Abonneer Log in

Alle tags

interview

interview
'Er komt geen Grieks scenario voor België'
Ik geloof niets van de doemberichten die zeggen dat België in de afgrond zal vallen.
Ive Marx
mei 2024
interview
'Alleen de Europese Unie kan de mensen echt beschermen'
Europa moet zijn defensiecapaciteit opbouwen, maar we mogen dit nooit als argument accepteren om het sociaal beleid of de groene transitie op te offeren.
Maria João Rodrigues
mei 2024
interview
'Er valt een wereld te winnen met herverdeling'
Zet een limiet op buitensporige rijkdom en herinvesteer dat geld in kansarme burgers. Stel je voor welke groei aan productiviteit en innovatie er dan kan ontstaan.
Ingrid Robeyns
april 2024
interview
'Lokale besturen ondervangen het falen van Vlaanderen'
De media mogen wel eens meer belichten wat lokale besturen allemaal zélf doen om de publieke dienstverlening op peil te houden.
Bieke Verlinden
maart 2024
interview
'Vlaams Belang is niet hét thema van de verkiezingen'
De verkiezingen gaan over het bewaren en het versterken van de democratische samenleving, en over in welke richting de samenleving moet gaan.
Jos Geysels
februari 2024
interview
'Zon is de toekomst'
Een bommenwerper vliegt niet op zonne-energie. Het is de fossiele sector die de oorlogen bepaalt.
Aviel Verbruggen
januari 2024
interview
'In Latijns-Amerika lachen ze met Europa'
We zitten in een 'interregnum', een tijdsbestek tussen de oude en nieuwe wereldorde. "In de komende tien jaar wordt de nieuwe wereldorde in een definitieve plooi gelegd."
Garcia Linera
december 2023
interview
'De tweestatenoplossing is niet meer mogelijk'
Ofwel wordt het de zuivering van de Palestijnen, ofwel een binationale staat met gelijke rechten. "Maar voor dat laatste moet druk komen van het Westen."
Ludo De Brabander
december 2023
interview
'GroenLinks-PvdA wil de grootste worden'
Bestaanszekerheid en klimaatrechtvaardigheid zijn twee zijden van dezelfde medaille.
Tim 'S Jongers & Noortje Thijssen
november 2023
interview
'De onderkant weer verheffen via onderwijs'
Links heeft de fout gemaakt om alles wat met onderwijskwaliteit te maken heeft aan rechts over te laten.
Dirk Van Damme
oktober 2023
interview
'De kapitaalmarkten moeten weer in hun kot'
Links moet deze keer wél klaarstaan bij de volgende crisis van het kapitalisme die onvermijdelijk komt. "We hebben een Observatorium van de Ongelijkheid nodig".
Paul Goossens
september 2023
interview
'België heeft nood aan efficiënt federalisme'
Zowel de status quo als het confederalisme werken niet. "Welke politicus durft te pleiten voor efficiëntie en samenwerking in een België met vier deelstaten?"
Willem Sas
juni 2023
interview
'Een andere wereld is mogelijk'
Het verhaal over de meenten kan een inspiratiebron zijn voor linkse politiek. Het biedt een lens waardoor we allerlei hedendaagse problemen opnieuw kunnen bekijken.
Thijs Lijster
mei 2023
interview
'Succes hangt vaak af van geluk'
Denk je écht dat Marie de meest getalenteerde persoon was om het nieuwe baasje van Samson te worden?
Wim Van Lancker
april 2023
interview
'Ons Capitool wordt al elke dag bestormd'
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Vlaanderen staat op een keerpunt. Er worden vele middelen ingezet om de culturele eigenheid van Vlaanderen vorm te geven en zodoende de rechts-nationalistische visie te legitimeren.
Tom Lanoye
april 2023
interview
'De aardbeving is een godsgeschenk voor Assad'
Assad gebruikt de aardbeving als een pr-campagne om zichzelf internationaal te rehabiliteren.
