Abonneer Log in

Alle tags

verkiezingen

column
Wij passen voor een regering-Jambon 2.0
(column, niet verschenen in het magazine)
Op Welzijn, Kinderopvang, Onderwijs, Openbaar Vervoer en Wonen is een koerswijziging nodig.
Maxim Veys
juni 2024
column
Wat wil de arbeidersklasse?
(column, niet verschenen in het magazine)
Het ligt niet voor de hand vandaag de stem van de arbeidersklasse te zijn. De werkende bevolking blijft erg verdeeld, spreekt niet met één stem.
Eric Corijn
juni 2024
column
Waarom klimaat geen thema was tijdens de verkiezingen
(column, niet verschenen in het magazine)
Het lijkt erop dat extreemrechts en neoliberalen elkaar versterkt hebben, die elk baat hebben bij aanvallen op de ecologische beweging.
Dirk Holemans
juni 2024
column
Waarom 2024 niet 2003 is voor Groen
(column, niet verschenen in het magazine)
Het zag er lang niet goed uit voor Groen in de campagne. Maar toen veranderde er plots een aantal zaken in het voordeel van de partij.
Bram Wauters
juni 2024
column
The day after: links Vlaanderen tussen hoop en wanhoop
(column, niet verschenen in het magazine)
Voor links zijn dit verkiezingen met veel gemengde signalen en opties. Wat zijn de eerste belangrijkste observaties en de beste opties voor links?
Brent Bellefroid
juni 2024
Hét signaal van de kiezer? Dat bestaat niet
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Na 9 juni werden de individuele acties en motieven van miljoenen kiezers weer gereduceerd tot oppervlakkige, en vaak tegenstrijdige, ‘signalen’ van ‘de kiezer’. De werkelijkheid is gecompliceerder.
Jonathan Hendrickx
juni 2024
column
Het is niet Vlaanderen versus Wallonië, het is stad versus platteland
(column, niet verschenen in het magazine)
Het vijandbeeld van rechts verschuift van de Waal naar de woke stedeling, die op haar beurt niet begrijpt dat rechts zo groot is in landelijke gemeenten.
Martha Claeys
juni 2024
Europese verkiezingen waren weer saai, voorspelbaar en … zeer belangrijk
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Misschien zijn saaie Europese verkiezingen, waarbij de radicaal-rechtse soep altijd minder heet wordt gegeten dan opgediend, zo erg nog niet.
Ferdi De Ville
juni 2024
column
Een blik onder de electorale aardverschuiving in Wallonië en Brussel
(column, niet verschenen in het magazine)
MR is de grootste partij in zowel Wallonië als Brussel. Maar de kiezers herschikten er de kaarten op een heel andere manier.
Pascal Delwit
juni 2024
column
Bescherm de democratie, respecteer de rechtstaat
(column, niet verschenen in het magazine)
Op de partijen die overwegen een regering te vormen met N-VA rust een grote verantwoordelijkheid.
Kati Verstrepen
juni 2024
Wonen, werken, winkelkar: welk Vlaanderen na 9 juni?
Er tekenen zich een aantal fundamenteel tegengestelde visies af op hoe we de grote uitdagingen gaan aanpakken. Welke samenleving willen we eigenlijk?
Caroline Copers
mei 2024
Waarom zijn de achterblijvers zo boos?
Als je de nadelen van je beleid steeds bij dezelfde groep legt, moet je niet schrikken dat die mensen zich van het politieke systeem afkeren.
Geert Schuermans
mei 2024
column
Von der Leyen speelt gevaarlijke politieke stratego
(column, niet verschenen in het magazine)
Door haar paringsdans met extreemrechts draait de Europese Volkspartij zich steeds verder weg van het pro-Europese compromis dat de koers van de Europese Unie al die tijd heeft vormgegeven: een samenwerking in het centrum van de politiek.
Kathleen Van Brempt
mei 2024
Vlaams Belang is geen sociale volkspartij
Achter de opgeblonken facade gaat een mens- en maatschappijbeeld schuil dat ongelijkheid legitimeert, uitsluiting propageert, en vakbonden en verzet muilkorft.
Marijke Persoone
mei 2024
Superdiversiteit: kiezen we voor normalisering of problematisering?
Wie durft de superdiverse realiteit van vandaag onder woorden brengen en de mensen verbinden in een taal die alle Vlamingen respecteert en vooruithelpt?
Dirk Geldof
mei 2024
Stemrecht voor 16-jarigen: vloek of zegen voor de democratie?
Stemrecht voor 16-jarigen kan zorgen voor een boost in de politieke interesse, het politiek vertrouwen en de politieke betrokkenheid van jongeren.
Ruth Dassonneville
mei 2024
Nog eens vijf jaar linkse vooruitgang in Europa?
De voorbije vijf jaar voer Europa een centrumlinkse koers, maar straks komt er wellicht een stevige ruk naar rechts. Toch moeten sociaaldemocraten niet wanhopen.
