Abonneer Log in

Gedurfd woonbeleid, goede implementatie?

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 9 (november), pagina 27 tot 31

Gemiddeld gezien is het in Vlaanderen goed wonen: de woningen zijn van voldoende kwaliteit, de woonuitgaven zijn betaalbaar en er is vergaande woonzekerheid. Maar voor een grote groep inwoners is dit niet het geval. Als de overheid ook voor hen het recht op wonen wil realiseren, zoals de Vlaamse Wooncode stelt, zijn veel middelen nodig, heel veel. In een regeerakkoord moeten de doelen over alle bevoegdheden tegen elkaar worden afgewogen. Welke keuzes daarin worden gemaakt, is een politieke kwestie. Het is de kiezer die daar de teerling heeft geworpen, en de verkozenen hebben getracht deze stem te vertalen in beleid....

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 9 (november), pagina 27 tot 31