Brigitte Herremans
maart 2023
interview
'Ecosocialisme wil het ruime leven voor iedereen'
In het boek 'La vie large' stelt PS-voorzitter Paul Magnette zijn ecosocialisme voor. "Als we de transitie collectief aanpakken, zal het leven voor velen net beter worden."
Paul Magnette
februari 2023
interview
'Extreme rijkdom is pure verspilling'
Volgens onderzoek is 2,2 miljoen euro zowat de grens waarop rijkdom niets meer toevoegt aan iemands leven en we moeten beginnen denken aan herverdeling.
Dick Timmer
januari 2023
interview
'Er waait een sociaaldemocratische wind door Europa'
Mensen verlangen naar politici die persoonlijk, oprecht en waardengedreven zijn, en dat hebben sociaaldemocraten in verschillende landen goed begrepen.
Ania Skrzypek
december 2022
interview
'De energiecrisis dreigt het politiek vertrouwen verder te kelderen'
De energiecrisis, en meer bepaald een ontoereikende reactie van de politiek op de exploderende prijzen, dreigt het politiek vertrouwen verder te kelderen.
Silke Goubin
oktober 2022
interview
'Maak van ruimtelijke ordening opnieuw een positief project'
Als ik zie hoe al de uitzonderingsregels op de ruimtelijke ordening tot stand komen, val ik soms echt achterover. Waar is Vlaanderen eigenlijk mee bezig?
Tom Coppens
september 2022
interview
'De flinkse lijn is een vergissing'
Een groeiend deel van de arbeidersklasse is vrouwelijk, heeft een migratieachtergrond en progressieve standpunten rond kwesties als LGBT-rechten en immigratie.
Tarik Abou-Chadi
juni 2022
interview
'Het platteland is geen verloren land'
De extreemrechtse revolte van het platteland gaat over zoveel meer dan de angst voor het vreemde.
Jeremie Vaneeckhout
mei 2022
interview
'Eens je de andere ontmenselijkt, loopt het verkeerd'
Oekraïners worden weggezet als fascisten en homoseksuelen die met alle geweld moeten worden verslagen.
Hans Achterhuis
mei 2022
interview
'We leven in een tijdperk van hyperpolitiek'
Mensen die zich vroeger nooit politiek uitspraken, plaatsen nu een vlaggetje van Oekraïne of een driehoekje van Black Lives Matter op hun sociale media.
Anton Jäger
april 2022
interview
'Waar moeten Brusselaars straks klacht indienen tegen discriminatie?'
De oprichting van een nieuw Vlaams mensenrechteninstituut zal het voor Brusselaars nodeloos complex maken om melding te doen van racisme en discriminatie.
Els Rochette
maart 2022
interview
'Inzake wonen blijft de Vlaamse overheid in gebreke'
Wonen is een grondrecht. De Vlaamse overheid neemt onvoldoende initiatief om dit recht ook effectief waar te maken.
Stefan Goemaere
februari 2022
interview
'Onrecht wegwerken is geen vreedzaam theekransje'
Gezelligheid wordt schromelijk overschat. Onrecht wegwerken is soms lelijk, luid en onharmonieus, en bijna altijd oncomfortabel.
Bieke Purnelle
januari 2022
interview
'Ont-angsten is ont-liberaliseren'
De markt schept geen vertrouwen, maar creëert angst door de veralgemening van het concurrentiebeginsel.
Rudi Laermans
december 2021
interview
'Ecosocialisme is de weg vooruit'
Jonas Van der Slycken gelooft in een ecosocialisme dat afscheid neemt van de groeieconomie. "Alleen dan zal de ecologische en sociale transitie zich voltrekken."
Jonas Van der Slycken
november 2021
interview
'Onze steden staan er opnieuw'
We hebben de jongste 20 jaar in onze steden te veel nadruk op wonen gelegd en andere functies zoals werken uit de stad geduwd.
Linda Boudry
oktober 2021
interview
'Voor radicaal-rechts is Greta Thunberg de handpop van de elite'
'Er is een alliantie van antagonismen ontstaan, waar immigratie, feminisme en klimaatverandering met elkaar verweven zijn geraakt.'