Ferdi De Ville
mei 2024
Hoe spreken politieke partijen ons aan op X?
Traditionele partijen zoals CD&V en Open VLD verwijzen veel minder naar outgroups op X dan populistische partijen zoals PVDA en Vlaams Belang.
Lucas Kins , Laura Jacobs en Caroline Close
mei 2024
Hoe etnisch-divers zijn de kandidatenlijsten?
We zien vooral kandidaten met een migratie-achtergrond opduiken op de lijsten van linkse partijen en minder op die van rechtse partijen.
Bram Wauters, Robin Devroe en Nicolas Bouteca
mei 2024
tot slot
Europa in catch 22?
Wordt het Europees Parlement de dag na de verkiezingen wakker in een catch-22 tussen anti-Europese krachten en grote verwachtingen van de kiezers?
Anne Van Lancker
mei 2024
interview
'Er komt geen Grieks scenario voor België'
Ik geloof niets van de doemberichten die zeggen dat België in de afgrond zal vallen.
Ive Marx
mei 2024
En toen bleef het oorverdovend stil
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Wat Vlaams Belang zegt over LGBTQIA+-personen raakt me, maar verbaast me niet meer. De stilte van de andere partijen daarentegen des te meer.
Thibaut Duthois
mei 2024
Niet-kiezers: een blik op de afgehaakten van de politiek
In 2019 kwam een record van 11,6% van de kiezers niet opdagen voor de verkiezingen. Krijgen we op 9 juni een gewisse dood van de opkomstplicht?
Cecil Meeusen en Koen Abts
april 2024
column
Kijk eens verder dan kopstukken en lijsttrekkers
(column, niet verschenen in het magazine)
Wil je als kiezer op 9 juni echt impact hebben, breng dan een voorkeurstem uit voor één of meerdere kandidaten lager op de lijst.
Bram Wauters
april 2024
Hoe we de verkiezingsstrategie van N-VA kunnen verklaren
De enige kans om het confederalisme te realiseren, is om met Vlaams Belang een meerderheid te halen. Daarom mobiliseert men de culturele open-gesloten breuklijn.
Marc Swyngedouw
april 2024
column
Het begin van het einde van het cordon sanitaire
(column, niet verschenen in het magazine)
Met de nieuwe regels voor de lokale verkiezingen is de kans groter dan ooit dat het cordon sanitaire dit najaar lokaal sneuvelt. Dit kan verregaande politieke gevolgen hebben op hogere niveaus.
Laura Jacobs
april 2024
De stem van Gen Z: rechtse jongens en linkse meisjes?
Zo'n 600.000 jongeren zullen op 9 juni voor de eerste keer hun stem uitbrengen. Daarmee kunnen ze een bepalende factor zijn.
Laura Jacobs, Joke Matthieu en Peter Van Aelst
april 2024
Wat we kunnen doen tegen de opgestoken middelvinger
De Vlaming is in de ban van de angst en op 9 juni krijgen we wellicht de verkiezingen van onuitgegeven woede. Maar we kunnen de mentale winter wel degelijk counteren.
Fons Van Dyck
maart 2024
column
Confessies van een lijstduwster
(column, niet verschenen in het magazine)
Wanneer je een ongewenste plek krijgt en een zeer succesvolle legislatuur had, is het prettig om bloemen te krijgen die een mens anders pas op het graf krijgt, maar maakt men dus ook de staat van je leven op alsof je er niet meer bent.
Celia Groothedde
maart 2024
edito
Brood en rozen
Politiek gaat over meer dan dingen doen voor de mensen. Het is een strijd om hoe je de samenleving wil vormgeven.
Wim Vermeersch
maart 2024
De worsteling van Groen met het klimaatthema
De verhoogde aandacht voor energie en klimaat maakt dat Groen niet langer de enige eigenaar is van het klimaatthema. En dat is een probleem voor de partij.
Zeljko Poljak
januari 2024
opinie
De linkerzijde heeft electoraal goud in handen
Julia Cagé en Thomas Piketty zien koopkracht, pensioenen en sociale welvaart als hoofdfactoren voor stemgedrag.
Jurgen Masure
november 2023
Voer een federale kieskring in
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Het draagvlak bij de bevolking voor een federale kieskring is er al. Nu nog de moed om met die grondstroom mee te gaan.
Kris Deschouwer
augustus 2023
column
Stemrecht voor 16-jarigen: een fausse bonne idée
(column, niet verschenen in het magazine)
Op het eerste zicht lijkt het een interessant idee dat jongeren ook gebruik mogen maken van het democratisch kiesstelsel. Toch heb ik mijn twijfels.
Hadjira Hussain Khan
juni 2023
Hoe we Vlaams Belang klein krijgen
Een offensief tegenverhaal om Vlaams Belang te stoppen in 6 krachtlijnen.
