine)
Wat als we een zekere foutenmarge voor lief nemen en het leefloon toekennen als er in de administratieve data geen enkele indicatie is om dat niet te doen?
Marjolijn De Wilde
juli 2022
column
Zouden we ooit nog scholen sluiten?
(column, niet verschenen in het magazine)
Als we echt willen vermijden in de toekomst scholen te moeten sluiten, moeten we er voor zorgen dat het onderwijs anders georganiseerd wordt.
Dirk Van Damme
juni 2022
column
Wat wil Europa zijn, speler of speelbal?
(column, niet verschenen in het magazine)
De Europese Unie moet harde keuzes maken; en dit zowel in haar extern beleid als wat hervorming van de Europese Unie betreft.
Kathleen Van Brempt
juni 2022
column
Waarom renteverhogingen een schijnoplossing zijn
(column, niet verschenen in het magazine)
Lineaire renteverhogingen zijn in de huidige context contraproductief voor de economie, kortzichtig op klimaatvlak en sociaal onrechtvaardig.
Hielke Van Doorslaer
juni 2022
column
Recycleren met Kevin Kimwelle
(column, niet verschenen in het magazine)
Ontmoet de architect rebel voor de gemeenschap: Kevin Kimwelle.
Joke Quintens
juni 2022
column
Ongelijkheid is geen natuurwet, ook vandaag niet
(column, niet verschenen in het magazine)
We komen heus niet terug getuimeld in de feodale middeleeuwen, en Elon Musk is geen Jakob Fugger.
Wouter Ryckbosch
juni 2022
column
De pensioenhorror van het VBO en Voka
(column, niet verschenen in het magazine)
Het is storend dat de generatie die nu gaat afstuderen alleen maar eenzijdige doemscenario's als perspectief krijgt.
John Crombez
juni 2022
column
De levensduurte is enorm gestegen, maar niet de lonen
(column, niet verschenen in het magazine)
Vorige zaterdag trok ik naar de Grote Markt van Aalst waar syndicalisten van het ABVV zure Napoleons uitdeelden, een verwijzing naar het zure gevoel die de steeds hogere facturen bij de mensen oproept.
Dominique Willaert
juni 2022
column
Over regenbogen en bondgenoten, echte en valse
(column, niet verschenen in het magazine)
Nog nooit stemde Vlaams Belang in het Vlaams parlement voor een resolutie die de rechten van lgbtqi+ verdedigt.
Thijs Verbeurgt
mei 2022
column
Online content moderation, een helse job
(column, niet verschenen in het magazine)
De massa getraumatiseerde arbeiders die de consumptie-ervaring van het internet mogelijk maken blijven zelf onzichtbaar.
Tim Christiaens
mei 2022
column
Maar we rijden toch elektrisch in 2029?
(column, niet verschenen in het magazine)
In Vlaanderen blijven we inzake klimaatvriendelijke mobiliteit dweilen met de betonkraan open.
Eva Van Eenoo
mei 2022
column
Een Waarheids- en Verzoeningscommissie voor het PFOS-schandaal
(column, niet verschenen in het magazine)
Hoewel de roep om gerechtigheid door veel mensen wordt geïnterpreteerd als verlangen naar zware straffen, is het ook mogelijk om gerechtigheid te bekomen via een herstelproces.
Thomas Goorden
mei 2022
column
De rechten van de vrouw zijn nooit verworven
(column, niet verschenen in het magazine)
Vooral de meest kwetsbare Amerikaanse vrouwen zullen opnieuw het grootste slachtoffer zijn van het terugdraaien van 'Roe vs Wade'.
Marleen Temmerman
mei 2022
column
De peiling regeert het land, beter dan ooit tevoren
(column, niet verschenen in het magazine)
Volgens sommige interpretaties van #destemming werpt de 'flinkse' lijn van Vooruit duidelijk vruchten af. Maar klopt dat wel?
Celia Groothedde
mei 2022
column
Beste minister Crevits, komt u met een beter Groeipakket?
(column, niet verschenen in het magazine)
Krijgt het Groeipakket een tweede kans om meer te worden dan een potje geld waarmee de Vlaamse begroting kan worden bijgepast?
Caroline Copers
mei 2022
column
Vijf lessen uit de coronacrisis
(column, niet verschenen in het magazine)
Dat België de coronacrisis zonder al te veel kleerscheuren doorstond, noopt tot reflectie. Een aantal maatschappelijk dominante ideeën zijn dringend aan herziening toe.
Olivier Pintelon
april 2022
column
Radicaal-rechts: niet anti-elitair, wel xenofoob
(column, niet verschenen in het magazine)
Het succes van radicaal-rechtse partijen heeft weinig te maken met een backlash tegen de technocratisering van de politiek, maar eerder met de heropleving van een conservatief nationalisme.
Annelien De Dijn
april 2022
column
Is een kind beschermen dan geen hoofdzaak?
(column, niet verschenen in het magazine)
Kunnen wij vermijden dat veroordeelde kindermishandelaars in de crèches werken? Ja. Maar we doen het niet.