Kjell Vowles
september 2021
interview
'De Europese relance zal ook verliezers kennen'
De één moet zich tevreden stellen met een eenmalige consumptiecheque, de ander surft als aandeelhouder mee op door Europa gesubsidieerde megaprojecten.
Louise Hoon
juni 2021
interview
'De vloer zakt weg onder de achterblijvers'
Je hoort de vergeten groep van de lagere middenklasse nooit, behalve soms een sappige soundbite op het journaal.
Geert Schuermans
mei 2021
interview
'Iedereen moet erbij horen'
De lijm vinden om van een groep individuen een samenleving te maken, dat is vandaag de uitdaging.
Rik Coolsaet
april 2021
interview
'Laten we ons massaal bemoeien met economie'
Openbare aanbestedingen en grondbeleid zijn essentieel om het stedelijk economisch beleid te heroriënteren. Niets belet ons om een publiek aannemersbedrijf op te richten.
Sarah De Boeck
maart 2021
interview
'De avondklok vormt geen bedreiging voor de vrijheid'
Zolang de maatregelen breed gedragen worden en onderhevig zijn aan de controle van parlement, pers en middenveld, schaden ze onze vrijheid niet.
Annelien De Dijn
februari 2021
interview
‘Niemand spreekt over Orbáns falend sociaal beleid’
Hongarijewatchers focussen meestal op de rechtsstaat, maar de groeiende ongelijkheid is minstens even belangrijk.
László Andor
januari 2021
interview
'De normalisering van radicaal-rechts'
Donald Trump is binnenkort weg, maar zijn nalatenschap is groot. "Tweet na tweet zijn de grenzen verschoven".
Léonie de Jonge
december 2020
interview
'Coronacrisis toont het failliet van de kaasschaaf'
De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat we met de klassieke manier van besparen in de problemen komen.
Filip De Rynck
oktober 2020
interview
'Belast erfenissen boven 100 miljoen aan 100%'
Grote vermogens vormen een publiek gevaar. We moeten terug naar een systeem met minder ongelijkheid.
Paul De Grauwe
september 2020
interview
'Blijvende solidariteit of opnieuw puur ego'
Een regering van nationale eenheid is de beste formule om te komen tot een gedragen sociaal, ecologisch en economisch pact.
Norbert De Batselier
juni 2020
interview
'Green Deal is fundament van economische heropstart'
Als we het meteen slim aanpakken, slaan we twee vliegen in één klap: we starten onze economie weer op én we investeren in een rechtvaardig systeem.
Kathleen Van Brempt
mei 2020
interview
'Ik maak me zorgen over onze zorgverstrekkers'
Dat een spoedarts zelf moet beslissen wie blijft leven en wie niet, is onmenselijk.
Ignaas Devisch
april 2020
interview
'Non-klimaatbeleid is onbetaalbaar'
Denkt Zuhal Demir dat de bouw van een gigantische zeesluis op de Schelde of het afdammen van de hele Noordzee dan wél betaalbaar zal zijn?
Hans Bruyninckx
maart 2020
interview
'De onweerstaanbare kracht van de mainstream'
"Moslims nemen de boel hier niet over. In de statistieken blijkt de druk van de mainstream net heel sterk."
Jan Willem Duyvendak
februari 2020
interview
'Links kan enkel internationalistisch zijn'
Voor de Griekse ex-minister van Financiën is er geen ander alternatief dan de EU van binnenuit te proberen transformeren.
Yanis Varoufakis
januari 2020
interview
’10 cent extra per uur is een aalmoes’
Naast Griekenland is België het enige land in de EU waar het minimumloon aan waarde verloor tussen 2010 en 2019.
Miranda Ulens
december 2019
interview
'Attack The City'
Socialisten moeten de banken op net dezelfde manier aanpakken als Margaret Thatcher dat deed met de vakbonden.
Grace Blakeley
november 2019
interview
'Het gaat nog steeds over arbeid versus kapitaal'
Met een chief happiness officer in elk bedrijf gaan we er de conflicten niet oplossen.