Dominique Willaert
juni 2023
column
De risicovolle goocheltruc van Pedro Sánchez
(column, niet verschenen in het magazine)
Als Pedro Sánchez op 23 juli tot premier wordt herkozen, is dit de zoveelste memorabele comeback van zijn politieke carrière.
Nassreddin Taibi
juni 2023
Waar zijn de sociaaldemocratische kiezers gebleven?
Kampen sociaaldemocratische partijen met een gebrek aan aanhang of een gebrek aan mobilisatie?
Björn Bremer en Line Rennwald
februari 2023
Voor Vooruit valt er weinig te rapen bij Vlaams Belang
Analyse van stemgedrag toont aan dat potentiële kiezers van Vooruit en Vlaams Belang zeer weinig met elkaar gemeen hebben.
Laura Jacobs
februari 2023
Quo Vadis, kiezers van Vooruit en PS?
Nieuw, politicologisch onderzoek laat toe de nederlaag in 2019 van sp.a en PS te reconstrueren, en lessen te trekken voor de verkiezingen van 2024.
Marc Swyngedouw, Daan Delespaul, Koen Abts, Bart Meuleman en Cecil Meeusen
februari 2023
Burgers zijn linkser dan politici denken
Politici overschatten systematisch de steun voor rechtse standpunten, zowel bij de publieke opinie als bij het eigen electoraat.
Stefaan Walgrave en Karolin Soontjens
februari 2023
10 tips voor een winnende digitale campagne
De kiezer is gemiddeld 7 uur per dag online en dus moeten moderne politici de nieuwe digitale platforms beheersen. Een handleiding.
Eric Sundström
februari 2023
Pleidooi voor een onuitgegeven linkse coalitie in 2024
Er wordt gespeculeerd over een regering met Vooruit en N-VA in 2024, maar echte verandering zou er komen met een coalitie tussen Vooruit, PVDA, Groen en CD&V.
Jan Hertogen
oktober 2022
In Zweden likken de Sociaaldemocraten hun wonden
Magdalena Andersson won de verkiezingen, maar verloor het premierschap. Zijn de Sociaaldemocraten nog steeds dé arbeiderspartij van Zweden?
Nassreddin Taibi
oktober 2022
De sociaaldemocratische evenwichtsoefening in Zweden
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Zondag trekken de Zweden naar de stembus na vier chaotische jaren. Blijft de sociaaldemocratische premier Magdalena Andersson aan de macht?
Nassreddin Taibi
september 2022
opinie
Samen tegen Macron: het Nupes-programma
De onmiddellijke inzet van de Législatives in juni is het capteren van de woede tegenover de stijgende levensduurte en de groeiende ongelijkheid.
Frederik Dhondt
juni 2022
edito
Welk pad kiest Groen na Almaci?
Vlaanderen heeft nood aan een uitgesproken links groene partij.
Wim Vermeersch
mei 2022
column
De peiling regeert het land, beter dan ooit tevoren
(column, niet verschenen in het magazine)
Volgens sommige interpretaties van #destemming werpt de 'flinkse' lijn van Vooruit duidelijk vruchten af. Maar klopt dat wel?
Celia Groothedde
mei 2022
edito
Is rood weer troef?
2021 lijkt het jaar te zijn geweest van een voorzichtige remontada van de sociaaldemocratie.
Wim Vermeersch
december 2021
Waar blijft links in Nederland?
Steeds meer politici keren zich af van de neoliberale politiek die zo dominant was. Maar wie denkt dat de linkse partijen daar garen bij spinnen komt bedrogen uit.
Duco Hellema en Margriet Van Lith
januari 2021
Rood-groene toenadering in Frankrijk?
Voor de regionale verkiezingen in juni zoeken rood en groen een strategie, tussen lokale krachtsverhoudingen en nationale uitdagingen.
Frederik Dhondt
januari 2021
De gapende leegte na Merkel in Duitsland
Hoewel de Union in de volksgunst blijft, biedt haar vertrekt ook kansen voor links om een voet in de deur te krijgen.
Dieter Berckvens
januari 2021
Wetenschap in La La Land
Als klimaatwetenschapper in de VS ben ik de strategie van negeren, ontkennen, ontkrachten, politiseren, polariseren ondertussen gewend geraakt.
Valerie Trouet
september 2020
Ik doe enkel mijn verdomde werk
Ik werk al bijna 29 jaar bij VRT NWS. Wat ik de laatste jaren zie en hoor, heb ik eerder in mijn lange loopbaan nooit meegemaakt.
Björn Soenens
september 2020
Een burgergezin leert griezelen in de VS
Het ijzingwekkende besef dat de instellingen U niet zullen beschermen tegen kwade trouw, dat feiten niet noodzakelijk tellen. Zo begint fascisme.
Sophie De Schaepdrijver
september 2020
Tegen herverkiezingen
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Als politici verlamd door de volgende verkiezing het (schijnbare) eigenbelang niet kunnen overstijgen, dan moeten we herverkiezingen maar afschaffen.
