Abonneer Log in

Alle tags

fiscaliteit

edito
Socialisten moeten Financiën claimen
Het is van Hendrik De Man in 1936 geleden dat er nog een socialist minister van Financiën was. Het is nochtans de meest sociale portefeuille in de Wetstraat.
Wim Vermeersch
april 2024
Illusie van belastingverlaging wordt best opgeborgen
Als we dezelfde sociale bescherming willen behouden, zullen hervormingen nodig zijn. Maar moeten wij ons geen illusie maken dat dit belastingverlagingen zullen zijn.
Jozef Pacolet en Alexandra Fernandes
maart 2024
Het zijn niet enkel de zotten die werken
De oorzaak van de werkloosheidsval ligt niet bij de ‘genereuze’ werkloosheidsuitkering. Als zo’n val al bestaat, moeten we de oorzaak elders zoeken.
Olivier Pintelon
maart 2024
5 krachtlijnen voor een eerlijke belastinghervorming
De belastinghervorming van minister Van Peteghem is mislukt. Hopelijk kunnen we na 2024 wel stappen zetten naar een grote en eerlijke belasting'verlichting'.
Mark Michiels
september 2023
Belast de vermogens
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Of een vermogensbelasting al dan niet moet worden ingevoerd, is een politieke vraag. Niettemin zijn er goede redenen om een vermogensbelasting in overweging te nemen.
Arthur Apostel
augustus 2023
Doof het systeem van salariswagens uit
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Er is politieke én academische consensus om het systeem van salariswagens te laten uitdoven. Toch gebeurt er niets.
Kris Peeters
juli 2023
opinie
Zes randbemerkingen bij een fiscale hervorming
Wat we best in het achterhoofd houden bij de plannen van Vincent Van Peteghem.
Matthias Somers
mei 2023
Hoe we de personenbelastingen weer progressiever kunnen maken
De toptarieven moeten vandaag opnieuw omhoog, zodat de lage en gemiddelde inkomens netto meer overhouden. Een alternatief voorstel aan minister Van Peteghem.
Bakou Mertens en Arthur Jacobs
april 2023
Hoe 6.000 euro je leven kan veranderen
Doorbreek de vicieuze cirkel die sociale mobiliteit tegenhoudt en geef aan iedereen bij het begin van hun loopbaan een universeel basiskapitaal van 6.000 euro.
Koen Schoors
april 2023
The winner takes it all?
De rijkste 1% bezit ondertussen 45,6% van de rijkdom in de wereld, terwijl de armste helft slechts 0,75% bezit.
Julien Desiderio en Femmy Thewissen
januari 2023
Is Nederland een belastingparadijs?
Nederland heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt, maar er zijn meer maatregelen nodig om het aantal brievenbusmaatschappijen te verminderen.
Jan Vleggeert
januari 2023
Pleidooi voor overwinstbelastingen
We moeten de idee van een crisisbijdrage op buitengewone winsten nieuw leven inblazen, door een nieuw progressief tarief binnen de vennootschapsbelasting.
Wouter Lips
juni 2022
Alle inkomsten zijn gelijk, maar sommige...
Waar zit de onmacht die de fiscale hervorming bemoeilijkt? Waar zit de macht die ze tegenhoudt?
Jan Verschooten
januari 2022
column
Vraagtekens bij de pensée unique over 'lagere lasten op arbeid'
(column, niet verschenen in het magazine)
Sommige voorstanders van 'lagere lasten op arbeid' spreken met een dubbele tong en bepleiten een ronduit inegalitaire agenda.
Olivier Pintelon
juli 2021
Een fiscale hervorming vereist fiscale axioma's
Het draagkrachtbeginsel en het neutraliteitsbeginsel in ons belastingstelsel zijn vandaag sterk verwaterd.
Michel Maus
juni 2021
De lange aanloop naar een globale minimumbelasting voor multinationals
Bidens voorstel voor een globale minimumbelasting van 21% lijkt uit de lucht te vallen, maar is eigenlijk de eindspurt van de pogingen na de vorige financiële crisis.
