Abonneer Log in

Hoe men tweederangsburgers creëert

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 9 (november), pagina 52 tot 57

Pro memorie. Het zorgbudget is een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming (decreet van 18 mei 2018). Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (voorheen Vlaamse zorgverzekering) is bestemd voor mensen die vanwege ziekte of ouderdom zorg nodig hebben. Zij kunnen rekenen op 130 euro per maand om te besteden aan niet-medische kosten, zoals hulp bij het aankleden, wassen en/of eten. Het zorgbudget voor ouderen is bestemd voor 65-plussers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen. Het bedraagt maximaal 583 euro per maand en is afhankelijk van de hoeveelheid zorg die iemand nodig heeft en van het (gezins)inkomen.

Bij de voorstelling van deze...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 9 (november), pagina 52 tot 57