Thibaut Renson
juni 2020
Teloorgang van de traditionele partijen
De Belgische traditionele partijen trekken samen één van de laagste percentages kiezers aan in West-Europa.
Jasmien Luypaert
oktober 2019
opinie
Voorspelbaar voorspelbaar
Sterke kopstukken kunnen de algemene trend van hun partij zelden echt omkeren.
Sofie Marien, Dieter Stiers, Emma Turkenburg en Wouter Vanbroekhoven
juni 2019
Vlaanderen Trumpland
Terwijl N-VA zich verheugt op een gezamenlijk meerderheidsdiscours met Vlaams Belang, zijn progressieve partijen nog steeds bezig de eigen uitslag te interpreteren.
Eric Corijn
juni 2019
Reportage uit de buik van de sp.a-campagne
Bij Frans Timmermans weerklonk een appel aan het ‘zorgen voor elkaar’, bij John Crombez was het vooral ‘eerst zorgen voor mijzelf.’
Jan De Meulemeester
juni 2019
Quo Vadis, Europees Links?
Collectief was links nog nooit zo klein in het Europees Parlement. Maar onder die vlag gaan een hele reeks kleinere tendensen schuil.
Thomas Jacobs
juni 2019
PVDA: Black Box Revelation
Naast Vlaams Belang, was PVDA de enige andere duidelijke winnaar op 26 mei. Wat verklaart haar succes?
Jelle Versieren
juni 2019
edito
Morgen wordt het beter
Alleen als links de ‘crisis van de toekomst’ weet te bezweren, heeft het opnieuw een kans.
Wim Vermeersch
juni 2019
opinie
Hoezo, Vlaams Belang is een linkse partij?
Als we het stemgedrag van de partij bekijken, geeft dat het beeld van een antisociale partij.
Ton Rennenberg
juni 2019
interview
‘Een regering met PS en N-VA moet mogelijk zijn’
PS en N-VA moeten zich bevrijden van hun respectievelijke druk ter linker- en rechterzijde.
Carl Devos en Dave Sinardet
juni 2019
De electorale paradoxen van sp.a
De verkiezingsnederlaag is niet te wijten aan de campagne of de decumul. Sp.a wordt in stukken gespleten door electorale paradoxen.
Chris Gaasendam
juni 2019
Sp.a mag niet braaf zijn
Sp.a moet er over waken dat het thema ‘zekerheid’ niet wordt geïnterpreteerd als een conservatieve strategie maar als offensieve en toekomstgerichte visie.
Marc Le Bruyn
februari 2019
opinie
Fact check. ‘De sociaaldemocratie ligt KO’
Er is geen sprake van algemene instorting als blauwdruk voor de ganse sociaaldemocratie.
Erwin Van de Putte
oktober 2018
Versnippert Wallonië?
De politieke hoofdkwartieren van PS, MR en cdH kijken met de nodige ongerustheid uit naar de gemeenteraadsverkiezingen.
Pascal Delwit
september 2018
opinie
Mijn Gemeente, VK 14/10: Oosterzele
Ik vind dat Google bij het ingeven van de term ‘vriendjespolitiek’ direct ‘Oosterzele’ als resultaat zou moeten geven.
Selina De Blander
september 2018
opinie
Mijn Gemeente, VK 14/10: Oostende
Oostende heeft haar kuren en dat maakt haar net zo aantrekkelijk. De stad begrijpen, beheersen en omvatten, is moeilijk voor een buitenstaander.
Shaireen Aftab
september 2018
opinie
Mijn Gemeente, VK 14/10: Berchem
Hier wonen heeft ons verlangen in de stad te leven maar onze kinderen de charme van een dorp mee te geven, vervuld. Alleen is er dat verdomde fijn stof.
Dalilla Hermans
september 2018
Links in de gemeenten: een voorbeschouwing
Voor sp.a lijkt lokale politiek vandaag op de Dien Bien Phu-strategie van het Franse leger in Vietnam. Het beeld van Groen toont gelijkenissen met Mao’s Lange Mars.
Johan Ackaert en Sofie Hennau
september 2018
Jongeren hebben geen stem, wel een mening
In welke mate participeren jongeren in het lokale beleid van Antwerpen en Gent? En hoe ziet de jongerenparticipatie van de toekomst eruit?
Hannes De Reu
september 2018
edito
Het socialistische burgemeestersmodel onder druk
Socialistische burgemeesters botsen op een antisocialistisch beleid bij de hogere overheden.
Wim Vermeersch
september 2018
Er zijn jobs voor iedereen, toch?
Van steden opnieuw de motor van lokale tewerkstelling voor iedereen maken, dát is de inzet van 14 oktober.
Steven Genbrugge
september 2018
Antwerpen en Gent, a tale of two cities
Er zijn geen twee meer verschillende stadsbesturen dan Antwerpen en Gent. Maar welke stenen hebben ze verlegd na 6 jaar bestuur?
Geert Mareels
september 2018
opinie
De echte uitslag van de Britse lokale verkiezingen
De verkiezingsuitslag bevestigt het potentieel van de Labour-oppositie als een government-in-waiting.
