Abonneer Log in

Alle tags

Vlaams Belang

Pleidooi voor vrijheid, rechtvaardigheid en generositeit
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Laat ons in dialoog gaan met de kiezers van extreemrechts, hun bekommernissen ernstig nemen, een sterk sociaaleconomisch en ecologisch beleid voeren, en hen wijzen op al het moois dat de liberale manier van leven ons te bieden heeft.
Dirk Verhofstadt
juni 2024
column
Naar een nieuw normaal over migratie onder invloed van Vlaams Belang
(column, niet verschenen in het magazine)
Vlaams Belang komt voorlopig nergens aan de macht. Toch is haar invloed groot. De toekomstige regeringen zullen grotendeels een migratiebeleid voeren zoals dat door Vlaams Belang wordt bepleit.
Laura Jacobs
juni 2024
Geen vrije baan aan ‘hate speech’
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
N-VA en Vlaams Belang willen dat het aanzetten tot haat straks nog enkel strafbaar is als wordt aangezet tot gewelddadig gedrag.
Dirk Voorhoof
juni 2024
Vlaams Belang is geen sociale volkspartij
Achter de opgeblonken facade gaat een mens- en maatschappijbeeld schuil dat ongelijkheid legitimeert, uitsluiting propageert, en vakbonden en verzet muilkorft.
Marijke Persoone
mei 2024
En toen bleef het oorverdovend stil
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Wat Vlaams Belang zegt over LGBTQIA+-personen raakt me, maar verbaast me niet meer. De stilte van de andere partijen daarentegen des te meer.
Thibaut Duthois
mei 2024
column
Waarom koopkracht meer is dan een slogan
(column, niet verschenen in het magazine)
Wat als … de drie grote problemen die mensen naar voren schuiven – migratie, koopkracht en politiek ongenoegen – allemaal met elkaar verbonden zijn?
Brent Bellefroid
april 2024
Hoe we de verkiezingsstrategie van N-VA kunnen verklaren
De enige kans om het confederalisme te realiseren, is om met Vlaams Belang een meerderheid te halen. Daarom mobiliseert men de culturele open-gesloten breuklijn.
Marc Swyngedouw
april 2024
Het is veel te stil over de gevaren van anti-woke
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Een scenario zoals dat in Hongarije, waarin genderstudies verboden worden met het argument dat het hier niet om ‘wetenschap’ maar om ‘ideologie’ zou gaan, wordt in Vlaanderen stilaan zeer reëel.
Jan Zienkowski
april 2024
column
Het begin van het einde van het cordon sanitaire
(column, niet verschenen in het magazine)
Met de nieuwe regels voor de lokale verkiezingen is de kans groter dan ooit dat het cordon sanitaire dit najaar lokaal sneuvelt. Dit kan verregaande politieke gevolgen hebben op hogere niveaus.
Laura Jacobs
april 2024
column
Zien we straks ongekende chantagemacht voor Vlaams Belang en PTB-PVDA?
(column, niet verschenen in het magazine)
In de peilingen halen Vlaams Belang en PTB-PVDA samen 46 zetels. Als deze voorspelling op 9 juni uitkomt, dan wordt het vormen van een federale regering nog moeilijker dan in 2019.
Pascal Delwit
maart 2024
opinie
Bubbels doorprikken om extreemrechts te laten barsten
We zullen extreemrechts niet alleen klein krijgen met beter sociaal beleid, maar vooral door de frictie tussen verschillende bevolkingsgroepen te verzachten.
Dries Martens
maart 2024
Wat denkt de publieke opinie over het cordon sanitaire?
De houding over het cordon is een strijd tussen twee opvattingen over democratie: ligt de nadruk op volkssoevereiniteit of op de principes van de rechtsstaat?
Daniël Spruit, Koen Abts en Bart Meuleman
februari 2024
Waarom Vlaams Belang zo populair is bij jongeren
De hoop dat de nieuwe generatie jongeren automatisch progressief is, is intussen wel begraven. Toch kunnen we hen terughalen.
Oskar Seuntjens
februari 2024
Waarom rolt de VRT de rode loper uit voor Vlaams Belang?
Wie vandaag naar het Journaal, Terzake of De Afspraak kijkt, vraagt zich verbijsterd af waar die richtlijnen van de nota uit 2005 naartoe zijn.
Walter Zinzen
februari 2024
interview
'Vlaams Belang is niet hét thema van de verkiezingen'
De verkiezingen gaan over het bewaren en het versterken van de democratische samenleving, en over in welke richting de samenleving moet gaan.
Jos Geysels
februari 2024
opinie
Sneuvelt het cordon in de Denderstreek?
Alle hotelkamers in en rond Ninove zijn al door binnen- en buitenlandse journalisten volgeboekt voor het weekend van de gemeenteraadsverkiezingen.
Sali De Ville
februari 2024
'Laat ze eens meebesturen'? Lessen uit het buitenland
Extreemrechts laten meebesturen in de hoop dat ze falen, is geen goed idee. Het maakt hen niet minder populair en ondertussen maakt het beleid slachtoffers.