John Crombez
april 2022
column
Het dominante onderwijskundige discours is neoliberaal
(column, niet verschenen in het magazine)
Hoger onderwijs als sluitende bedrijfsvoering: wat is daar in godsnaam progressief aan?
Rudi Laermans
april 2022
column
Helden sterven niet!
(column, niet verschenen in het magazine)
We hebben te weinig oog voor de ernstige risico's die de heropflakkering van het nationalisme in Oost-Europa met uitdrukkelijke steun van de Kerk veroorzaakt.
Dominique Willaert
april 2022
column
Duurzame transitie als beste wapen tegen Poetin
(column, niet verschenen in het magazine)
We moeten Poetin raken waar het pijn doet. Geen enkele euro mag nog vloeien naar fossiele brandstof investeringen.
Kathleen Van Brempt
april 2022
column
Dringend gezocht: een progressieve visie op technisch onderwijs
(column, niet verschenen in het magazine)
De samenleving schreeuwt om meer geschoolde technici. Stop de sluipende ASO-isering van technische opleidingen.
Dirk Van Damme
april 2022
column
Confiscaties zijn terug van weggeweest
(column, niet verschenen in het magazine)
De stoutmoedigste activist had niet durven dromen dat Europese regeringen plotsklaps de overzeese bezittingen van de globale 1% in de ban gingen slaan.
Wouter Ryckbosch
april 2022
column
Another Old One Bites the Dust
(column, niet verschenen in het magazine)
Zou het niet eerzaam zijn om, volgens het principe van 'upcycling' in een circulaire economie, ook 'kennis op rust' een nieuw en beter leven te laten leiden?
Frederik Sioen
april 2022
column
Zijn hogere pensioenen voor zelfstandigen een no-brainer?
(column, niet verschenen in het magazine)
Hogere pensioenen voor zelfstandigen kunnen niet exclusief van de algemene solidariteit komen, meer solidariteit van en onder zelfstandigen is broodnodig.
Olivier Pintelon
maart 2022
column
Zijn diesel en benzine basisbehoeften?
(column, niet verschenen in het magazine)
We hadden het debat over de brandstofprijzen kunnen gebruiken als breekijzer om fundamentele vragen te stellen over hoe we onze maatschappij minder autoafhankelijk kunnen maken.
Eva Van Eenoo
maart 2022
column
Waarom maatschappelijk werk zo moeilijk is
(column, niet verschenen in het magazine)
Het uitgangspunt dat het wikken en wegen van financiële ondersteuning niet kan samengaan met betrokken maatschappelijk werk, legt een bom onder het OCMW-werk.
Marjolijn De Wilde
maart 2022
column
Met de neus in de grondrechten
(column, niet verschenen in het magazine)
Wat als iemand je zou zeggen dat je op de Grote Markt in Antwerpen net zo veel risico loopt om gearresteerd te worden als op het Rode Plein in Moskou? Absurd? Dan moet je eens met lokale activisten praten.
Thomas Goorden
maart 2022
column
Het zuster- en broederschap van Nathalie en Tarik
(column, niet verschenen in het magazine)
Als je de rattenvangers in sommige partijen, organisaties of media moet geloven lijkt het alsof we met getrokken messen tegenover elkaar staan. Maar is dat wel zo?
Joke Quintens
maart 2022
column
Het kerntakendebat is een links thema
(column, niet verschenen in het magazine)
Iedere keer weer eindigt een kerntakendebat in minder overheid, minder bescherming, minder rechten, minder solidariteit. Tijd dat we dit debat als progressieven terugnemen.
Thijs Verbeurgt
maart 2022
column
Feminisme heeft niets te maken met mannenhaat
(column, niet verschenen in het magazine)
Feministen zijn vrouwen én mannen die opkomen voor gelijke rechten voor vrouwen en mannen, overal ter wereld.
Marleen Temmerman en Tine Maenhout
maart 2022
column
Do it yourself oorlogvoering
(column, niet verschenen in het magazine)
In Oekraïne strijden niet alleen nationaal erkende troepen in uniform, maar ook huurlingen, geradicaliseerde vrijwilligers, plunderende nomaden, guerrillastrijders en hackerscollectieven.
Tim Christiaens
maart 2022
column
Artiesten verdienen beter
(column, niet verschenen in het magazine)
Laat ons vooral opnieuw fier zijn op die gigantische weelde aan talent. Wat een rijkdom. De artiesten en kunstenaars verdienen uw trots.
Frederik Sioen
maart 2022
column
Agrobrandstoffen verergeren de wereldwijde voedselcrisis
(column, niet verschenen in het magazine)
Het probleem van honger reduceren tot de oorlog in Oekraïne behelst een groot gevaar: een depolitisering van de ongelijkheden binnen ons voedingssysteem.
Kiki Berkers
maart 2022
column
Voor een vaccin dat echt van Afrika is
(column, niet verschenen in het magazine)
De impasse over de patenten leidt tot diep cynisme bij de Afrikaanse Unie. Het blijft essentieel dat vaccins écht een publiek goed worden.