Maarten Hermans
oktober 2019
interview
‘Geen Chinese muur tussen N-VA en Vlaams Belang’
De Vlaamse identiteit heeft zich aangesloten bij een nieuwe Europese identiteit die vertrekt vanuit suprematiedenken.
Vincent Scheltiens
september 2019
interview
‘Een regering met PS en N-VA moet mogelijk zijn’
PS en N-VA moeten zich bevrijden van hun respectievelijke druk ter linker- en rechterzijde.
Carl Devos en Dave Sinardet
juni 2019
interview
‘Pret­pedagogie klinkt fantastisch’
In het Nederlands kan je samengestelde woorden maken die goed klinken, wat in het Engels niet kan.
Baldwin Van Gorp
mei 2019
interview
'EVP wordt gegijzeld door rechts'
Ik ben lange tijd actief geweest in Afrika voor verkiezingsobservaties. Wat nu allemaal in Hongarije gebeurt, dat heb ik nooit eerder gezien
Judith Sargentini
april 2019
interview
‘Waarom worden slachtoffers opgesloten?’
Waarom worden de minderjarige slachtoffers van gedwongen prostitutie opgesloten en komen hun pooiers eerder vrij?
Saskia Van Nieuwenhove
maart 2019
interview
'Na 26 mei gaat mijn Twitter dicht'
Dit zal mijn 20ste campagne zijn in 40 jaar. Het is mooi geweest.
Dirk Van der Maelen
februari 2019
interview
‘Jobs, jobs, jobs is geen progressief project’
Aan het werk zijn, betekent in een positie van onderdanigheid zitten. Niemand droomt er van te rapporteren aan een app.
Guy Standing
januari 2019
interview
‘Sociaal­democraten moeten opnieuw ver­binden’
Een verhaal vertellen dat burgers met elkaar verbindt, is de enige oplossing. Dat is ingewikkeld, maar niet onmogelijk.
Sarah de Lange
december 2018
interview
‘De 30 urenweek is verrassend realistisch’
Als ze wil, kan de volgende regering al in 2019 praktische obstakels wegwerken en financiële incentives creëren voor werktijdverkorting.
Olivier Pintelon
november 2018
interview
'Het is klasse, suffie, niet identiteit'
Links heeft zich verloren in het narcisme van de kleine culturele verschillen en is de klassenstrijd vergeten.
Ewald Engelen
oktober 2018
interview
‘Het kapitalisme heeft veel steden gesloten’
Hoe kunnen we opnieuw ‘open’ steden bouwen waar mensen samenleven en om geven?
Richard Sennett
september 2018
interview
‘Ongelijkheid zorgt voor statusangst’
In ongelijke samenlevingen zien we meer compulsief eten, compulsief drinken, compulsief shoppen en compulsief gokken.
Kate Pickett
juni 2018
interview
‘Zolang er verzet is, is er hoop’
Overal waar er onrecht is, komen mensen in verzet. Soms levert dat niet veel op. Soms maakt het een wereld van verschil.
Samira Atillah
mei 2018
interview
‘Alle markteconomieën eindigen ongelijk en onvrij’
Het is een misvatting om België en Nederland als eilanden te zien in een oceaan van ongelijkheid.
Bas van Bavel
april 2018
interview
‘Het project-Francken: weren, ontraden, terugsturen’
De vraag is hoe ons land zou reageren mocht het aan een buitengrens van Europa liggen. Theo Francken zou net als Viktor Orbán het hek sluiten, daar ben ik van overtuigd.
Charlotte Vandycke
maart 2018
interview
‘Het Vlaams Belang op het Schoon Verdiep?’
Ik heb Theo Francken en Peter De Roover al horen zeggen dat met Vlaams Belang moet kunnen worden samengewerkt en ik heb Bart De Wever hen niet uitdrukkelijk horen tegenspreken.
Marc Swyngedouw
februari 2018
interview
‘Communiceer met kiezers op het morele niveau’
Wil je verkiezingen winnen, dan moet je het debat framen rond moraliteit, niet rond beleid. Benadruk de rol van het publieke goed en voed het zorgzame oudermodel van progressieve kiezers.