Johan Van Eeghem
februari 2024
opinie
Hoe Vlaams Belang zich klaarstoomt om te besturen
Tom Van Grieken is zich goed aan het voorbereiden op het politieke aanbod dat hij Bart De Wever na juni 2024 wil doen.
Dominique Willaert
februari 2024
edito
Het verhaal van Vlaanderen hoeft geen tragedie te zijn
Het lijkt soms alsof het politieke lot van ons land al is beslecht en het cordon sanitaire al is gebroken. Maar, voor zover ik weet, moeten de verkiezingen nog plaatsvinden.
Paola Verhaert
februari 2024
Het cordon sanitaire in de balans: tussen strategie en democratische principes
Wat is de beste strategie om de omvang van radicaal-rechts in te perken? En kan een democratie tolerant zijn tegenover intolerantie? Hierover zijn Vlamingen erg verdeeld.
Koen Abts
februari 2024
Geschiedenis van het cordon sanitaire
Het cordon sanitaire is nooit onbesproken geweest, maar leverde op één punt wel een eclatant resultaat op: Vlaams Belang is welgeteld nul dagen aan de macht geweest.
Vincent Scheltiens
februari 2024
De weerbare democratie als antwoord op politiek extremisme
Ondemocratische ideeën moeten gehoord kunnen worden, maar mogen zich niet vertalen in het beleid. Het democratische proces moet steeds als een filter fungeren.
Stefan Rummens
februari 2024
Cordon sanitaire: het meest succesvolle en hardnekkige frame
Als Nederlander verbaas ik me telkens weer over de standvastigheid over het cordon sanitaire, het meest succesvolle en hardnekkige frame in België.
Kemal Rijken
februari 2024
column
Op een goed verkiezingsjaar met meer saaie analyses
(column, niet verschenen in het magazine)
Mijn wens voor 2024: dat we in dit verkiezingsjaar vaker analyses terugvinden op basis van betrouwbaar en empirisch sociaalwetenschappelijk onderzoek. Zeker over de succesfactoren voor radicaal-rechts.
Laura Jacobs
januari 2024
Op een linkse tandem naar de verkiezingen
N-VA en Vlaams Belang passen de 'radicale flank'-strategie al jaren succesvol toe. Het kan een les zijn voor Vooruit en PVDA.
Tim Christiaens
november 2023
Linkse lessen uit Nederland
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
PVV van Geert Wilders wint de verkiezingen in Nederland. Staat dit ons ook te wachten in 2024?
Miranda Ulens
november 2023
Vaarwel cordon sanitaire, dag cordon wokinaire
Op de rechtse flank van het debat kristalliseren zich nieuwskanalen rond de boodschappen van Vlaams Belang en N-VA. Het begin van een virtuele zuil.
Hind Fraihi
juni 2023
edito
Tom Van Grieken: paljas of partner?
Blijft Bart De Wever in 2024 Tom Van Grieken zien als een paljas of wordt hij een partner?
Wim Vermeersch
juni 2023
Jodenhaat en de januskop van Vlaams Belang
Inzake antisemitisme heeft Vlaams Belang een januskop. Die dubbelzinnige stellingname wortelt in het politieke opportunisme van extreemrechts.
Thibault Coigniez
juni 2023
In Europa staan nationalisten voor sociale afbraak
Op nationaal niveau mag er dan sprake zijn van een Chinese muur tussen N-VA en Vlaams Belang, op Europees niveau liggen hun standpunten dicht bij elkaar.
Kathleen Van Brempt
juni 2023
Hoe we Vlaams Belang klein krijgen
Een offensief tegenverhaal om Vlaams Belang te stoppen in 6 krachtlijnen.
Dominique Willaert
juni 2023
De sociale agenda van Vlaams Belang? Niets links aan!
Zijn sociale agenda kenmerkt zich door uitsluitende solidariteit, en zijn economische agenda zit tussen protectionisme en marktliberalisme.
Koen Abts
juni 2023
column
Wat hebben N-VA en Vlaams Belang te winnen of verliezen bij een samenwerking?
(column, niet verschenen in het magazine)
Buitenlandse voorbeelden tonen aan dat besturen voor zowel radicaal-rechts als potentiële partners een hachelijke onderneming is die zelden electoraal wordt beloond.
Laura Jacobs
mei 2023
Tussen klimaatontkenning en klimaatrealisme: hoe groen is Vlaams Belang?
Wat zou een eventuele regeringsdeelname van Vlaams Belang kunnen betekenen voor het klimaatbeleid?
Jasper Praet
maart 2023
Heeft extreemrechts zijn glazen (kies)plafond doorbroken?
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Hoewel toxische mannelijkheid hoogtij viert bij extreemrechts, zijn zowat de helft van de Vlaams Belang-kiezers uit 2019 vrouwen. Wie zijn de 'boze witte vrouwen' van Vlaams Belang?
Daan Delespaul en Marc Swyngedouw
maart 2023
opinie
We moeten Vlaams Belang blijven ontmaskeren
Terwijl de Vlaming enkel het maatpak van Tom Van Grieken ziet, wordt het Vlaams Parlement bevolkt door Poetinfans, antiholebiroepers en haatzaaiers.
