Abonneer Log in

Gelijke of gemiste kansen?

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 9 (november), pagina 48 tot 51

'Met wetten en regels alleen creëer je geen gelijke kansen en roei je vooroordelen niet uit'. (Vlaams Regeerakkoord, p. 14) Het is een zin die in het memorandum van Unia zou kunnen staan. Een zin waar je weinig tegen kan inbrengen. Net daarom stelt het onderdeel Gelijke Kansen in het Vlaams regeerakkoord zo teleur. Vlaanderen heeft een sterk wettelijk kader, maar het regeerakkoord mist elke ambitie om effectief een verschil te betekenen.

HET VLAANDEREN VAN JAMBON I

Waar zijn de armoede­doelstellingen?
Wim Van Lancker
Gedurfd woonbeleid, goede implementatie?
Sien Winters
Iedereen aan de bak?
Caroline Copers
Excelleren door te segregeren
Marino Van Moortel
Motie van wantrouwen
Ann Vermeulen
Gelijke of gemiste kansen?
Els Keytsman en Maarten Huvenne
Hoe men tweederangsburgers creëert
Herwig Verschueren
Gezondheid als individuele Vlaamse plicht
Evelyne Hens
Minister van Propaganda
Robrecht Vanderbeeken
Klimaatgetreuzel
Sara Van Dyck

Elk regeerakkoord kent zijn verrassingen, maar het titelloze akkoord van de regering-Jambon I stuurde toch een schokgolf(je) door de samenleving. De analyse die het onderdeel Samenleven van het Vlaams regeerakkoord inleidt, schuwt de grote woorden niet. 'Sluimerende segregatie', 'wederzijds wantrouwen' en zelfs 'gettovorming'. Volgens de auteurs van het regeerakkoord gaat het niet goed in Vlaanderen. We leven te veel naast elkaar en niet met elkaar. Het regeerakkoord zegt te willen werken aan een inclusieve, gedeelde Vlaamse gemeenschap. De Vlaamse regering wil een gemeenschap vormen waarin iedereen zichzelf kan zijn, 'dankzij gedeelde spelregels die ons verbinden'. Maar hoe begin je daaraan?...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 9 (november), pagina 48 tot 51