Abonneer Log in

Motie van wantrouwen

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 9 (november), pagina 42 tot 47

'Het Vlaams inburgeringsbeleid legt de nadruk op economische en maatschappelijke zelfredzaamheid, de snelle verwerving van de Nederlandse taal en het zich eigen maken van de gedeelde normen en waarden van de publieke Vlaamse cultuur', lezen we in het Vlaamse regeerakkoord. Meteen wordt de toon gezet: men kiest voor zelfredzaamheid, focus op taal, normen en waarden van de Vlaamse cultuur. Zelfredzaamheid is een belangrijke troef, maar nergens is er duidelijkheid over hoe je dat kan stimuleren en welke ondersteuning hiervoor nodig is. Nederlands is een onmisbare schakel voor een geslaagd inburgerings- en toekomsttraject, maar er ontbreken voorstellen om maximale leerkansen te...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 9 (november), pagina 42 tot 47