George Lakoff
januari 2018
interview
'Gelukkig hoeft een denktank niet electoraal te scoren'
Sacha Dierckx en Matthias Somers (Denktank Minerva)
december 2017
interview
'Hervorm het bijstandssysteem'
Marjolijn De Wilde (Onderzoeker sociaal beleid)
november 2017
interview
'Red de gemeenteraads­verkiezingen'
Luc Huyse (Socioloog)
oktober 2017
interview
'Strenge activering kan leiden tot lagere jobkansen'
Sarah Vansteenkiste (Arbeidsmarktspecialiste)
september 2017
interview
'Cocreatie is het nieuwe activisme'
Joke Quintens (Stadsmaker)
juni 2017
interview
'De parabel van de kip en het varken'
Rudy Coddens en Julien Van Geertsom
mei 2017
interview
'De perfecte storm voor PvdA'
Klara Boonstra (Directeur Wiardi Beckman Stichting)
april 2017
interview
'De problematische slogan van N-VA'
Stijn Oosterlynck (Stadssocioloog)
maart 2017
interview
'Een road map voor progressieven richting 2018'
Eric Corijn (Hoogleraar stadsstudies)
februari 2017
interview
'De frustratie van N-VA'
Kris Deschouwer (Politicoloog)
januari 2017
interview
'Massaal jobs voor laaggeschoolden subsidiëren'
Bea Cantillon (Sociologe)
december 2016
interview
'Politici worden tussenpersonen'
Rik Pinxten (antropoloog)
november 2016
interview
'Hebben sociaaldemocaten de moed om in beweging te komen?'
Frans Timmermans (vicevoorzitter van de Europese Commissie)
oktober 2016
interview
'Finaal ging Het Sienjaal over staatsvorming'
Bruno De Wever (historicus)
september 2016
interview
'We mogen 'wederkerigheid' niet laten kapen door rechts'
Frank Vandenbroucke (Hoogleraar Universiteit van Amsterdam)
juni 2016
interview
'Safe havens in de regio zijn een schijnoplossing'
Vanessa Saenen (woordvoerder UNHCR België)
mei 2016
interview
'Moslimjongeren weerbaarder maken tegen irrationalisme'
Johan Braeckman (filosoof)
april 2016
interview
'Is de deeleconomie wel zo wenselijk?'
Koen Frenken (Innovatiewetenschapper)
maart 2016
interview
'De toekomst draait om verbondenheid'
Wouter Hillaert (Woordvoerder Hart boven Hard)
februari 2016
interview
'De armoede zal alleen maar stijgen'
Jill Coene (armoedespecialist)
januari 2016
interview
'Wat meer rechtvaardigheid én beschavende hypocrisie'
Philippe Van Parijs (filosoof)
december 2015
interview
'Creeër een federale en Vlaams Nudge Unit'
Jan-Emmanuel De Neve (Gedragseconoom Oxford)
november 2015
interview
'Het recht op sociale bescherming is universeel'
Claire Courteille (Directeur IAO Benelux en de EU)
oktober 2015
interview
'Waarom bouwen we geen brug tussen Ceuta en Cadiz?'
Johan Wets (migratiekenner HIVA)
september 2015
interview
'De kracht van concrete actie'
Tine Hens (journaliste en auteur)
juni 2015
interview
'Naar links, of niet?'
John Crombez en Bruno Tobback (Kandidaat-voorzitters sp.a)
mei 2015
interview
'De noodzaak van een Europese sociale zekerheid'
James K.Galbraith (Amerikaans econoom)
april 2015
interview
'Links moet minder de straat op en meer de leeskamer in'
Rutger Bregman (Nederlands historicus)
maart 2015
interview
'Pessimisme in de theorie, optimisme in de praktijk'
Lieven De Cauter (Cultuurfilosoof)
februari 2015
interview
'Andere migratie, andere verzorgingsstaat'
Monique Kremer (Nederlands onderzoeker)
januari 2015
interview
'Meer eenheid bij oppositie dan bij meerderheid'
Karin Temmerman en Kristof Calvo (Fractieleiders Kamer)
december 2014
interview
'We hebben een digitale sociaaldemocratie nodig'
Michel Bauwens (Cyberfilosoof)
november 2014
interview
'Gevaar op accidentele Brexit'
Richard Corbett (Europarlementslid Labour)
oktober 2014
interview
'Onze sociale bescherming moet beter'
Ive Marx (Ongelijkheidsspecialist - UA)
september 2014
interview
'De tijd van de aparte nationale democratieën is voorbij'
Hendrik Vos (politicoloog - UG - en Europakenner)
juni 2014
interview
'Wat bezielt de leiders van de Derde Weg?'