Kathleen Van Brempt
februari 2022
column
Me Too aan de universiteit
(column, niet verschenen in het magazine)
De unieke combinatie die de universiteit kenmerkt van feodale macht, versluierd onder liberale verhoudingen, vormt tot op vandaag de voedingsbodem voor grensoverschrijdend gedrag.
Dirk Van Damme
februari 2022
column
Komt er eindelijk schot in de stilstand op justitie?
(column, niet verschenen in het magazine)
De pas opgerichte commissie Mensenhandel in de Kamer komt geen dag te vroeg. Laat vooral de tienerslachtoffers van pooiers zelf een stem zijn in deze commissie.
Saskia Van Nieuwenhove
februari 2022
column
Is Vlaanderen op weg naar een woke-dictatuur?
(column, niet verschenen in het magazine)
Door steeds te hameren op de dreiging van de woke-dictatuur probeert men een alternatieve werkelijkheid te creëren, die haaks staat op de realiteit.
Annelien De Dijn
februari 2022
column
Het diepe wantrouwen tegenover onze libe­rale democra­tie
(column, niet verschenen in het magazine)
Het vrijheidskonvooi was geen succes, maar we reageren best niet al te spottend op de 'deplorables' die hun onbehagen steeds zichtbaarder naar buiten brengen.
Dominique Willaert
februari 2022
column
Het artivisme van Mundano
(column, niet verschenen in het magazine)
Met 'Pimp my Carroça' in São Paulo creëert Mundano nieuwe allianties tussen groepen die elkaar zelden ontmoeten: kunstenaars en afvalrapers.
Joke Quintens
februari 2022
column
De oorsprong van onze klimaatcrisis
(column, niet verschenen in het magazine)
Er woedt fel debat over de wortels van de klimaatcrisis. Want wie de ultieme oorsprong kan excaveren, kan ook boosdoeners identificeren, en wie weet zelfs oplossingen formuleren.
Wouter Ryckbosch
februari 2022
column
De instellingen zijn te zeer verzwakt, de multinationals te zeer versterkt
(column, niet verschenen in het magazine)
Wat de diverse groep betogers gemeen heeft, is dat ze niet meer gelooft in een eerlijke behandeling door de instellingen. En ze hebben niet helemaal ongelijk.
John Crombez
februari 2022
column
Laat de truffels van de oceaan op de zeebodem
(column, niet verschenen in het magazine)
Met diepzeemijnbouw dreigen kwetsbare ecosystemen van zo'n tien miljoen soorten leven, waarvan de biodiversiteit minstens even rijk is als die van tropische regenwouden, te verdwijnen.
Kiki Berkers
januari 2022
column
In 2022 graag meer 'voor wat hoort wat'
(column, niet verschenen in het magazine)
Voka heeft zich stilaan ontpopt tot kampioen in wat er wel eens aan socialisten wordt verweten: spending other people's money.
Caroline Copers
januari 2022
column
De veerkracht van de werkvloer
(column, niet verschenen in het magazine)
Ondanks bakken stress en bergen vermoeidheid, blijft de overgrote meerderheid van het personeel doorzetten.
Rudi Laermans
januari 2022
column
Ban de SUV
(column, niet verschenen in het magazine)
In afwachting van een Europese Unie die de productie van SUV’s verbiedt of beperkt, kan een lokale overheid SUV-vrije zones creëren in woonkernen.
Eva Van Eenoo
januari 2022
column
23 oktober 2001, de dag dat de wereld voorgoed veranderde
(column, niet verschenen in het magazine)
De lancering van de iPod, meer dan twintig jaar geleden, startte het tijdperk van het iPod-kapitalisme.
Tim Christiaens
januari 2022
column
Wat als… je je eigen leeftijd kan kiezen
(column, niet verschenen in het magazine)
Stel dat een wettelijke leeftijdsverandering ooit realiteit wordt, dan moeten we onze hele sociale zekerheid herdenken.
Tijs Laenen
december 2021
column
U hoort ons wel, maar begrijpt ons niet
(column, niet verschenen in het magazine)
Wie gelooft dat leerkrachten met een internetvergoeding en een verhoogde fietsvergoeding gesust kunnen worden, vergist zich. Wanneer je verzuipt in je klas wil je dat er echt naar je geluisterd wordt.
Jef Groffen
december 2021
column
Mijn opa is bang voor woke
(column, niet verschenen in het magazine)
Mijn grootvader is mijn intellectueel voorbeeld, maar recent nam hij retoriek over uit extreemrechtse hoek.
Martha Balthazar
december 2021
column
Hoogtijd voor taalvereenvoudiging
(column, niet verschenen in het magazine)
Ik zie in de jeugdzorg prachtige inzet en megatoffe begeleiders, echt wel, maar het administratief taaltje dat is binnengeslopen: waarom wordt dit niet meer in vraag gesteld?
Saskia Van Nieuwenhove
december 2021
column
Het spook van de inflatie
(column, niet verschenen in het magazine)
Waarom renteverhogingen nefast en contraproductief zijn in de huidige context.
