Abonneer Log in

Gezondheid als individuele Vlaamse plicht

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 9 (november), pagina 58 tot 62

We moeten als Vlamingen streven naar succes, inclusief een goede gezondheid. Dat houdt het regeerakkoord Jambon I ons voor. We moeten daarbij vooral zelfredzaam zijn. We krijgen een individueel rugzakje en alle vrijheid, maar ook de verantwoordelijkheid. De vraag hoe je als samenleving tegemoet komt aan de zorgnoden, of een omgeving creëert die mee zorgt draagt voor meer gezondheidswinst, lijkt van ondergeschikt belang. Gezondheid en welzijn dreigen steeds minder een collectief recht en steeds meer een individuele Vlaamse plicht te worden.

HET VLAANDEREN VAN JAMBON I

Waar zijn de armoede­doelstellingen?
Wim Van Lancker
Gedurfd woonbeleid, goede implementatie?
Sien Winters
Iedereen aan de bak?
Caroline Copers
Excelleren door te segregeren
Marino Van Moortel
Motie van wantrouwen
Ann Vermeulen
Gelijke of gemiste kansen?
Els Keytsman en Maarten Huvenne
Hoe men tweederangsburgers creëert
Herwig Verschueren
Gezondheid als individuele Vlaamse plicht
Evelyne Hens
Minister van Propaganda
Robrecht Vanderbeeken
Klimaatgetreuzel
Sara Van Dyck

Toegegeven, een solidair en warm regeerakkoord hadden we niet verwacht van deze regeringspartijen. Maar we hadden wel gehoopt op de duidelijke boodschap dat wachtlijsten voor zorg – of het nu voor personen met een handicap, personen met psychische problemen, jongeren of ouderen is – Vlaanderen onwaardig zijn, en dat daar dus fors en solidair moet in worden geïnvesteerd. Dat het regeerakkoord het Vlaamse DNA van solidariteit en democratie van onderuit zou hebben verankerd. Dat de regering de ambitie toonde een zorgzame samenleving te creëren.

Niets is minder waar. In de inleiding van het hoofdstuk 'Welzijn, Volksgezondheid en Gezin' klinkt het...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 9 (november), pagina 58 tot 62