René Cuperus (Nederlands ideoloog en columnist)
mei 2014
interview
'We mogen ons niet laten demotiveren'
Bleri Lleshi (politiek filosoof)
april 2014
interview
'Marktfalen in het hart van de vrije markt'
Joris Luyendijk (journalist en antropoloog)
maart 2014
interview
'Buitenparlementair verzet om dingen in beweging te krijgen'
Thomas Decreus (politiek filosoof en activist)
februari 2014
interview
'Een confederale staat is geen staat'
Els Witte (ere-rector VUB)
januari 2014
interview
'Economen hoeven ons geen geweten te schoppen'
Gert Peersman en John Crombez
december 2013
interview
'Politiek heeft weinig invloed op wie we zijn'
Joost Vandecasteele (comedian, auteur)
november 2013
interview
'We zien genderstereotypering niet meer'
Asha ten Broeke (freelance journalist)
oktober 2013
interview
'Het is een kwestie van ideologie, niet van kennis'
Hannes Swoboda (Fractieleider Europese sociaaldemocraten (S&D))
september 2013
interview
'Vrouwen zijn altijd de sigaar'
Marleen Temmerman (Wereldgezondheidsorganisatie - WGO)
juni 2013
interview
'Het is niet de vakbond die met de billen bloot staat'
Rudy De Leeuw (Voorzitter ABVV)
mei 2013
interview
'Unizo en Voka vertegenwoordigen niet alle ondernemers'
Karl Reremoser (Woordvoerder progressief ondernemersplatform Initiate)
april 2013
interview
'Het zijn de burgers die aan het stuur zitten'
Jan Rotmans (hoogleraar transitiemanagement, Erasmus Universiteit Rotterdam)
maart 2013
interview
'Onder de vlag van vrijheid zit veel onvrijheid'
Alicja Gescinska (filosofe Universiteit Gent)
februari 2013
interview
'Du bist Schuld'
Meryame Kitir en Rudi Kennes ([oud]vakbondsafgevaardigden en mandatarissen voor sp.a)
januari 2013
interview
'De geesten rijpen te traag'
Jos Delbeke (directeur-generaal Klimaatactie van de Europese Commissie)
december 2012
interview
'Het recht om scheef te staan'
Stijn Tormans (journalist)
november 2012
interview
'Europa's fantoompijnen'
Ruddy Doom (emeritus en China-kenner)
oktober 2012
interview
'De politieke elite heeft geen belang bij het veranderen van het systeem'
Tinneke Beeckman (filosofe)
september 2012
interview
'Is het nog van ons?'