Matthieu Marin
mei 2018
Wat vraagt u voor uw stem?
De kiezer vraagt vooral om een persoonlijke en directe communicatie, liefst enkel over thema’s die hem persoonlijk aangaan. Hij is zelden op zoek naar informatie, maar wel naar confirmatie.
Philippe De Vries
januari 2018
Maigret en de moord op de sociaaldemocratie
Menno Hurenkamp
december 2016
Lessen uit de Amerikaanse verkiezingscampagne
Hannes De Reu
december 2016
Het jaar waarin links zich (weer) liet aftroeven
Ferdi De Ville
december 2016
Er waren eens twee hanen, een pitbull en een wolf
Niels Morsink
december 2016
De zure vruchten van de große Koalition
Dieter Berckvens
december 2016
edito
Buurman! Wat doet u nu?
Wim Vermeersch
december 2016
Gegoochel met 'dode zielen'?
Kris Deschouwer, Pierre Baudewyns, Ruth Dassonneville, Marc Hooghe, Jean-Benoît Pilet, Benoit Rihoux en Stefaan Walgrave
februari 2015
Verkiezingsonderzoek 25 mei 2014 revisited
Marc Swyngedouw
januari 2015
edito
Het fenomeen Podemos
Wim Vermeersch
januari 2015
Hoe representatief is Michel I?
Filip De Maesschalck
december 2014
Het thuisvoordeel bij verkiezingen
Jef Smulders en Gert-Jan Put
oktober 2014
Volatiliteit: veel beweging, geen aardverschuiving
Pierre Baudewyns en Ruth Dassonneville
september 2014
Politiek vertrouwen in Vlaanderen en Wallonië
Marc Hooghe en Emilie van Haute
september 2014
Is er nog een België in de Belgische politiek?
Conrad Meulewaeter, Benoit Rihoux, Stefaan Walgrave en Christophe Lesschaeve
september 2014
Zonder nieuwe spelregels steeds dezelfde winnaars
Nigel Williams
juni 2014
Vier ideologische dimensies, één breuklijn
Patrick Van Erkel, Peter Thijssen en Peter Van Aelst
juni 2014
Sp.a loopt in zeven sloten tegelijk
Wim Vermeersch
juni 2014
edito
Links in/en de crisis
Francine Mestrum
juni 2014
Groen: kampioen in Tweede of topclub in Eerste Klasse?
Nico Pattyn
juni 2014
Sociaal Europa
Wouter Wolfs en Steven Van Hecke
mei 2014
Ontwikkelingssamenwerking
Bogdan Vanden Berghe
mei 2014
edito
Geen gewone verkiezingen
Wim Vermeersch
mei 2014
Een vernieuwd gelijkheidsprincipe
Jos Geysels
mei 2014
Een Moeder van Niks
Celia Ledoux
mei 2014
Een Europese Sociale Unie
Frank Vandenbroucke
mei 2014
Duurzaamheid
Lieze Cloots
mei 2014
project in de kijker
De Schoonmoeder aller Verkiezingen
Nancy De Backer
mei 2014
De markten temmen
Luc Huyse
mei 2014
Cultuur
Mil Kooyman
mei 2014
Armoedebestrijding
Frederic Vanhauwaert
mei 2014
Voor moeders en vrouwen
Vera Claes en Inga Verhaert
december 2013
Samen een tegenmacht vormen
Rudy De Leeuw
december 2013
Diagnose, therapie, prognose
Guy Peeters
december 2013
De crisis van een volledige generatie
Sanne Doms
december 2013
edito
Cruciale maanden
Wim Vermeersch
december 2013
Instabiliteit plaagt (links) Tsjechië
Stijn Croes
november 2013
SPD-nederlaag met perspectief?
Gaston Vandewalle
oktober 2013
De niet gemaakte keuze
Filip De Maesschalck
oktober 2013
N-VA tegen de rest en tegen zichzelf
Carl Devos en Nicolas Bouteca
september 2013
Franstalige partijen op onbekend terrein
Pierre Verjans en Hugues Renard
september 2013
Eindelijk echte Europese verkiezingen?
Hendrik Vos
september 2013
Het rapport van Di Rupo I
Bruno Dirkx
mei 2013
De wankele pas van de PS
Pascal Delwit
maart 2013
Stad en platteland als politiek geografische breuklijn?
Frederik Verleden
februari 2013
Wie vandaag niet kiest, verliest morgen
Yasmine Kherbache en Dieter Stynen
januari 2013
Waar komen de lokale N-VA kiezers vandaan?