Hielke Van Doorslaer
december 2021
column
Help, de crèche crasht
(column, niet verschenen in het magazine)
Terwijl voor de scholen de afkoelingsweek eraan komt, geldt dat niet voor de kinderopvang. Daar gaan momenteel alle alarmbellen af.
Celia Groothedde
december 2021
column
De overheid moet boeren een toekomst geven
(column, niet verschenen in het magazine)
Een inkrimpende veestapel is quasi onvermijdelijk, maar de protesterende boeren hebben zeker op één punt gelijk: een sociaal bloedbad zou onrechtvaardig zijn.
Maïka De Keyzer
december 2021
column
De les van de Vlaamse kinderbijslag
(column, niet verschenen in het magazine)
De regionalisering van de kinderbijslag bleek de voorbode voor de sociale afbraak. Laten we die naïeve fout niet herhalen in 2024 bij een regionalisering van de sociale zekerheid.
Olivier Pintelon
december 2021
column
De koloniale sporen in het Belgisch recht
(column, niet verschenen in het magazine)
Het is een schande dat een Brusselse rechtbank de zaak van kindermishandeling van metiskinderen verjaard heeft verklaard.
Nozizwe Dube
december 2021
column
De ander dat ben ik, of toch een deeltje
(column, niet verschenen in het magazine)
Ik vind het belangrijk om heel helder te expliciteren als progressieven hoe we identiteit zien en hoe dat verschilt van een conservatieve visie op identiteit.
Thijs Verbeurgt
december 2021
column
Wie heel luid roept, is meestal heel onzeker
(column, niet verschenen in het magazine)
De strijd tegen het coronavirus laat ons zien hoe een groeiende groep mensen, met of zonder zwemband, in een kolkende rivier van onbestemde boosheid springt.
Dominique Willaert
november 2021
column
Wake Up Europe, Sarajevo is calling (again!)
(column, niet verschenen in het magazine)
De etnische spanningen in Bosnië-Herzegovina raakten politiek en statelijk ingevroren, maar vandaag zetten extreme nationalisten de dooi in.
Christophe Busch
november 2021
column
Waar ligt de limiet om het onbegrip van anderen te aanvaarden?
(column, niet verschenen in het magazine)
Op een licht aangeschoten avond kussen mijn man en ik vlakbij de Beurs in Brussel. Er komen twee jonge gasten bij en terwijl ze ons filmen, roepen ze pédés.
Jaouad Alloul
november 2021
column
Verminder de veestapel met 24,8 miljoen eenheden
(column, niet verschenen in het magazine)
Het is onbegrijpelijk dat de Vlaamse regering in haar klimaatplan het terugdringen van de veestapel zelfs niet heeft overwogen.
John Crombez
november 2021
column
Het Rijk van het Wij
(column, niet verschenen in het magazine)
In het Rijk van de Vrijheid zijn we samen vrij. Daarom kondig ik dus met volle overtuiging het Rijk van het Wij aan.
Joke Quintens
november 2021
column
Het lokaal sociaal beleid in de vergeethoek?
(column, niet verschenen in het magazine)
Waakzaamheid is geboden voor de impact van enkele ingrijpende veranderingen binnen de lokale besturen op het armoedebeleid.
Lieselotte Van Hoecke
november 2021
column
Heeft India recht op steenkool?
(column, niet verschenen in het magazine)
De finale tekst van de COP26 in Glasgow is te zwak in het licht van de klimaaturgentie, maar dat is niet enkel de schuld van India.
Lien Vandamme
november 2021
column
Wie een probleem blootstelt, wordt zelf het probleem
(column, niet verschenen in het magazine)
Diegenen die telkens de boutade 'We mogen niets meer zeggen' aanvoeren, doen dat doorgaans in radio en televisiestudio's.
Nozizwe Dube
oktober 2021
column
Ons hart en verstand staan in de uitverkoop
(column, niet verschenen in het magazine)
De diepe crisis in kinderopvang en onderwijs tonen hoe schrijnend de Vlaamse regering het daglicht negeert en naliet die crisis te ontwijken.
Celia Groothedde
oktober 2021
column
Ongelijkheden kunnen zes eeuwen lang nazinderen
(column, niet verschenen in het magazine)
Historisch onderzoek over Renaissance Firenze suggereert dat sociale mobiliteit moeilijker te verwezenlijken valt dan we vaak denken.
Wouter Ryckbosch
oktober 2021
column
Het lerarentekort is niet (helemaal) de schuld van Ben Weyts
(column, niet verschenen in het magazine)
Pleidooi voor een grote onderwijsomwenteling waar eenvoud, autonomie en vertrouwen centraal staan.
Jef Groffen
oktober 2021
column
Gerechtspsychiater is een knelpuntberoep
(column, niet verschenen in het magazine)
Voor een meisje werd in oktober 2020 een gerechtspsychiater aangesteld, maar die is nog steeds niet opgeroepen. Daar klinkt: "Ik ben nog steeds niet betaald door justitie."
Saskia Van Nieuwenhove
oktober 2021
column
Ethisch consumeren is vaak een beetje verdrinken
(column, niet verschenen in het magazine)
Ethisch consumeren vraagt tijd en energie. En hoe meer je weet, hoe meer vragen je kan stellen. Hoe meer het voelt als een gevecht tegen de wereld – en dat is het ook.