Diederik Samsom (partijleider Partij van de Arbeid)
juni 2012
interview
'De staat van morgen'
Adjiedj Bakas (Nederlands trendwatcher)
mei 2012
interview
'Digitale revolutie noopt tot tabula rasa in het onderwijs'
Peter Hinssen (digitaal visionair en consultant)
april 2012
interview
'De obsessie voor de materie vervangen door het Paradigma van Persephone'
Jeroen Olyslaegers (auteur en Occupy-activist)
maart 2012
interview
'Tijd voor een nieuw maatschappelijk manifest'
Herman Balthazar (ere-gouverneur Oost-Vlaanderen)
februari 2012
interview
'Je kunt een doctoraat hebben in economie en nooit weten wat geld is'
Bernard Lietaer (econoom)
januari 2012
interview
'De markt heeft geen hersenen'
Johan Albrecht (milieueconoom)
december 2011
interview
'Het machtige YOU verandert de politieke context'
David Van Reybrouck (auteur en G1000-bezieler)
november 2011
interview
'In de natuur is er 's avonds geen licht meer'
Bruno Tobback (voorzitter sp.a)
oktober 2011
interview
'Linkse leiders denken dat het veiliger is om stil te zijn'
Drew Westen (Amerikaans hoogleraar psychologie)
september 2011
interview
'Toen ik klein was, was onkuisheid werkelijk haram. Nu is dat halal'
Etienne Vermeersch (filosoof)
juni 2011
interview
'Etnische propaganda is de gemakkelijkste propaganda'
Marten Schalkwijk (Surinaams hoogleraar)
mei 2011
interview
'Het precaire evenwicht tussen gezondheid en welzijn'
Jean-Jacques Cassiman (prof.em.menselijke genetica)
april 2011
interview
'Sociaaldemocratie is volksverheffing'
Ahmed Marcouch (Tweede Kamerlid PvdA)
maart 2011
interview
'De financieringswet voor dummies'
André Decoster (econoom KU Leuven)
februari 2011
interview
'Het sluipende gif van een gewelddadige utopie'
Hans Achterhuis (filosoof)
januari 2011
interview
'Het dramatische parcours van de PvdA'
André Krouwel (politicoloog Vrije Universiteit Amsterdam)
december 2010
interview
'Het splitsen van de sociale zekerheid is een slogan'
Bea Cantillon (Hoogleraar sociologie, Universiteit Antwerpen)
november 2010
interview
'Paars eindigde voor ons in een coma'
Mark Elchardus (VUB) en Kees Schuyt (emeritus, Universiteit van Amsterdam)
oktober 2010
interview
'Het Waalse Plan B: la Belgique française'
Guido Fonteyn (journalist en Walloniëkenner)
september 2010
interview
'Op de trein der mislukkingen'
Ivan De Vadder (VRT-journalist)
juni 2010
interview
'Gratis kinderopvang is een evidentie'
Jan Vranken (Armoedespecialist)
mei 2010
interview
'De zon of de wind kan je niet privatiseren'
Hermann Scheer (SPD-parlementslid en voorzitter Eurosolar)
april 2010
interview
'De geur van humaniteit wordt verward met de stank van zachte heelmeesters'
Marcel Van Dam (oud-PvdA-minister en grijze rebel)
maart 2010
interview
'Het politieke landschap is te versnipperd'
Norbert De Batselier (Directeur van de Nationale Bank)
februari 2010
interview
'De sociaaldemocratie moet het contact met de samenleving herstellen'
Monika Sie Dhian Ho (Directeur Wiardi Beckman Stichting)
januari 2010
interview
'Kijken door de bril die ongelijkheid ziet'
Rik Coolsaet (hoogleraar UGent)
december 2009
interview
'De socialistische winkel is gesloten'
Martin Schulz (PES-fractieleider)
november 2009
interview
Eén socialistische visie op diversiteit?
Patrick Janssens en Daniël Termont (sp.a burgemeesters)
oktober 2009
interview
'Onze knelpunteconomie vereist andere accenten'
Fons Leroy (gedelegeerd bestuurder VDAB)
september 2009
interview
'Misschien heeft België een nog grotere crisis nodig?'
Arend Lijphart (politicoloog)
juni 2009
interview
‘Het corpus van het democratisch socialisme blijft intact’
Karel Van Miert (voormalig Europees commissaris en SP-voorzitter)
mei 2009
interview
‘Word weer de regisseur van je eigen leven’
Frank Van Massenhove (overheidsmanager)
april 2009
interview
‘Geen verdeelde herkomst, maar een gedeelde toekomst’
Paul Scheffer (publicist)
maart 2009
interview
'Als we het oude systeem herstellen dreigt de catastrofe'
Wouter van Dieren (milieuactivist)
februari 2009
interview
'De boerka is een verschrikkelijk ding'
Lilianne Ploumen (PvdA-voorzitter)
januari 2009