Maxim Veys
februari 2023
Voor Vooruit valt er weinig te rapen bij Vlaams Belang
Analyse van stemgedrag toont aan dat potentiële kiezers van Vooruit en Vlaams Belang zeer weinig met elkaar gemeen hebben.
Laura Jacobs
februari 2023
column
Mijn zomer in de Denderstreek
(column, niet verschenen in het magazine)
Ik trok naar achtergestelde wijken in Ninove en trof er een waar slagveld aan. Vlaams Belang zet er een fuik uit voor de inwoners en organiseert, via politiek dienstbetoon, een staat naast ‘de staat’.
Dominique Willaert
september 2022
column
Radicaal-rechts: niet anti-elitair, wel xenofoob
(column, niet verschenen in het magazine)
Het succes van radicaal-rechtse partijen heeft weinig te maken met een backlash tegen de technocratisering van de politiek, maar eerder met de heropleving van een conservatief nationalisme.
Annelien De Dijn
april 2022
Houdt de Chinese muur tussen N-VA en Vlaams Belang stand in 2024?
Wat de politieke communicatie van N-VA op Twitter ons leert.
Laura Jacobs
maart 2022
column
Koffie met Kenny: tussen middelvinger en uitgestoken hand
(column, niet verschenen in het magazine)
Onze taal lijkt niet genoeg nuances te bezitten om dit soort gesprek te beschrijven. Dat je iemand wil horen zonder deze per se te begrijpen. Of begrijpen zonder begrip te moeten hebben.
Martha Balthazar
juni 2021
Eigen werknemer niet eerst
Vlaams Belang is sociaaleconomisch helemaal niet links, maar zit eerder op dezelfde golflengte als N-VA en heel wat liberalen.
Bruno Verlaeckt en Vincent Scheltiens
april 2021
Een tandem Vlaams Belang-N-VA in 2024?
In Vlaanderen ontstaat een tandem tussen Vlaams Belang en N-VA, die het pad kan effenen voor een extreemrechts machtsblok in 2024.
Loonis Logghe
februari 2020
Vlaanderen Trumpland
Terwijl N-VA zich verheugt op een gezamenlijk meerderheidsdiscours met Vlaams Belang, zijn progressieve partijen nog steeds bezig de eigen uitslag te interpreteren.
Eric Corijn
juni 2019
Tegen het globale tribalisme
De winst van Vlaams Belang wijten aan proteststemmen is al te simpel. Veeleer werd resoluut gekozen voor een wereldbeeld met tribalistische trekken.
Arne De Winde
juni 2019
edito
Morgen wordt het beter
Alleen als links de ‘crisis van de toekomst’ weet te bezweren, heeft het opnieuw een kans.
Wim Vermeersch
juni 2019
opinie
Hoezo, Vlaams Belang is een linkse partij?
Als we het stemgedrag van de partij bekijken, geeft dat het beeld van een antisociale partij.
Ton Rennenberg
juni 2019
De verkiezingen van het onbehagen
Een ontrafeling van hoe Vlaams Belang in staat was heel wat machteloze frustratie van verwaarloosde en miskende burgers een stem te geven.
Koen Abts
juni 2019
Hoe Driest gaan Vlaamse media om met rechts-populisten?
In tegenstelling tot sociale media kunnen traditionele media het ‘extremisme-stigma’ opheffen dat vaak aan rechts-populistische groeperingen kleeft.
Léonie de Jonge
februari 2019
'VB light' aan de macht in Aalst
Marc Spruyt
december 2012
Populisme in Vlaanderen
Teun Pauwels
september 2011
edito
Abou Jahjah, Bart Debie en de scheiding der machten
Patrick Vander Weyden
februari 2008
Van kiesstrijd tot rechtsgeding: het VB en de media
Dirk Voorhoof
september 2007
De overheidsfinanciering van het Vlaams Blok/Belang
Karolien Weekers en Bart Maddens
mei 2006
Een moeizame zoektocht naar een evenwichtige berichtgeving
Ann Braeckman
december 2005
Eigen volk eerst in een Europa der volkeren
Koen Abts, Maarten Van Craen en Marc Swyngedouw
november 2005
Van Blok naar Belang: van rots in de branding naar zinkend schip?
Tom Verstraete
april 2005
Vrije meningsuiting, kwaliteit en de plicht tot kritiek
Jan Blommaert
januari 2005
Enkele 'linkse' standpunten over de vrije meningsuiting
Stefan Sottiaux
januari 2005
Een commentaar vanuit het internationaal recht van de mensenrechten
Eva Brems
januari 2005
De 'kwalitatieve dimensie' van de vrijheid van meningsuiting
Bob Van den Broeck
januari 2005
De crisis van de vrije meningsuiting
Paul Cliteur
januari 2005
Alsof de Verlichting er nooit is geweest
Marc Hooghe
januari 2005
De (non-)transformatie van Vlaams Blok naar Vlaams Belang
Cas Mudde
december 2004
De crisis van de vrije meningsuiting
Jan Blommaert
december 2004