Martha Balthazar
oktober 2021
column
Een basisinkomen: is dat echt voor iederéén?
(column, niet verschenen in het magazine)
Een basisinkomen dat niet langer gelijk is voor iedereen, maakt een betere kans om publiek en politiek aanvaard te worden.
Tijs Laenen
oktober 2021
column
De overheid investeert, de markt profiteert
(column, niet verschenen in het magazine)
Onze centrumsteden bloeien maar hun stadskassen dreigen leeg te vloeien. Dat past in een liberale strategie van 'drain the beast'.
Thijs Verbeurgt
oktober 2021
column
De blinde vlekken in het vergrijzingsdebat
(column, niet verschenen in het magazine)
Bij momenten lijkt er in de Vlaamse pers maar één soort pensioenhervorming mogelijk: eentje die de hakbijl bovenhaalt.
Olivier Pintelon
oktober 2021
column
Circulair is niet altijd duurzaam
(column, niet verschenen in het magazine)
Het huidige discours rond circulaire economie richt zich louter op de economie en beoogt geen systemische verandering.
Soumaya Majdoub
oktober 2021
column
Centrale banken kunnen het klimaat redden
(column, niet verschenen in het magazine)
Waarom centrale banken het over kredietsturing moeten hebben als ze klimaatverandering ernstig nemen.
Hielke Van Doorslaer
oktober 2021
column
Wie is er bang van woke?
(column, niet verschenen in het magazine)
Leve de rebellie tegen de vertegenwoordigers van de liberale instituties die ons zeemzoeterig beloven dat zij, als tegengewicht tegen zij die polariseren, 'de genuanceerden' zullen leveren.
Dominique Willaert
september 2021
column
Vaccins zijn als autogordels
(column, niet verschenen in het magazine)
Autogordels voorkomen ook niet alle verkeersslachtoffers. Maar de impact ervan op de verkeersveiligheid is bewezen en de gordelplicht werd ingevoerd.
Marleen Temmerman
september 2021
column
Komt er eindelijk een einde aan het schadelijke agrobrandstofbeleid?
(column, niet verschenen in het magazine)
De regering-De Croo heeft een kans van jewelste om een einde te maken aan het destructieve wanbeleid van de agrobrandstoffen.
Lien Vandamme
september 2021
column
Het moet beter na corona
(column, niet verschenen in het magazine)
Teken iets uit dat perspectief geeft aan jongvolwassenen. Laat ze niet nog eerst een ander crisismoment meemaken.
John Crombez
september 2021
column
Het is onze plicht om solidair te zijn
(column, niet verschenen in het magazine)
Hoe wanhopig moet je zijn om alles achter te laten? Niet om het geluk te zoeken, maar om het ongeluk te vermijden.
Jaouad Alloul
september 2021
column
En waar blijft jullie 'fraternité'?
(column, niet verschenen in het magazine)
In Frankrijk komen mensen massaal op straat om hun heilige 'liberté' op te eisen tegen de quasi vaccinplicht. Tja, vraag ik me dan af, en waar blijft dan jullie 'fraternité'?
Joke Quintens
september 2021
column
De vette os van Francis Galton
(column, niet verschenen in het magazine)
Mark Zuckerberg leest best eens 'Vox Populi' (1907) van Francis Galton, over een wedstrijd slachtweging van een vette os.
Christophe Busch
september 2021
column
Vraagtekens bij de pensée unique over 'lagere lasten op arbeid'
(column, niet verschenen in het magazine)
Sommige voorstanders van 'lagere lasten op arbeid' spreken met een dubbele tong en bepleiten een ronduit inegalitaire agenda.
Olivier Pintelon
juli 2021
column
Wat is er veranderd na George Floyd?
(column, niet verschenen in het magazine)
Welke structurele maatregelen heeft men genomen, voorbij de zwarte vierkanten op Instagram en de grote verklaringen van instellingen en regeringen?
Nozizwe Dube
juni 2021
column
Verzuipen onder de baby's in de kinderopvang
(column, niet verschenen in het magazine)
In de huidige malaise in de Vlaamse kinderopvang kan je je afvragen of kinderopvang verplichten wel verstandig of wenselijk is, laat staan een prioriteit.
Celia Groothedde
juni 2021
column
Van Hanzestad naar Mensenrechtenstad
(column, niet verschenen in het magazine)
In Europa zijn er slechts 10 Mensenrechtensteden, geen één ligt in België. Waar blijven onze steden?
Soumaya Majdoub
juni 2021
column
The Nightmare That is a Reality … Again!
(column, niet verschenen in het magazine)
Wederom zien we een enorme toename van minachting voor feiten, gegevens en analyses. Daartegenover wordt deze leegte van waarheid gretig opgevuld door opinies en anekdotiek.
Christophe Busch
juni 2021
column
Minder kinderbijslag voor de middenklasse?