Ruth Dassonneville en Marc Hooghe
januari 2013
Politiek is een kaartspel
Ellen Olislagers, Koenraad De Ceuninck, Herwig Reynaert, Kristof Steyvers en Tony Valcke
januari 2013
Een terugblik op de strijd om het Schoon Verdiep
Peter Thijssen, Jonas Lefevere, Peter Van Aelst en Christophe Lesschaeve
januari 2013
'VB light' aan de macht in Aalst
Marc Spruyt
december 2012
Over het verdriet van Janssens
Marc Swyngedouw
december 2012
Europeanisering van nationale politiek sinds de crisis
Ferdi De Ville
december 2012
Een loopgravenoorlog
Marc Hooghe
november 2012
edito
Statement van de Europese kiezers
Francine Mestrum
oktober 2012
Wat Bart De Wever zal doen als burgemeester van Antwerpen
Valerie Descherpere
september 2012
Lokale verkiezingen en nationale peilingen
Tom Verthé
september 2012
Gemeenteraadsverkiezingen in Wallonië en Brussel
Pascal Delwit
september 2012
De socialisten te velde
Johan Ackaert
september 2012
Een onzekere strijd tussen twee kwetsbare kandidaten
Bart Kerremans
juni 2012
edito
F*ck Europe
Patrick Vander Weyden
mei 2012
De Franse PS, vijf jaar later
Frederik Dhondt
maart 2012
De traditionele Belgische compromiskunst op het spel?
Carl Devos
januari 2012
PS/sp.a: toch nog zusterpartijen
Serge Govaert
oktober 2011
De geografische spreiding van kandidaten op de Vlaamse kieslijsten (2003-2010)
Gert-Jan Put, Frederik Verleden, Bart Maddens en Ine Vanlangenakker
mei 2011
De electorale crisis in Ivoorkust
Karel Arnaut en Paco Sanogo
februari 2011
Zichzelf terugvinden: dicht bij de wetten, dicht bij de mensen
Manu Claeys
oktober 2010
Vitamines voor een duurzaam socialisme
Dorian Van der Brempt
oktober 2010
Van utopieën speerpunten maken
Marc Bontemps
oktober 2010
Sociaaldemocratische uitdagingen voor de toekomst
Marc Swyngedouw
oktober 2010
Politiek is meer dan beleid
Liesbeth Van Impe
oktober 2010
Pappenheimersocialisme
Joël De Ceulaer
oktober 2010
Onder- en bovengrenzen en hoe erover te spreken
Jean Paul Van Bendegem
oktober 2010
Klare rode wijn schenken
Caroline Copers
oktober 2010
Een rigoureuze keuze voor de stad
Tom Cochez
oktober 2010
Duurzame bruggen slaan naar sociale bewegingen
Ann Demeulemeester
oktober 2010
De ondraaglijke vaagheid van de partij
Sonja Eggerickx
oktober 2010
De legitimiteit van herverdeling
Marc Hooghe
oktober 2010
Basisingrediënten voor een modern socialisme
Chris Reniers
oktober 2010
Als kleuren vervagen
Jos Geysels
oktober 2010
Politiek met de paplepel
Kristof Steyvers, Carl Devos en Hilde Van Liefferinge
september 2010
Een Meuriske doen? Stemverlet!
Johan Ackaert, Dries Verlet en Bram Wauters
september 2010
edito
De kiezer heeft altijd gelijk
Patrick Vander Weyden
september 2010
Stemde Vlaanderen rechts in 2009?
Marc Hooghe
juni 2010
Sp.a op een absoluut dieptepunt
Carl Devos
juni 2010
edito
Een tsunami, genaamd Nieuw-Vlaamse Alliantie
Tine Boucké
juni 2010
Geen rozen zonder doornen
Walter Pauli
mei 2010
De zeven dwergen
Ine Vanlangenakker, Gert-Jan Put, Karolien Weekers en Bart Maddens
februari 2010
Een nieuwe legislatuur, een nieuw parlement?
Frederik Verleden, Karolien Weekers, Bart Maddens, Gert-Jan Put en Ine Vanlangenakker
september 2009
edito
CD&V in poleposition
Patrick Vander Weyden
september 2009
Vlaanderen na 7 juni
Carl Devos
juni 2009
edito
Tijd voor samenwerking
Patrick Vander Weyden
juni 2009
En het PS-apparaat, stáát!
Guido Fonteyn
juni 2009
Een nieuwe koers voor Europa?
Steven Van Hecke
juni 2009
De media in de aanloop naar 7 juni
Guy Poppe
juni 2009
edito
Investeren & Reguleren
Patrick Vander Weyden
mei 2009
De electorale inzet voor de Franstaligen
Vincent de Coorebyter
mei 2009
Aandacht, aandacht: op 7 juni ook Europese verkiezingen!
Hendrik Vos
mei 2009
edito
Wie op de rem staat, geraakt niet vooruit
Jan de Zutter
april 2009
Nieuwe dageraad voor Amerika en voor de wereld?
Rik Coolsaet
november 2008
Poveri italiani... Partito Democratico in de knop gebroken?
Jan Vermeersch
mei 2008
PES-Manifesto: Europese socialisten bereiden verkiezingen voor
Saïd El Khadraoui
april 2008
De Amerikaanse presidentsverkiezingen: kiezen om te verzekeren
Bart Kerremans
april 2008
Nieuwe start of voorspelbaar einde?
