Abonneer Log in

Alle tags

migratie

column
Naar een nieuw normaal over migratie onder invloed van Vlaams Belang
(column, niet verschenen in het magazine)
Vlaams Belang komt voorlopig nergens aan de macht. Toch is haar invloed groot. De toekomstige regeringen zullen grotendeels een migratiebeleid voeren zoals dat door Vlaams Belang wordt bepleit.
Laura Jacobs
juni 2024
opinie
Tijd voor een nieuw tijdperk van integratieoptimisme
Vandaag doen de (klein)kinderen van migranten het steeds en is de arbeidsmarkt steeds meer afhankelijk van nieuwe immigranten.
Leo Lucassen
mei 2024
Superdiversiteit: kiezen we voor normalisering of problematisering?
Wie durft de superdiverse realiteit van vandaag onder woorden brengen en de mensen verbinden in een taal die alle Vlamingen respecteert en vooruithelpt?
Dirk Geldof
mei 2024
Is het nieuwe Migratiepact fair, efficiënt en duurzaam?
Wat staat er precies in het ‘historische’ Migratie- en Asielpact? Is het fair voor lidstaten, en is het fair voor vluchtelingen?
Ellen Desmet
mei 2024
column
Er was nooit meer migratiecontrole dan vandaag
(column, niet verschenen in het magazine)
Ondanks onheilsberichten dat migratie ongekende proporties aanneemt, leven we in een tijd waarin bewegingsvrijheid meer beknot is dan in eender welke periode in de geschiedenis.
Sara Cosemans
mei 2024
column
Migratiepact: een pact waarbij iedereen verliest
(column, niet verschenen in het magazine)
Terwijl het Europese Migratiepact zo goed als geen oplossing biedt voor de bezorgdheden van de EU-landen, houdt het voor mensen op de vlucht wel zeer ernstige mensenrechtenschendingen in.
Kati Verstrepen
april 2024
column
Welk migratiemodel voor links?
(column, niet verschenen in het magazine)
Tegenover het Australische migratiemodel van rechts, kan links het Zuid-Amerikaanse migratiemodel zetten.
Sara Cosemans
maart 2024
We zijn allemaal migranten
Door de aandacht te verschuiven van de ene, Grote Integratie, naar vele, kleine integraties, is het mogelijk om de complexiteit van integratie beter te vatten.
Luce Beeckmans en Karel Arnaut
maart 2024
Menu voor een andere migratiepolitiek
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Het is hoog tijd dat politici een genuanceerder en vooral eigen verhaal vertellen over ‘sociale mobiliteit in superdiversiteit’.
Pascal Debruyne
maart 2024
column
Solidariteit tussen lidstaten, niet met vluchtelingen
(column, niet verschenen in het magazine)
Het idee van het nieuwe Europese migratiepact dat de lasten zoveel mogelijk verdeeld moeten worden, verdoezelt de realiteit dat elke lidstaat in feite zijn eigen lasten probeert te minimaliseren.
Sara Cosemans
februari 2024
column
Wie durft de migratienorm uit te dagen?
(column, niet verschenen in het magazine)
Radicaal-rechts leidt, centrumrechts volgt en centrumlinks zwijgt. Welke partij durft een breekpunt te maken van een humaner migratiebeleid?
Laura Jacobs
september 2023
Open de economische migratiekanalen
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Een opener arbeidsmigratiebeleid is de sleutel om niet alleen problemen op onze arbeidsmarkt op te lossen, maar ook internationaal te werken aan een meer rechtvaardig migratiebeleid.
Flor Didden
juli 2023
Stevig, maar ook solidair met mensen op de vlucht?
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Sommige voorstellen van Vooruit ademen wantrouwen uit ten aanzien van mensen op de vlucht, alsof ze enkel gevlucht zijn om te profiteren van onze welvaartsstaat.
Anne Van Lancker
mei 2023
Nieuwkomers anders steunen om er echt bij te horen
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Waarom ik het vervangen van een leefloon door integratiesteun aan mensen die hier de eerste drie jaar in ons land verblijven een zeer goed idee vind.