(column, niet verschenen in het magazine)
Laten we geleidelijk aan de bedragen van de gezinnen met de hoogste inkomens verlagen ten voordele van de gezinnen met de laagste inkomens.
Tijs Laenen
juni 2021
column
Leve de plichten!
(column, niet verschenen in het magazine)
Het wordt tijd dat socialisten terugnemen wat van hen is: een verhaal van rechten én plichten. Dat is de echte emancipatie.
Thijs Verbeurgt
juni 2021
column
Koffie met Kenny: tussen middelvinger en uitgestoken hand
(column, niet verschenen in het magazine)
Onze taal lijkt niet genoeg nuances te bezitten om dit soort gesprek te beschrijven. Dat je iemand wil horen zonder deze per se te begrijpen. Of begrijpen zonder begrip te moeten hebben.
Martha Balthazar
juni 2021
column
Ik wil dat mijn kinderen vrijgesteld worden van levensbeschouwelijk onderwijs
(column, niet verschenen in het magazine)
Er is geen lobby voor de ouders die vrijstelling willen. Dat maakt dat de strijd van ouders bij voorbaat verloren is.
Jef Groffen
juni 2021
column
Hoe ik in een wokestorm terechtkwam
(column, niet verschenen in het magazine)
Woke lijkt links, maar is een rechtse, autoritaire en totalitaire ideologie waarmee geen compromissen mogelijk zijn.
Michel Bauwens
juni 2021
column
Dit is het verhaal van Leyla
(column, niet verschenen in het magazine)
Iedereen die de laatste jaren van Leyla's minderjarige leven betrokken was, deed zijn best. Toch belandt ze finaal op straat: 18 jaar, een pak schulden, dolend, onveilig en quasi rechteloos.
Saskia Van Nieuwenhove
juni 2021
column
De inflatie-haviken zijn slechte raadgevers
(column, niet verschenen in het magazine)
De overdreven en eenzijdige vrees voor een inflatie-opstoot leidde al te vaak tot een premature ontmanteling van de herstelmaatregelen.
Hielke Van Doorslaer
juni 2021
column
De 'Andere' fundamenteel leren begrijpen
(column, niet verschenen in het magazine)
In elke straat, dorp en stad moeten we de moed opbrengen om niet langer geborgenheid en onderdak te zoeken bij gelijkgezinden.
Dominique Willaert
juni 2021
column
3M als opstoot van een chronische aandoening
(column, niet verschenen in het magazine)
Onze politiek heeft geen oog voor ecologische rechtvaardigheid en blijft keer op keer eenzelfde, lakse houding vertonen, tot er geen uitweg meer mogelijk is.
Maïka De Keyzer
juni 2021
column
Weg met de dictatuur van de administratie
(column, niet verschenen in het magazine)
Het is tijd om werknemers minder te controleren en meer te vertrouwen. Tel uit je maatschappelijke winst.
John Crombez
mei 2021
column
Wat een voortvluchtige zwaarbewapende militair ons leert
(column, niet verschenen in het magazine)
Mensen die radicaliseren zijn inderdaad ook onze medemensen, maar zij hebben niet het recht om anderen te intimideren, te dehumaniseren of met de dood te bedreigen.
Dominique Willaert
mei 2021
column
Patenten staan in de weg van klimaatactie
(column, niet verschenen in het magazine)
Een groene heropbouw kan pas echt starten wanneer alle landen het coronavirus hebben overwonnen.
Lien Vandamme
mei 2021
column
Laat het OCMW niet stikken onder de coronadruk
(column, niet verschenen in het magazine)
Het verwerken van de stroom aan nieuwe steunaanvragen en van al die tijdelijke subsidies heeft tot een torenhoge werkdruk binnen de OCMW's geleid.
Lieselotte Van Hoecke
mei 2021
column
In de bres voor het verleden
(column, niet verschenen in het magazine)
Het zijn geen met hooivorken bewapende woke-brigades die opleidingen geschiedenis tot sluiten dwingen. Dat doen wel overheden met de mond vol besparing en rationalisatie.
Wouter Ryckbosch
mei 2021
column
De spontane stad
(column, niet verschenen in het magazine)
Sinds ik in Marseille woon ben ik er steeds meer van overtuigd dat deze stad een levend laboratorium is voor sociale innovatie.
Joke Quintens
mei 2021
column
Burgervader, stop met stoken
(column, niet verschenen in het magazine)
Vandaag waarschuwt u ons dat de situatie in Palestina naar Antwerpen gaat overwaaien. Wees toch een goede vader en geef uw bevolking ruimte om te rouwen, om te roepen!
Jaouad Alloul
mei 2021
column
Bedenkingen bij een nieuw Europees Bauhaus
(column, niet verschenen in het magazine)
De klimaatzaak vraagt om ambitieuze plannen die starten met een erkenning van de uitwassen van de Europese geschiedenis.
Soumaya Majdoub
mei 2021
column
Waarom beleid afstemmen op De Grote Corona-studie gevaarlijk is
(column, niet verschenen in het magazine)
Als beleid wordt afgestemd op enquêtes is het van cruciaal belang dat de geselecteerde steekproef een zo correct mogelijke afspiegeling van de bevolking is.