Janine De Rop
oktober 2007
edito
Oproep voor een open debat
Mil Kooyman
september 2007
Een rode T-shirt en kapotte schoenen?
Tessa Vermeiren
september 2007
De PS en haar toekomst
Pierre Verjans
september 2007
Bergop
Frank Beke
september 2007
Bedenkingen van een overlevende
Janine De Rop
september 2007
Lijst Dedecker: een gat in de politieke markt?
Stefaan Walgrave, Jonas Lefevere, Michiel Nuytemans en Peter Van Aelst
juni 2007
Inteelt troef?
Stefaan Fiers, Ine Vanlangenakker, Bart Maddens en Karolien Weekers
juni 2007
Bedenkingen bij het socialistische verkiezingsfiasco
Dave Sinardet
juni 2007
Spanje aan de vooravond van regionale verkiezingen
Gaston Vandewalle
mei 2007
edito
De relativiteit van verkiezingen
Carl Devos
mei 2007
Meester of dienaar?
Maarten Van Craen
april 2007
Eindelijk \"la rupture\"
Dries Lesage
maart 2007
De precampagnes: waar staan de partijen aan de start?
Jan de Zutter
maart 2007
edito
Het kantelmoment?
Carl Devos
januari 2007
De noodzaak van een sociaalprogressieve projectlijst
Geert Lambert en Johan Vande Lanotte
januari 2007
Blijven stilstaan in het centrum?
Jos Geysels
januari 2007
Marijnissen en Wilders, een tomatenrepubliek ontsluierd?
Nel Ruigrok en Wouter Van Atteveldt
december 2006
Tussen kreten en gefluister
Fanny Wille en Kris Deschouwer
november 2006
Profiel van de kandidaten en de verkozenen in de 13 Vlaamse centrumsteden
Stefaan Fiers, Karolien Weekers, Bart Maddens en Ine Vanlangenakker
november 2006
Leiderschap loont
Kristof Steyvers, Tony Valcke, Herwig Reynaert, Koenraad De Ceuninck, Carl Devos en Dries Verlet
november 2006
edito
J 'han en P 'trick
Carl Devos
november 2006
Assepoester en het schoentje
Johan Ackaert, Herwig Reynaert en Tony Valcke
november 2006
8 oktober gepeild
Peter Van Aelst en Michiel Nuytemans
november 2006
edito
Allochtone stemmen
Tarik Fraihi
oktober 2006
Signalen vanuit de Dorpsstraat
Jo Noppe en Stefaan Fiers
mei 2006
Nieuwe wetten, nieuwe bazen?
Kristof Steyvers
mei 2006
Democratie en transparantie: lang leve de lijststem?
Dave Sinardet
mei 2006
De m-v-verhoudingen na de verkiezingen van oktober 2006
Petra Meier
mei 2006
Push Polls
Nathalie Sonck
maart 2006
'Ik zal zeggen wat ik denk en doen wat ik zeg'
Francine Mestrum
maart 2006
Democratisering in Suriname
Patrick Vander Weyden
maart 2006
Over de (on-)zin van de opkomstplicht op lokaal vlak
Dries Verlet, Tony Valcke, Herwig Reynaert, Carl Devos en Koenraad De Ceuninck
februari 2006
Het wordt een traag politiek jaar met spektakel op het einde
Luc Van der Kelen
januari 2006
Aan alle Gentenaren: hartelijk dank voor het vertrouwen
Frank Beke
januari 2006
De Grote Coalitie in Duitsland: volstaat één potje Pattex?
Liesbeth Taverniers
december 2005
edito
De Duitse verkiezingen en de duivel die men kent
Jan Vermeersch
oktober 2005
Stemtesten: wetenschap en media
Koen Abts, Marc Swyngedouw en Jaak Billiet
maart 2005
edito
Stemtesten getest
Carl Devos
maart 2005
Stemt het extreemrechtse electoraat ideologisch?
Hilde Coffé
maart 2005
Persoonlijke partijprofielen: een analyse vanuit de kennistechnologie
Wouter Teepe
maart 2005
Much ado about (almost) nothing
Peter Van Aelst en Stefaan Walgrave
maart 2005
Interactief internetgebruik in tijden van verkiezingskoorts
Marc Hooghe en Wouter Teepe
maart 2005
Doe de stemtest: potentieel het machtigste campagne-instrument
Bart Goeminne en Marc Swyngedouw
maart 2005
De Stemtest van de VRT: een kijk in de keuken
Michiel Nuytemans en Kris Deschouwer
maart 2005
De Stemtest op tv, of dansen op een slappe koord
Bart Maddens en Stefaan Fiers
maart 2005
VS-verkiezingen 2004: het risico op een Republikeinse vergaloppering
Bart Kerremans
december 2004
Ritsen in 2006?