Tom Meeuws
mei 2023
Hoe de Denen de sociaaldemocratie hebben prijsgegeven
Het migratiebeleid van Denemarken gaat tegen kernwaarden van sociaaldemocratie in en verwerpt een samenleving van solidariteit.
Brent Bellefroid
maart 2022
We zijn hier allemaal migranten
Steden wijzen de weg voor een samenleving die open en toegankelijk is voor iedereen.
Bruno Meeus, Bas Van Heur en Karel Arnaut
februari 2022
Voorbij het frame 'indringer' versus 'slachtoffer'
Wie een stap verder wil zetten in de moeilijke discussie over asiel en migratie moet weg uit de dichotomie 'De vijandige indringer' versus 'Het onschuldige slachtoffer'.
Baldwin Van Gorp
september 2021
Het is tijd voor een eengemaakte beschermingsprocedure
Een nieuwe, eengemaakte beschermingsprocedure is dé manier om de complexiteit van elk vluchtverhaal te verzoenen met de nood aan efficiëntere procedures.
Joost Depotter
september 2021
Investeer in mensen van buitenlandse afkomst
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Bijdragen van mensen van buitenlandse herkomst aan onze economie zijn essentieel. Daarom is de beslissing van Vlaanderen om inburgeringstrajecten betalend te maken onbegrijpelijk.
Astrid De Bruycker en Roeland Gielen
juni 2021
opinie
Perceptie­oorlog
Niet de aantallen, wel de frames vormen publieke opinies over asiel en migratie.
Arno Van Hootegem en Bart Meuleman
februari 2020
2019: een beslissend jaar voor humanitaire visa?
De mogelijkheden moeten worden verruimd om op een reguliere manier naar de EU te komen en hier een verzoek om internationale bescherming in te dienen.
Ellen Desmet
februari 2019
70 jaar mensenrechten: weinig reden tot vreugde
De beschermingsstandaarden worden verlaagd, de rechterlijke macht in vraag gesteld en de kritische stemmen verdacht gemaakt.
Nele Verbrugghe en Johan Lievens
december 2018
Waarom is migratie zo’n lastig thema voor socialisten?
Inhoudelijk is de stellingname van sp.a rond asiel en migratie vandaag min of meer doordacht. Toch lijkt de partij met de handrem te communiceren.
Wim Vermeersch
oktober 2018
Hoe greep te krijgen op toekomstige migratiestromen
Ilse Ruyssen
september 2017
De mythes in het migratiebeleid ontrafeld
Flor Didden en Bogdan Vanden Berghe
mei 2016
Hoe genereus zijn we voor migranten en vluchtelingen?
Toon (Antoon) Vandevelde
december 2015
Betekent meer diversiteit minder sociabiliteit?
Tim Reeskens
december 2015
WAT ALS Ed Miliband premier wordt?
Roger Liddle
februari 2015
Ondermijnt arbeidsmigratie de arbeidsvoorwaarden?
Paul de Beer
maart 2014
Vluchten kan niet meer
Anne Van Lancker en Els Keytsman
januari 2012
Superdiversiteit
Jan Blommaert
november 2011
Welke migratie voor welke integratie?
Monica De Coninck
januari 2011
Er is dringend nood aan een duurzaam migratiebeleid
Jozef De Witte en Koen Dewulf
december 2008
Kiezen voor een kosmopolitische blik
Dirk Geldof
september 2006
De 'herpositionering' van het migratie- en migrantendebat
Patrick Loobuyck
november 2004
edito
Ook een 'symbolisch dossier' is een politiek dossier
Koen Raes
september 2003
Huwelijksmigratie en volgmigratie: hoe gaan we ermee om?
Fatma Pehlivan
juni 2003
Kleur bekennen
Bob Van den Broeck
september 2002
Het verziekte debat over asiel en migratie
Patrick Loobuyck
september 2002
De herziening van het Duitse immigratiebeleid
Frank Caestecker
juni 2002
Nederlands leren in het kader van inburgering
Sacha Vissers
februari 2002
Culturele assimilatie, arbeidsintegratie en taalbeheersing
Folke Glastra en Petra Schedler
februari 2002
Een actief migratiebeleid: kansen voor internationale solidariteit?
Patrick Loobuyck
december 2000
Inburgeren in Nederland en Vlaanderen
Patrick Loobuyck
mei 2000