Tijs Laenen
april 2021
column
Vrouwe Justitia is niet kleurenblind
(column, niet verschenen in het magazine)
Als Zwart vrouwelijke Rechtenstudente kwam ik snel tot het besef dat neutraliteit niet bestaat in het recht.
Nozizwe Dube
april 2021
column
Op zoek naar de grote boze wolf in de landbouwsector
(column, niet verschenen in het magazine)
Ik besloot, met Cyriel Buysse in het achterhoofd, een voorstelling te maken over het leven van moderne boeren in Vlaanderen.
Martha Balthazar
april 2021
column
Onderwijzers zijn geen sociaal werkers
(column, niet verschenen in het magazine)
Op scholen zien we dat meer en meer gezinnen het steeds moeilijker krijgen om te voorzien in primaire behoeften als voeding, huisvesting, vrije tijd, fysieke en mentale gezondheid.
Jef Groffen
april 2021
column
Het recht op een maatschappij
(column, niet verschenen in het magazine)
Kan je als overheid een hulpverlening met steeds grotere stokken achter kwetsbare mensen aan doen hollen, als de wachtlijsten aangroeien?
Celia Groothedde
april 2021
column
Het patent behoort het volk toe
(column, niet verschenen in het magazine)
De snelste route naar 'het rijk der vrijheid' werd opgeofferd om de winsthonger van de farma-industrie veilig te stellen.
Hielke Van Doorslaer
april 2021
column
Hervorm het doctoraatsstatuut
(column, niet verschenen in het magazine)
Academische hunkering naar flexibiliteit, leidt tot precaire statuten.
Maïka De Keyzer
april 2021
column
Geef ons de geborgenheid van een gemeenschap
(column, niet verschenen in het magazine)
Jongeren verlangen ernaar om niet alleen maar een IK, een individu te moeten zijn.
Dominique Willaert
april 2021
column
Erbij horen in tijden van anders zijn/denken
(column, niet verschenen in het magazine)
Het is meer dan ooit noodzakelijk om hernieuwd in te zetten op twijfel, op voortschrijdend inzicht, op argumentatie, op discussie, op meerstemmigheid, op feitelijkheid.
Christophe Busch
april 2021
column
Beste collega-politici, wat is jullie poolster?
(column, niet verschenen in het magazine)
Een stem zijn voor hen die al te vaak niet gehoord worden door de politiek maar op wiens leven politiek de grootste impact heeft, dat is wat mij drijft.
Thijs Verbeurgt
april 2021
column
'Alle bedden zijn vol'
(column, niet verschenen in het magazine)
Ook in Kenia rukt het virus op, onder meer vanuit buurland Tanzania. Getuigenis vanuit het Aga Khan University Hospital in Nairobi.
Marleen Temmerman
april 2021
column
Wie helpt de schoolteams?
(column, niet verschenen in het magazine)
Vlaanderen heeft nood aan onderwijsvisie, ondersteund door wetenschappers en gedragen door onderwijzers.
Jef Groffen
maart 2021
column
Wanneer heel Instagram plots over armoede praat
(column, niet verschenen in het magazine)
Hoe lang is het niet geleden dat er zo vaak én zo breed over armoede werd gepraat op sociale media als nu over menstruatie-armoede?
Celia Groothedde
maart 2021
column
Waarom worden de aula's in onderaanneming gekuist?
(column, niet verschenen in het magazine)
Als de universiteiten de morele vaandeldragers willen worden van een nieuw sociaal pact, kunnen ze beginnen zelf het goede voorbeeld te geven.
Maïka De Keyzer
maart 2021
column
Spend, spend, spend
(column, niet verschenen in het magazine)
Overheden moeten, in de woorden van het IMF, 'zoveel uitgeven als ze kunnen, en daarna nog wat meer uitgeven'.
Hielke Van Doorslaer
maart 2021
column
Sociaal werkers zijn veel te stil
(column, niet verschenen in het magazine)
Nu voor en achter de politieke schermen uitgevochten wordt wie de coronafactuur zal betalen en wie zal moeten besparen, is het dringend tijd om onze krachten te bundelen.
Lieselotte Van Hoecke
maart 2021
column
Sherman, we got a problem
(column, niet verschenen in het magazine)
Massadividenden zijn géén vergoeding voor het risico dat ondernemers nemen. Dat is toch een debat waard?
John Crombez
maart 2021
column
Ondernemers kunnen de wereld veranderen
(column, niet verschenen in het magazine)
Het is een beloftevolle evolutie dat ondernemers zich steeds meer engageren en dat sociale werkers steeds meer ondernemersskills gebruiken om hun doelstellingen te bereiken.
Joke Quintens
maart 2021
column
Ik zwijg niet langer
(column, niet verschenen in het magazine)
Ik neem me voor vaker te reageren op uiterst rechtse strapatsen, waar ik ze ook zie of lees, op de trein, op Twitter of in de familiale kring.
Olivier Pintelon
maart 2021
column
Hoeveel vooruitgang boekten we sinds de pest?