Petra Meier
september 2004
Het Vlaams Blok als mysterie: wetenschappelijke en politieke uitwegen
Karel Arnaut en Bambi Ceuppens
september 2004
De slag om het migrantenstemrecht
Maarten Van Craen
september 2004
Verkiezingen in Brussel
Koen Pelleriaux
juni 2004
Van een minderheid naar bijna de helft: sekse verhoudingen na 13 juni
Petra Meier
juni 2004
Tweederangsverkiezingen
Marc Hooghe
juni 2004
Over de twee verkiezingscampagnes van 2004
Peter Van Aelst en Stefaan Walgrave
juni 2004
Kartels neen, lijstverbindingen ja
Jo Buelens
juni 2004
Het cordon voorbij?
Bart Maddens
juni 2004
Europese verkiezingen?
Francine Mestrum
juni 2004
Er was ook nog de blauwe stembrief
Hendrik Vos
juni 2004
De verkiezingen op tv: federaal in Vlaanderen, regionaal in Wallonië
Dave Sinardet
juni 2004
edito
De toestand is dramatisch maar niet hopeloos
Carl Devos
juni 2004
De terugkeer van Groen!
Dirk Jacobs
juni 2004
De puinhopen van de politieke vernieuwing
Kris Deschouwer
juni 2004
Gezocht: politieke architecten
Peter Thijssen en Peter Van Aelst
mei 2004
edito
De verkiezingen moeten ook over Europa gaan
Anne Van Lancker
mei 2004
edito
De PS tussen volkshuis en night-club
Dave Sinardet
april 2004
Ingrijpende hervorming of storm in een glas water?
Jo Noppe, Stefaan Fiers en Bram Wauters
maart 2004
edito
Het bord afvegen
Carl Devos
februari 2004
Europa in 2004
Saïd El Khadraoui
februari 2004
Courage, Steve
Rik Van Cauwelaert
januari 2004
Het verlies van het Vlaams Blok in Gent op 18 mei 2003: toevalstreffer of begin van het einde?
Dries Verlet, Herwig Reynaert en Carl Devos
november 2003
'Politiek gaat over de mensen'
Jan Jagers en Stefaan Walgrave
oktober 2003
Het socialisme zal moedig zijn, of het zal niet zijn...
Patrick Loobuyck
oktober 2003
Het ligt niet aan de quota
Petra Meier
oktober 2003
Hoe de mensen de burgerdemocratie sloopten
Milan Rutten
september 2003
Het regeerakkoord op de weegschaal van sp.a
Luc Vanneste
september 2003
Het falen van Agalev bij de verkiezingen van 18 mei 2003
Marc Swyngedouw en Dirk Jacobs
september 2003
Verkiezingen zorgen voor stevige vervrouwelijking
Marlies Klooster
juni 2003
Misschien eens wat politieke vernieuwing?
Patrick Scheir
juni 2003
Een overwinning voor de Spaanse socialisten?
Gaston Vandewalle
juni 2003
edito
De rustige zekerheden van 18 mei 2003
Kris Deschouwer
juni 2003
De Franstalige stembusgang: zelfde vlag, andere lading
Dave Sinardet
juni 2003
18 mei: uitdaging voor verstandige verklaringen
Carl Devos
juni 2003
De verwevenheid tussen media en politiek: een moeilijke evenwichtsoefening
Norbert De Batselier
maart 2003
De communautaire koorts: symptomen, diagnose en aanzet tot remedie
Dave Sinardet
maart 2003
Politiek in Nederland - Voor en na de LPF
Paul Kalma
februari 2003
edito
Peilingen
Koen Pelleriaux
februari 2003
edito
De wedstrijd wordt gewonnen op het middenveld
Mil Kooyman
januari 2003
Valsheid in geschrifte?
Carl Devos en Tom Verstraete
december 2002
edito
Politiek of 'klinkers kopen'?
Koen Raes
december 2002
Naar een linkse herbronning én frontvorming
Jan-Pieter Everaerts
oktober 2002
Het land van lachende gezichten
Carl Devos
oktober 2002
De oppositie als doel
Jan Blommaert
oktober 2002
edito
Zijn politieke projecten (op) hol?
Patrick Loobuyck
april 2002
Spanje: liberaal nationalisme tegen sociaal liberalisme
Gaston Vandewalle
juni 2001
Vlaanderen voor het Blok?
Jurgen De Wispelaere en Michaël Wagemans
april 2001
In de olijfhof van de Italiaanse politiek
Jan Vermeersch
april 2001
edito
Gebelgd
Bob Van den Broeck
november 2000
edito
Eerst nog wat zuchten en dan...
Jo Buelens
oktober 2000
De stijl van de rechtsstaat
Koen Raes
oktober 2000
Kroniek van een aangekondigde nominatie in de Verenigde Staten
Maria De Waele
september 2000
edito
Verkiezingstruc: alle partijen gaan winnen
Jo Buelens
juli 2000
Gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen
Koen Abts en Marc Swyngedouw
juli 2000