Wouter Lips
juni 2021
'Een vermogensbelasting is onmogelijk'
Er circuleren heel wat valse argumenten tegen een vermogensbelasting, waar het vaak moeilijk is om de getrouwheid van die argumenten te beoordelen.
Sacha Dierckx
december 2020
redactie
Wat mogen we verwachten op fiscaal vlak?
Het Vivaldi-regeerakkoord is geen volledige trendbreuk met de regering-Michel, maar legt toch veelkleuriger accenten.
Maaike Vanmeerhaeghe
november 2020
interview
'Een nieuwe effectentaks is geen goed idee'
Men blijft kromme belastingen uitvinden om toch maar te vermijden wat er nodig is: een brede, lagere belasting op het totale kapitaalinkomen.
Sarah Kuypers & Kevin Spiritus
november 2020
tot slot
Het algemeen belang
In woord stellen politici reeds veelvuldig het algemeen belang voorop, maar volgt nu ook daad?
Maaike Vanmeerhaeghe
juni 2020
Adem inhouden voor een nieuwe fiscaliteit
Laat ons hopen dat deze pandemie de trigger is om eindelijk komaf te maken met onzinnige verwijzingen naar het 'overheidsbeslag'.
André Decoster
mei 2020
opinie
Ooit worden we allemaal single
Er is geen enkel land waar single zijn zo duur is als in België. Terwijl het aantal singles stijgt, blijft het beleid achter.
Selma Franssen
mei 2019
Stop de fiscale race to the bottom
Ondanks veel goede wil, blijven fundamentele oplossingen tegen internationale belastingontwijking en -concurrentie vooralsnog uit.
Maaike Vanmeerhaeghe
april 2019
opinie
Meer huisbezit, minder armoede bij ouderen?
Er is een beter alternatief dan brede fiscale steunmaatregelen voor woningbezit: verhoog het wettelijk pensioen.
Sien Winters
juni 2018
Een ander begrotingsproces en vermogensfiscaliteit
Gert Peersman
januari 2017
Mythes houden meerwaardebelasting tegen
Inti Ghysels
november 2016
Hoger, lager: wat met de vennootschapsbelasting?
Sacha Dierckx
november 2016
Contouren van een duurzame taxshift
Bart Martens
oktober 2016
Hoe fiscale ruimte creëren?
Kalaivani Karunanethy, Matthew Cummins en Isabel Ortiz
oktober 2015
Vergroening fiscaliteit: de tijd is rijp
Mathias Bienstman
maart 2015
Wat na de Luxleaks?
Jan Van de Poel
januari 2015
Een billijke fiscale bijdrage van de vermogens in België
Nico Pattyn
maart 2014
Waar voor je geld?
Hannes De Reu
november 2013
Vermogensfiscaliteit: mythe en werkelijkheid
Alex Van Steenbergen en Inti Ghysels
november 2013
Het laatste taboe: de vergroening van de fiscaliteit
Bart Martens
juni 2013
edito
Offshore Leaks: lessen voor links
Dries Lesage
mei 2013
Is ons belastingstelsel fair?
Tom Jansen en Inti Ghysels
oktober 2012
Onderzoekscommissie fiscale fraude als mijlpaal?
Stefaan Van Hecke
december 2010
Naar meer rechtvaardige Vlaamse fiscaliteit
Mehdi Koocheki
december 2010
Naar een eerlijke fiscale bijdrage op vermogensinkomsten
Dirk Van der Maelen
december 2010
Mogen ondernemingen 'burgers' zijn?
Dirk Van Braeckel
december 2010
edito
Haal het geld waar het zit
Jean-Marie De Baene
december 2010
G20-actie omtrent belastingparadijzen dreigt lege doos te blijven
Dries Lesage
december 2010
project in de kijker
Financieel Actie Netwerk
Eric Goeman
december 2010
Aanbevelingen voor een beter fiscaal milieubeleid
Christian Valenduc
december 2009
Sociale fraude in België
Kris Boers
juni 2007
Heiligen de middelen het doel?
Angeline Van Den Rijse
februari 2002
Back to basics?
Jan Vermeersch
oktober 2000
Bedrijven in vervoering?
Dirk Van Evercooren
april 2000
De verkeersknoop ontwarren met fiscale maatregelen
Kris Van der Coelden
maart 2000