(column, niet verschenen in het magazine)
Het coronadraaiboek van de regering-De Croo was ook de gemiddelde middeleeuwer niet vreemd.
Wouter Ryckbosch
maart 2021
column
Fossiele brandstoffen zijn massavernietigingswapens
(column, niet verschenen in het magazine)
We hebben een non-proliferatieverdrag voor fossiele brandstoffen nodig. Wie neemt het voortouw?
Lien Vandamme
maart 2021
column
Een schamele 7.000 euro schadevergoeding
(column, niet verschenen in het magazine)
Slachtoffers van mensenhandel zouden niet moeten wakker liggen over hun medische kosten.
Saskia Van Nieuwenhove
maart 2021
column
De toekomst is aan de bruggenbouwers
(column, niet verschenen in het magazine)
De bevolking schreeuwt als een radeloos kind om leiders die ons weten te verbinden in een samenleving die oprecht zorg draagt voor het welzijn van al haar burgers.
Jaouad Alloul
maart 2021
column
Als het maar een vrouw is, toch?
(column, niet verschenen in het magazine)
Het debat rond de naamsverandering van de Brusselse Leopold II-tunnel naar de Annie Cordy-tunnel was problematisch. Hoeveel inwoners van onze hoofdstad kennen Annie Cordy?
Soumaya Majdoub
maart 2021
column
Representatie is geen collectieve bevrijding
(column, niet verschenen in het magazine)
Met Kamala Harris heeft de VS een eerste Zwarte vicepresident, maar daarmee is nog niets veranderd aan de structurele uitsluiting.
Nozizwe Dube
februari 2021
column
Onzekerheid over vaccins: een catch-22
(column, niet verschenen in het magazine)
Hoe krijg je mensen zover dat ze zich én laten vaccineren, én aan de coronaregels blijven houden?
Tijs Laenen
februari 2021
column
Nog even, en we herdenken het Vlaams Welzijn
(column, niet verschenen in het magazine)
Zes keer per jaar een extra miljoen budget aankondigen, is niet de oplossing voor de schrijnende problemen in de welzijnssector.
John Crombez
februari 2021
column
Jongeren hebben wél grinta
(column, niet verschenen in het magazine)
Wie zich de moeite getroost om het te zien, zal ontdekken hoe de jonge generatie op haar manier strijdbaar blijft.
Dominique Willaert
februari 2021
column
Hoe progressieven het pleit verloren en hoe het tij te keren
(column, niet verschenen in het magazine)
Het verleggen van het maatschappelijk discours vraagt drie zaken: een actieve ideologische debatcultuur, hyperlokaal engagement en collectief denken.
Thijs Verbeurgt
februari 2021
column
Groeten uit Kenia
(column, niet verschenen in het magazine)
Kenia zal waarschijnlijk tot 2022 moeten wachten op toegang tot levensreddende vaccins.
Marleen Temmerman
februari 2021
column
Geschiedschrijving vanuit heroïsch perspectief
(column, niet verschenen in het magazine)
Meer en meer wordt herinneringseducatie een onderdeel van culturele diplomatie.
Christophe Busch
februari 2021
column
De Exodus van Westphalia
(column, niet verschenen in het magazine)
Technisch opgeleide arbeiders verenigen zich steeds meer in virtuele gemeenschappen en vormen stilaan ook een natie.
Michel Bauwens
februari 2021
column
De batterij is het probleem niet
(column, niet verschenen in het magazine)
Elektrificatie kan alleen lukken door expliciet af te stappen van het groeidenken, en met strikte regels rond mensenrechten en milieu.
Lien Vandamme
februari 2021
column
C'est comme si on était mort
(column, niet verschenen in het magazine)
De Universele Rechten van de Mens zouden toch eerder de Selectieve Rechten van Mensen met een Rijksregisternummer moeten heten.
Martha Balthazar
februari 2021
column
Welk perspectief hebben kwetsbare werkzoekenden nog?
(column, niet verschenen in het magazine)
Om mensen aan de slag te krijgen zijn er ook jobs nodig. En daar strooit de coronacrisis roet in het eten.
Lieselotte Van Hoecke
januari 2021
column
Wat een vrouw ook doet, het lijkt nooit goed
(column, niet verschenen in het magazine)
Hoe kan het dat in de 21e eeuw een psycholoog klacht indient omdat een collega zich te sexy kleedt?
Jaouad Alloul
januari 2021
column
Nieuwe allianties: de creatie van een nieuw 'wij'
(column, niet verschenen in het magazine)
Laten we komaf maken met het vooroordeel tegen participatie dat de zwaksten uit de boot zouden vallen.
Joke Quintens
januari 2021
column
'Ga niet lopen want niemand moet je nog'
(column, niet verschenen in het magazine)
Tienerslachtoffers van mensenhandel verdienen onze aandacht.
Saskia Van Nieuwenhove
januari 2021
column
Een Viking in het Capitool
(column, niet verschenen in het magazine)
Voor veel rechts-extremisten zijn de middeleeuwen symbool voor een mythisch tijdperk van witte suprematie.
Wouter Ryckbosch
januari 2021